Sufity podwieszane a ochrona pożarowa

Sufity podwieszane a ochrona pożarowa

Przepisy, normy, procedury badań
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 650), określa, że: „Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia". W związku z cytowaną podstawą prawną dla materiału, z którego wykonany jest sufit podwieszany, określana jest jego reakcja na ogień.
Badania płyt sufitowych pod kątem ich reakcji na ogień przeprowadza m.in. Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie według następujących norm i procedur:

PN-B-02874:1996 „Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych".

PN-93-B-02862:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania niepalności materiałów".

Procedura badawcza LP-11.6 (ITB) - Badanie kapania i odpadania z sufitów podwieszonych oraz okładzin sufitowych pod wpływem ognia.

W związku z wprowadzaniem europejskiej normy na sufity podwieszane EN 13964, w najbliższej przyszłości badania rekcji na ogień będą przeprowadzane w oparciu o poniższe normy europejskie a materiały będą klasyfikowane (jednakowo dla wszystkich krajów Unii Europejskiej) wg tzw. Euroklas (A1, A2, B, C, D, E):

  • PN EN ISO 1182 – Reakcja na ogień materiałów budowlanych. Badania niepalności
  • PN EN ISO 1716 – Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – oznaczanie ciepła spalania
  • PN EN ISO 11925-2 – Reakcja na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu płomienia. Część 2: badanie metodą pojedyńczego płomienia
  • PN EN 13823 – Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – wyroby budowlane, z wyjątkiem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedyńczego płonącego przedmiotu
  • PN EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

Jedną z wyjątkowych zalet sufitów podwieszanych jest możliwość zapewnienia ochrony pożarowej konstrukcji budynku dzięki wysokiej odporności ogniowej systemu. W badaniach odporności ogniowej sufitów podwieszanych mają zastosowanie następujące normy:

  • PN-EN 1364-2:2001 „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity".
  • PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja".
  • PN-B-02875:1998 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych".

Obecnie odporność ogniowa kompletnego systemowego sufitu badana jest według PN-EN 1364-2:2001. Podczas badania mierzy się czas do osiągnięcia tzw. stanów granicznych nośności (R), szczelności (E) i izolacyjności ogniowej (I). Czas, w którym badany sufit osiągnął stan graniczny podaje się w interwałach 30-minutowych (30, 60, 90, 120 etc). Dokumentem potwierdzającym przeprowadzone badanie jest klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej. Aby sufit podwieszany spełniał wymagania określone w tym dokumencie (czyli stanowił skuteczną ochronę przeciwpożarową konstrukcji budynku), konieczna jest ścisła współpraca instalatora z projektantem, dostawcą elementów oraz doradcą producenta oraz wykonanie sufitu ściśle według raportów z badania ogniowego, z zastosowaniem oryginalnych elementów systemu i szczególnym potraktowaniem elementów montowanych w suficie.

Oceń artykuł
4,60 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Armstrong

Polecamy Ci również

Zobacz także