Pianka pistoletowa

Pianka pistoletowa illbruck PRO 70 jest wyjątkowym, jednoskładnikowym produktem poliuretanowym o znacznie zwiększonej wydajności. Cechuje się neutralnym sieciowaniem pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i wykorzystywaniem środka nośnego, który nie zawiera freonu.

Pianka pistoletowaProdukt jest przeznaczony w szczególności do montażu ram drzwiowych i okiennych jako izolacja termiczna i akustyczna. Pianka illbruck PRO70 została opracowana według specjalnej receptury, a jej wydajność pozwala na ograniczenie nakładów pracy i kosztu materiałów.

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa z bezfreonowym środkiem nośnym, która nie zawiera wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodorów (HFC) i sieciuje w systemie neutralnym, tj. pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Pianka nie jest odporna na oddziaływanie promieniowania UV. 

Zalety produktu

  • niezwykle wysoka wydajność (do 65 l) pozwala na ograniczenie kosztów montażowych;
  • wolniejsza rozszerzalność po aplikacji umożliwia lepszą kontrolę wypełniania przestrzeni;
  • gotowość do cięcia osiągana w bardzo krótkim czasie;
  • dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych;
  • doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej.

Parametry techniczne

norma klasyfikacja
klasyfikacja łatwopalności DIN 4102 B3
gęstość ok. 20 kg/m³
przewodność cieplna 52 612 0,036 W/(m·K)
wytrzymałość na rozciąganie 53 455 57 kPa
wydłużenie całkowite 53 455 19%
maksymalne naprężenie ścinające 53 422 27 kPa
odporność na ściskanie (10%) ISO 844 29 kPa
izolacja akustyczna 58 dB
wodochłonność EN 1609 0,2% kg/m²
osiągnięcie pyłosuchości (23ºC, 50% RH) 10 min
gotowość do cięcia strużki o śr. 30 mm 25 min
wydajność (23ºC, 50% RH) 65 l
temperatura graniczna pojemnika +10ºC do +35ºC (optym. 20ºC)
temperatura nakładania +5ºC do +35ºC
długotrwała odporność termiczna -40ºC do +90ºC
krótkotrwała odporność termiczna +40ºC do +130ºC
okres trwałości produktu 12 miesięcy
warunki składowania pojemniki ustawione pionowo w chłodnym (brak  
szronu) i suchym miejscu

Nanoszenie pianki
Powierzchnie powinny być zdolne do przyjmowania znacznych obciążeń i wolne od zanieczyszczeń, pyłu i szronu. W koniecznych przypadkach zwilżyć powierzchnie przylegania przed naniesieniem pianki.
Przymocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie. Na etapie nanoszenia produktu, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w górę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia. Zwilżyć powierzchnie przed nanoszeniem pianki, jeżeli temperatura powietrza przekracza + 5°C. Piankę należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworów, ponieważ produkt zwiększa dodatkowo objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni, efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym.
Spoiny o wymiarach przekraczających 8 x 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy. Procedura usprawnia proces sieciowania pianki, jednak pianka będzie wykazywała większe ekspandowanie niż w przypadku nanoszenia warstw bez zwilżania kolejnych warstw.

Ważne zalecenia
Pianka powinna być nanoszona wyłącznie w strefach, w których zapewniono odpowiednią wentylację. Palenie w czasie nanoszenia produktu jest zabronione!
Zabezpieczyć strefę prac i produkt przed dostępem dzieci. Przed rozpoczęciem nanoszenia pianki zabezpieczyć powierzchnie przylegające do obrabianych spoin. Nieutwardzoną piankę można usuwać bezpośrednio po naniesieniu produktu za pomocą czyścika illbruck PUR Cleaner lub acetonu. Pianka utwardzona usuwana jest wyłącznie metodami mechanicznymi.
Ze względów bezpieczeństwa przewożone w pojazdach pojemniki z pianką należy przechowywać w bagażniku lub strefach przeznaczonych do transportu materiałów. Zabrania się przewożenia pojemników w kabinie kierowcy, również na tylnym siedzeniu pojazdu. Pojemniki należy przechowywać w pozycji pionowej.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Tremco illbruck

Polecamy Ci również

Zobacz także