Sufity akustyczne - montaż

Termin "sufity akustyczne" w nomenklaturze budowlanej oznacza grupę sufitów, których konstrukcja ma na celu polepszenie własności akustycznych pomieszczenia. Dzięki temu stwarza się w nim poczucie komfortu akustycznego i eliminuje poczucie dyskomfortu także w pomieszczeniach sąsiednich, a ponadto poprawia walory wizualne wnętrza.

Komfort akustyczny można określić jako poczucie przyjemności, płynącej z przebywania w pomieszczeniu i odbierania w nim wrażeń słuchowych oraz spokoju, wynikającego z ograniczenia hałasu docierającego z zewnątrz i nieprzyjemnych wewnętrznych efektów pogłosu. Natomiast dyskomfort to wszelki niepokój i stres, których źródłem są niepożądane dźwięki, w szczególności przechodzące przez strop z sąsiadujących pomieszczeń. W niektórych przypadkach komfort może oznaczać swobodne korzystanie z akustyki wewnątrz pomieszczenia, bez narażania sąsiadów zza ściany na odczuwanie dyskomfortu.

sufit w pomieszczeniuWątpliwości związane z określeniem „sufit akustyczny” biorą się stąd, iż każdy sufit, z uwagi na właściwą sobie specyfikę rozchodzenia się dźwięków, jest „akustyczny”. Z tego względu lepiej brzmi określenie „sufit dźwiękochłonny”, bądź „sufit fonoizolacyjny”, ale najbliższe prawdy jest określenie „sufit podwieszany”. Jego konstrukcja składa się z odpowiednio dobranych płyt dźwiękochłonnych mocowanych (podwieszanych) do sufitu. Wybór konkretnego rozwiązania sufitu i dobór materiałów zależy od uwarunkowań technicznych pomieszczenia, czyli od możliwości adaptacyjnych.

Producenci branży sufitów akustycznych oferują kompletne systemy, umożliwiające szybkie, łatwe i efektywne uzyskanie parametrów akustycznych w zaprojektowanych pomieszczeniach przy zachowaniu funkcji użytkowych. Z uwagi na ich lekkość i ażurową konstrukcję nośną, a także (z reguły) na kruchość i łamliwość używanych materiałów (głównie płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz płyt twardych z wełny skalnej i szklanej) należy uważać, aby konstrukcja sufitu oraz jego poszczególne segmenty nie były poddawane żadnym ponadnormatywnym obciążeniom.

Podstawowe wymagania eksploatacyjne dla sufitów akustycznych wynikają ze stosowania materiałów o dużej absorbcji dźwięku. Materiały takie muszą mieć wysoką odporność na działanie wody i wilgoci oraz odpowiednią, wynikającą z przepisów odporność ogniową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690) „...sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia”. Ten wymóg sprawia, że wszystkie materiały używane na sufity podwieszane muszą obowiązkowo mieć stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty i certyfikaty). W szczególnych zastosowaniach muszą ponadto charakteryzować się właściwościami dostosowanymi do funkcji pomieszczeń, na przykład zdolnością utrzymania podwyższonych warunków higienicznych (utrudnione osiadanie kurzu, brudu, bakterii, łatwość czyszczenia, mycia i dezynfekcji), zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, zdolnością odbicia i rozpraszania światła czy łatwością demontażu.

Obok wspomnianych funkcji sufity akustyczne maskują wady i nierówności stropu, co upraszcza prace wykończeniowe. Jednak o możliwości zastosowania sufitu podwieszanego decyduje wysokość pomieszczenia. Minimalna odległość od podłogi do sufitu nie może być mniejsza niż 2,6 m, przy czym na etapie wznoszenia budynku należy jeszcze przewidzieć wymagany przy montowaniu sufitów podwieszanych naddatek wysokości rzędu 10-20 cm. Jest to ważne, ponieważ wybór optymalnego systemu sufitowego wymaga znajomości możliwej minimalnej wysokości montażu. Pod pojęciem „wysokości montażu” rozumiemy odległość od spodniej (licowej) powierzchni sufitu do stropu konstrukcyjnego. Jeżeli wysokość pomieszczenia wyklucza montaż sufitu podwieszanego, możliwe jest mocowanie płyt sufitowych bezpośrednio do stropu bez stosowania zawiesi.

Konstrukcję nośną można mocować do każdego rodzaju stropu i pozostawiać jego powierzchnię w stanie surowym, ale po uprzednim jej zaimpregnowaniu odpowiednim preparatem zapobiegającym pyleniu i osypywaniu się niedostatecznie związanych ziarenek piasku.

Sufity podwieszane mogą być konstruowane jako kasetonowe i płytowe. Na ogół składają się z:

  • zawieszenia,
  • konstrukcji nośnej,
  • wypełnienia z płyt (kasetonów).

 

Oceń artykuł
3,91 / 11 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także