Prawidłowe docieplenie okna

Odsunięcie ramy w kierunku krawędzi muru i warstwy izolacji w ścianie powoduje częściowe odcięcie ucieczki ciepła przez odsłonięty fragment muru. W analizowanym przypadku objawia się to podwyższeniem temperatury w mostku cieplnym z 9,5ºC do 12,5ºC.
Gdyby założyć, że w pomieszczeniu, w którym osadzono okna według powyższych wariantów, temperatura powietrza wynosi 20ºC, a wilgotność względna 55%, otrzymalibyśmy następujące wartości wilgotności względnych powietrza na powierzchni mostków cieplnych:

  • wariant 1a: przy 9,5ºC na powierzchni mostka cieplnego i parametrach powietrza wewnętrznego, jak opisane powyżej, dochodziło będzie do kondensacji wilgoci;
  • wariant 2a: przy 12,5ºC na powierzchni mostka cieplnego i parametrach powietrza wewnętrznego, jak opisane montaż okien powyżej, wilgotność względna na powierzchni mostka wyniesie 89%.

Jest to bardzo wysoka wartość wilgotności i po pewnym czasie wystąpiłby wzrost grzybów pleśniowych. Według normy PN-EN ISO 13788, na podstawie której szacuje się m.in. ryzyko wystąpienia wzrostu grzybów pleśniowych na powierzchniach przegród, krytyczna wilgotność względna wynosi 80%.

rozkład temperatury dla okna zamontowanego w środku grubości muru z warstwą izolacjirozkład temperatury dla okna zamontowanego przy krawędzi muru z warstwą izolacji
Rys. 7 Wariant 1b                                   Rys. 8 Wariant 2b

Powyższe wykresy (rys. 7, rys. 8) przedstawiają rozkład pola temperatury dla wariantów 1b i 2b, czyli przypadków, w których zastosowano dodatkową 3-centymetrową warstwę izolacji na ramie okna.
W tych wariantach główną rolę zabezpieczającą przed ucieczką ciepła na połączeniu ramy okna i muru przejmuje dodatkowa warstwa izolacji, zachodząca 3 cm na ramę okna. Dlatego wpływ usytuowania ramy względem grubości muru (środek czy krawędź) jest znacznie mniejszy. Przejawia się to niższą różnicą temperatur na powierzchni mostków cieplnych pomiędzy omawianymi wariantami w porównaniu do wariantów 1a i 2a.
W tym wypadku wspomniane temperatury wynoszą:

  • wariant 1b: 15,4ºC;
  • wariant 2b: 15,9ºC.

Zakładając, że powyższe rozwiązania zastosowano w pomieszczeniu, w którym powietrze wewnętrzne ma temperaturę 20ºC, a wilgotność względna wynosi 55%, wilgotność względna na powierzchniach mostków cieplnych wynosiłaby:

  • wariant 1b: 73%;
  • wariant 2b: 71%.

Nawet przy zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczeń, pozwalającej na utrzymanie wilgotności względnej powietrza na poziomie około 55%, może dojść m.in. do wzrostu grzybów pleśniowych, a co za tym idzie – wszelkich konsekwencji zdrowotnych czy eksploatacyjnych (koszty napraw). Jak widać, jesteśmy w stanie wyeliminować problem niewielkim nakładem pracy i dodatkowego materiału.

Oceń artykuł
3,47 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Tomasz Weber/BuildDesk Polska

Źródło: profiokno.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także