Polska branża dociepleń w 2010

Polska branża dociepleń w 2010

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) przygotowało prognozę dotyczącą polskiej branży dociepleń w roku 2010. Przewidywania ekspertów SSO można uznać za umiarkowanie optymistyczne. Zdecydowana większość (76% badanych) uważa, że sprzedaż materiałów dociepleniowych nie spadnie (zwiększy albo pozostanie na obecnym poziomie). Specjaliści SSO nie przewidują również znaczących zmian w cenach materiałów ociepleniowych.

ocieplenie domuWedług członków Stowarzyszenia wzrost kosztów energii jest czynnikiem najbardziej stymulującym rozwój branży systemów dociepleń (prawie jedna czwarta wskazań), zaś spadek inwestycji budowlanych w największym stopniu tenże rozwój spowalnia (niemal jedna trzecia wskazań).
Specjaliści z SSO podkreślają istotną dla branży rolę wykonawcy, ponieważ to on najczęściej dostarcza inwestorom wiedzy nt. systemów ociepleń oraz decyduje o wyborze materiałów ociepleniowych.

„Stowarzyszenie działa już siedem lat. Jego misją jest popularyzacja kompletnych systemów ociepleń poprzez konsekwentną i prowadzoną różnymi kanałami edukację osób, w gestii których leży najpierw wybór materiałów, a następnie wykonawstwo. Przygotowana na zlecenie SSO analiza ma pomóc nam strategicznie sprecyzować szczegółowe plany działań na następny rok, a także dać nam jasną wizję tego, jakie nastroje panują w naszych szeregach, jakie kwestie są najistotniejsze dla naszych członków, jakie są w końcu ich prognozy na następny rok. To unikalny na skalę kraju dokument, ponieważ jak wiemy, obecnie nie funkcjonuje żaden detaliczny i obiektywny mechanizm monitoringu i oceny sytuacji na rynku ociepleń. Jako reprezentant branży chcemy mówić jednym głosem. Ta analiza jest dla nas pomocnym narzędziem w opracowywaniu strategii na najbliższy czas, jak również wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i oczekiwań względem działalności SSO – mówi Jacek W. Kulig, prezes Zarządu SSO.

Prognoza sprzedaży 2010
Wśród ekspertów SSO dominuje pozytywny pogląd na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych w Polsce w 2010 roku. Prawie dwie trzecie ankietowanych (64%), uważa, że sprzedaż produktów budowlanych nieznacznie się zwiększy (36%) lub pozostanie na tym samym poziomie (28%). Natomiast ponad jedna trzecia badanych (36%) wskazuje, że sprzedaż w tym segmencie nieznacznie lub znacznie się zmniejszy – odpowiednio 30 i 6%

Zdecydowana większość, bo trzy czwarte ankietowanych (76%), wyraża optymizm związany z prognozami nt. sprzedaży materiałów ociepleniowych w najbliższym roku, przewidując, że ich sprzedaż nie zmniejszy się. Ponad jedna trzecia respondentów (36%) sądzi, że sprzedaż materiałów ETICS w 2010 roku znacznie lub nieznacznie wzrośnie. Kolejna znacząca grupa badanych (41%) uważa, że nadchodzący rok nie przyniesie zmian w poziomie sprzedaży materiałów do ociepleń. Bardziej pesymistyczne prognozy są udziałem najmniej licznej części (24%) przedstawicieli SSO. Według 16% spodziewać się należy nieznacznego spadku cen, według 8% – znacznego.

sprzedaż w 2010 roku zwiększy się nie zmieni zmniejszy się
materiałów budowlanych 36% 28% 36%
materiałów ociepleniowych 35% 41% 24%

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu nie przewidują też znaczących zmian w cenach materiałów ociepleniowych w 2010 roku – dwie piąte badanych (40%) przewiduje, że pozostaną one na obecnym poziomie. 36% ankietowanych uważa, że ceny wzrosną, a 22%, że spadną.

"Jestem zdania, że mimo wszystko w nastrojach branży przeważa optymizm. Wyniki wskazują, że tylko jedna czwarta z nas zakłada, iż sprzedaż materiałów ociepleniowych w roku 2010 zmniejszy się” – ocenia Jacek W. Kulig.
Prezes Stowarzyszenia uważa, że do pozytywnych prognoz ekspertów SSO przyczyniło się z pewnością spojrzenie w nieodległą przeszłość. „Rok 2009, ogłoszony przez analityków rokiem znacznych spadków w branży budownictwa, wcale nie okazał się tak niekorzystnym dla sektora ociepleń. Był to na pewno dla wszystkich z nas czas wyzwań i wzmożonych wysiłków, ale myślę, że pozwolił też postrzegać sytuację na rynku bardziej klarownie i z większym dystansem co do prognoz. Z drugiej strony, ogromna niepewność, z jaką stawialiśmy w tym roku niemal każdy krok w biznesie – co związane było z zawirowaniami na rynku nieruchomości – w naturalny sposób może wywoływać bardziej pesymistyczne estymacje. Stąd zapewne mniej pozytywne rokowania deklarowane przez część członków Stowarzyszenia” – dodaje Jacek W. Kulig.

Warunki rozwoju branży ociepleń
Najczęściej wymienianym czynnikiem wspierającym rozwój branży ETICS (prawie jedna czwarta wskazań) jest wzrost cen energii. Dwa kolejne zjawiska wspomagające rozwój branży to rosnąca popularność rozwiązań energooszczędnych (20% wskazań) oraz zwiększająca się świadomość i wiedza nt. systemów ociepleń (16%).

Dostępność kredytowa i korzystne kredytowanie usług termoizolacyjnych stymulują branżę ETICS według 13% ankietowanych członków SSO. Nieco rzadziej wskazywanym czynnikiem przyspieszającym powiększanie się rynku dociepleń (8%) jest spadek cen usług i materiałów budowlanych.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także