Systemy ociepleń – ostrożny optymizm branży

0
Systemy ociepleń – ostrożny optymizm branży

Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów związanych z obecną sytuacją w branży budowlanej w Polsce – wynika z najnowszej, siódmej fali cyklicznego badania TNS Polska „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce”.

Wskaźnik obecnej koniunktury dla budownictwa wynosi +50 proc. i jest najwyższy od początku realizowanego pomiaru, czyli od października 2011 roku. Nieco słabsze oceny dotyczą branży ociepleń: według ankietowanych aktualna koniunktura jest na poziomie -13 proc. Perspektywy długoterminowe zarówno dla budownictwa, jak i branży ociepleń, są optymistyczne, chociaż mniej niż w poprzedniej fali badania przeprowadzonej na początku br. Projekt badawczy TNS Polska odbywa się pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).koniunktura w branży budowlanej

Analitycy TNS Polska zwracają uwagę, że kilka minionych lat charakteryzowało się stagnacją na rynku budowlanym, zatem poprawa nastrojów w budownictwie może świadczyć o zakończeniu tego okresu. Ożywienie w branży budowlanej potwierdzają najnowsze dane z GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W okresie dziesięciu miesięcy 2014 roku wydano pozwolenia na budowę 133 622 mieszkań, tj. o 14,2 proc. więcej niż w taki samym okresie 2013 roku (kiedy notowano spadek o 17,2 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 129 020, tj. o 15,6 proc., wobec spadku przed rokiem o 12,1 proc.
Na wzrost zadowolenia z sytuacji w branży budowlanej wpłynął zapewne zastrzyk nowych środków unijnych na lata 2014-2020. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że producenci wciąż czekają na program państwa, który na stałe pobudzi budownictwo, szczególnie mieszkaniowe – podkreśla Małgorzata Otworowska-Kubiak z TNS Polska.

Budownictwo w górę

Połowa ankietowanych producentów systemów ETICS oceniła obecną sytuację w branży budowlanej w Polsce jako lepszą niż przed rokiem. Według pozostałych 50 proc. badanych kondycja budownictwa pozostała na tym samym poziomie co 12 miesięcy temu. To najlepsze oceny stanu branży zebrane w siedmiu dotychczasowych falach badania TNS Polska.

diagnoza sytuacji w branży budowlanej Kolejne 12 miesięcy według producentów przyniesie dalszą poprawę sytuacji w branży budowlanej. Nieznaczne polepszenie prognozuje 63 proc. uczestników badania, znaczący postęp – 13 proc. Zdaniem pozostałych sytuacja w ciągu roku nie zmieni się lub nieco się pogorszy (po 13 proc. odpowiedzi).
Producenci nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich pomiarach patrzą w bardziej odległą przyszłość – tylko 63 proc. prognozuje poprawę w branży budowlanej za 24 miesiące. Na początku tego roku, w poprzedniej fali pomiaru, opinię taką wyraziło 100 proc. badanych. Obecnie 25 proc. pytanych uważa, że stan budownictwa za dwa lata będzie taki jak dziś, zaś 13 proc. jest zdania, że się on pogorszy.

prognoza sytuacji w branży budowanej Ocieplenia – nastroje umiarkowane

Obecna sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych przez większość badanych producentów systemów ociepleń (88 proc.) oceniana jest jako taka sama jak przed rokiem. 13 proc. ankietowanych uważa, że stan branży zmienił się w tym czasie na gorsze.

diagnoza sytuacji w branży ociepleń ścian zewnętrznych Producenci ociepleń z optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość – wskaźnik koniunktury dla branży na koniec 2015 roku wynosi +50 proc. Niemal dwie trzecie badanych uważa, że kondycja sektora ociepleń ścian zewnętrznych za 12 miesięcy będzie trochę lub dużo lepsza niż teraz. Jedna czwarta ankietowanych producentów jest zdania, że sytuacja branży w ciągu roku pozostanie bez zmian, a 13 proc. prognozuje niewielki regres.
Nieco gorsze są przewidywania w perspektywie 24 miesięcy. Połowa badanych ocenia, że stan branży wówczas polepszy się, 38 proc. prognozuje brak zmian, natomiast 13 proc. sugeruje pogorszenie.
Większa ostrożność w prognozowaniu kondycji branży w perspektywie długoterminowej może wynikać z braku jednoznacznych wniosków, w jaki sposób zwiększone wymogi unijne względem obowiązujących w branży ociepleń norm przełożą się na wymagania technologiczne wobec produkowanych materiałów. Optymizmem nie napawa również brak jasnych i zrozumiałych programów wsparcia termoizolacji, które efektywnie wspomagałyby rozwój branży w perspektywie długofalowej. Biorąc ponadto pod uwagę ograniczenia finansowe inwestorów, jak również ich ciągle niewystarczającą świadomość w zakresie stosowania systemów ociepleń, przed producentami stoi szereg wyzwań – tłumaczy Julita Brychcy-Ratajczak z TNS Polska.

prognoza sytuacji w branży ociepleń ścian zewnętrznych Zdaniem Jacka Michalaka, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, kończący się rok był pomyślny dla branży, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2013.
Producenci systemów ociepleń w większości mogą być zadowoleni z tegorocznych wyników, osiągniętych przecież w warunkach niezwykle konkurencyjnego rynku. W żadnym kraju Europy nie działa w tym sektorze tyle lokalnych i międzynarodowych firm co w Polsce. Sytuacja taka z jednej strony wpływa korzystnie na dostępną dla konsumentów ofertę, z drugiej jednak wymaga od producentów dodatkowego zaangażowania w budowanie rynkowej pozycji. W tym świetle wyniki badania TNS Polska wydają się dobrze odzwierciadlać nastroje w naszej branży – podsumowuje prezes SSO.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Polecamy Ci również

Zobacz także