Polska branża dociepleń w 2010

Polska branża dociepleń w 2010

czynniki sprzyjające rozwojowi branży systemów ociepleń

Natomiast na słabszą koniunkturę w branży ETICS wpływa przede wszystkim ogólny spadek inwestycji budowlanych – tak uważa prawie jedna trzecia ekspertów SSO. Według ankietowanych, również brak ulg podatkowych dla inwestorów instalujących systemy ociepleń oraz ogólny spadek dochodów ludności mogą powodować spowolnienie rozwoju polskiego rynku dociepleń (odpowiednio 23 i 22% wskazań).

„Z analizy wyraźnie wynika, jak dużą rolę w rozwoju naszej branży odgrywa działalność popularyzatorska i edukacyjna. Jako Stowarzyszenie dołożymy wszelkich starań, aby działań stymulujących wzrost społecznej świadomości na temat dobroczynnych skutków systemowo przeprowadzonej termomodernizacji, było jak najwięcej – zapowiada Jacek W. Kulig. – Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego planu edukacyjnego, który zamierzamy realizować za pomocą programów szkoleniowych, zdywersyfikowanych dla różnych grup docelowych, działań PR i współpracy z innymi organizacjami, których celem jest popularyzacja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Naszym ogromnym atutem jest grupa dysponujących wszechstronną wiedzą z zakresu ociepleń, wysokiej klasy specjalistów, dzięki czemu łatwo nam budować wizerunek SSO jako niezależnego eksperta. To wzmaga zaufanie do propagowanych przez nas rozwiązań i ułatwia nam komunikację z różnymi grupami zainteresowanych. I ten atut zamierzamy szeroko wykorzystywać w naszej działalności.”

Kluczowe sektory rynku
Według przedstawicieli SSO, na wielkość rynku dociepleń w Polsce największy wpływ mają renowacje zbudowanych wcześniej i dotąd nieocieplonych budynków (szacunki na poziomie 45%). Nieznacznie mniejsze znaczenie ma nowe budownictwo (średnio 41% wskazań). Najmniejszą rolę odgrywają projekty renowacyjne ocieplonych wcześniej obiektów (14%).

Jeśli chodzi o typ budownictwa, budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne to dwa dominujące segmenty rynku ETICS (odpowiednio 26 i 25% rynku). Łącznie stanowią ponad połowę podejmowanych inwestycji. Także budynki zamieszkania zbiorowego tworzą znaczącą część rynku dociepleń (18%). Zdaniem przedstawicieli SSO, z kolei najrzadziej ociepla się w Polsce budynki przemysłowe i magazynowe oraz gospodarczo-inwentarskie (odpowiednio 8 i 5%. wskazań).

Żródła wiedzy oraz wybór  systemu ociepleń
Najwięcej, bo 43% badanych jest zdania, że to wykonawca najczęściej decyduje o wyborze systemu ociepleń. Nieco mniej (37%) wskazuje w tym kontekście na inwestora. Najmniejszy wpływ na wybór systemu ETICS ma, zdaniem badanych, sprzedawca oraz projektant – odpowiednio 14 oraz 6% wskazań.

Kto najczęściej decyduje o wyborze systemu ociepleń?

wykonawca 43%
inwestor 37%
sprzedawca/hurtownik materiałów budowlanych 14%
architekt/projektant 6%


Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także