Program do audytów energetycznych

Od dnia 19 marca 2009 roku obowiązuje Ustawa o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która określa zasady uzyskania premii zarówno remontowej, jak i termomodernizacyjnej oraz dodatkowo kompensacyjnej.

BuildDesk Energy Audit

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest m.in. posiadanie audytu energetycznego lub remontowego, który wystarczy dołączyć do wniosku o premię. Nowy program przygotowany przez firmę BuildDesk Polska pozwala w sposób sprawny i rzetelny opracować gotowy audyt.

BuildDesk Energy Audit (BDEA) jest oprogramowaniem stworzonym do przeprowadzania audytów energetycznych, zarówno na potrzeby termomodernizacji, jak i premii remontowej. Opracowanie przygotowane dzięki programowi, zawierające podstawowe informacje dotyczące budynku, zakresu prac i uzyskanych efektów, jest podstawą do złożenia wniosku o premię termo modernizacyjną, jak i remontową. Dzięki niemu otrzymujemy gotowy dokument w postaci elektronicznej, zgodny z wytycznymi Ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Obliczenia dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego oraz na podstawie normy PN-EN ISO 13790:2008.

BDEA krok po kroku
Użytkowanie nowego oprogramowania opiera się na prostym zasadach. Osoba sporządzająca audyt przechodzi kolejno przez zakładki: Dane budynku, Przegrody, Ogrzewanie, Strefy budynku, Usprawnienia i wypełnia dane w odpowiednich polach. „Praca przebiega, więc w sposób systematyczny krok po kroku, co wpływa na oszczędność czasu, jak i na jakość audytu, nie zapominamy bowiem o żadnym istotnym elemencie” – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska.

program do audytów energetycznychKrok 1. Najpierw uzupełniamy dane dotyczące budynku, inwestora i osoby wykonującej audyt. Następnie definiujemy budynek i jego podstawowe dane, dotyczące geometrii i powierzchni, konstrukcji i wcześniejszych prac budowlanych itp.

Krok 2. Po wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich przegród, dla ułatwienia optymalizacji użytkownik ma możliwość grupowania przegród wielowarstwowych (ścian) i typowych (okna, drzwi). Pozwala to później w prosty i łatwy sposób analizować usprawnienia dla całej grupy przegród.

Krok 3. Kolejny etap audytu zakłada wprowadzenie informacji na temat systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Krok 4. Następnie użytkownik definiuje strefy budynku, podaje zyski wewnętrzne, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne dla tych stref oraz system wentylacji.

Krok 5. Po uzupełnieniu powyższych danych osoba wykonująca audyt może przejść do zakładki Usprawnienia, gdzie uzyskuje podstawowe informacje na temat obecnego stanu budynku. W tej zakładce precyzuje zakresy prac modernizacyjnych. Po wprowadzeniu tych danych w opcji Warianty optymalizacji użytkownik otrzymuje warianty poszczególnych usprawnień w zależności od sposobu modernizacji proponowanych w audycie.

Analiza wyników
Przedstawione dane na temat poszczególnych wariantów zawierają informacje o całkowitych planowanych kosztach inwestycji, rocznych oszczędnościach kosztów energii oraz procentowych oszczędnościach energii. Opracowanie dostarcza również wiadomości o kwotach kredytu i warunkach wynikających z ustawy, informujących o 16 proc. poziomie kosztów całkowitych oraz dwukrotnej rocznej oszczędności energii. „Wszystko to sprzyja wygodnemu i przede wszystkim świadomemu wyborowi wariantu modernizacji” – podsumowuje Pawlak.

Użytkownik pracując z programem, po wprowadzeniu wszystkich danych ma możliwość dokonania poszczególnych usprawnień i wyliczenia dla nich wariantów modernizacyjnych. Może on również definiować i obliczać warianty dla usprawnień kilku wprowadzonych modernizacji poprawiających sprawność systemu grzewczego. „Warto wspomnieć, że w każdym momencie audytor ma możliwość cofnięcia się i zmiany usprawnień, usunięcia danych, dodania innych i ponownego przeliczenia wariantów” – mówi Pawlak.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także