Prawidłowe docieplenie okna

Od sposobu montażu okna zależą w dużej mierze warunki cieplne i wilgotność w miejscu połączenia ramy ze ścianą. Prawidłowe docieplenie ramy eliminuje ryzyko pojawienia się pleśni.

W jednym z badań prowadzonych przez Builddesk, których wyniki prezentujemy w tym artykule, analizowano wpływ kilku wybranych wariantów mocowania okien w murze oraz docieplenia ramy na warunki cieplno-wilgotnościowe, jakie powstają na złączeniu ramy okna i ściany. Parametry ciepła i wilgoci są w szczególności istotne na wewnętrznej powierzchni okien, tzn. od strony pomieszczenia. Prawidłowy montaż okien i docieplenie ramy powodują nie tylko poprawę właściwości cieplnych takiego połączenia, czyli zmniejszenie mostka termicznego, ale przyczyniają się także do utrzymania niskiej wilgotności względnej na powierzchni połączenia. Prowadzi to do wyeliminowania ryzyka wzrostu grzybów pleśniowych.
Rozważano zamontowanie okna w ścianie wykonanej z cegły pełnej (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,77 W/(m·K)) grubości 25 cm, ocieplonej materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,042 W/(m·K) i grubości 12 cm. Rama okna miała współczynnik przenikania ciepła U = 1,5 W/(m²·K).

montaż okna w środku grubości murumontaż okna przy krawędzi zewnętrznej muru
Rys. 1 Wariant 1a                                                      Rys. 2 Wariant 2a

docieplenie ramy okna zamontowanego w środku grubości murudocieplenie ramy okna zamontowanego przy krawędzi zewnętrznej muru
Rys 3 Wariant 1b                                    Rys. Wariant 2b

W stosunku do muru montaż okna wykonano w środku jego grubości – wariant 1a (rys. 1) i przy krawędzi zewnętrznej muru – wariant 2a (rys. 2). W kolejnym etapie założono docieplenie ramy warstwą izolacji, tak aby zachodziła 3 cm na ościeżnicę (wariant 1b – rys. 3, wariant 2b – rys. 4). Dla wszystkich czterech rozważanych wariantów przyjęto takie same warunki brzegowe, tzn. od zewnątrz temperaturę na poziomie -18ºC, a opór przejmowania ciepła Rse: 0,04 (m²·K)/W. Na powierzchni wewnętrznej opór przejmowania ciepła Rsi wynosił 0,12 (m²·K)/W, a temperatura otoczenia 20ºC.

Wyniki obliczeń

rozkład temperatury dla okna zamontowanego w środku grubości mururozkład temperatury dla okna zamontowanego przy krawędzi muru
Rys. 5. Wariant 1a                                  Rys. 6. Wariant 2a

Powyższe rysunki (rys. 5, rys. 6) przedstawiają rozkład pola temperatury dla wariantów 1a i 2a, czyli przy zamontowaniu okna odpowiednio w środku grubości muru oraz na krawędzi muru, bez dodatkowej 3-centymetrowej warstwy izolacji.

Oceń artykuł
3,47 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także