Preparat gruntujący CN 94

Preparat gruntujący CN 94
Podłoże Wymagania
co do podłoża
Gruntowanie pod: Orientacyjne 
zużycie [g/m²]
Jastrych anhydrytowy Wilgotność 0,5%,
przeszlifowany,
odkurzony
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  podłogowe zaprawy wyrównujące; 
przepony uszczelniające

40 

Beton Wiek powyżej 3 miesięcy,
szorstki, odkurzony
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych  (gruntowanie
uzasadnione przy  nasiąkliwych podłożach);  podłogowe zaprawy  wyrównujące

40

Podłogowe
zaprawy
wyrównujące
Odkurzone  Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych; podłogowe zaprawy wyrównujące

40

Powłoki
malarskie

Oczyszczone,
przeszlifowane, odkurzone
(tylko w budownictwie
mieszkaniowym,
w pomieszczeniach
suchych)

Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  przepony uszczelniające

20

Jastrychy
z resztkami
klejów, trudnymi
do usunięcia
Resztki klejów o cienkiej
warstwie i mocnej
przyczepności, bez fragmentów wykładzin
i substancji  przeciwprzyczepnościowych,
odkurzone   
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  podłogowe zaprawy  wyrównujące

30 

Płytki ceramiczne
i kamienne
na zewnątrz budynków

Mrozoodporne, bez
ubytków, spadek 2,5%
(w miejscach nie narażonych na trwałe zawilgocenie),
dokładnie oczyszczone

Zaprawy klejące do płytek ceramicznych;  przepony uszczelniające

30

Płytki ceramiczne i kamienne wewnątrz  budynków Dokładnie oczyszczone,
bez środków
konserwujących
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  podłogowe zaprawy wyrównujące

30

Płyty gipsowo-włóknowe
i gipsowo
-kartonowe
(ścienne)
Usztywnione, odpylone Zaprawy klejące do płytek
ceramicznych; przepony
uszczelniające

30

Tynki
i podłoża
gipsowe
Wiek powyżej 28 dni, wilgotność  1%, odpylone (tylko w budownictwie mieszkaniowym,
na podłożach zabezpieczonych
przed zawilgoceniem
z zewnątrz)

Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  przepony uszczelniające
- po zasięgnięciu porady

50

Deski
podłogowe
Grubość 24 mm na
pióro-wpust,  mocno przykręcone, sztywne,  szlifowane, odkurzone.
Podłogowe zaprawy  wyrównujące

120

Tynki wapienne,
cementowo-wapienne, cementowe
Wiek powyżej 28 dni (gruntowanie  uzasadnione
w przypadku silnie  nasiąkliwych podłoży)
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych

50

Beton
komórkowy
Tylko wewnątrz,
odpylony
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych

50

Płyty podłogowe
np. gipsowo-włóknowe
Odkurzone, sklejone warstwami  zgodnie
z zaleceniami
producentów  płyt,
grubość 25 mm
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych;  podłogowe zaprawy wyrównujące

40

Jastrychy
cementowe
Wiek powyżej 28 dni, wilgotność 2%,
odkurzone
Zaprawy klejące
do płytek ceramicznych (tylko w przypadku nasiąkliwych
podłoży); podłogowe
zaprawy wyrównujące

50

 

Oceń artykuł
4,11 / 9 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Henkel

Polecamy Ci również

Zobacz także