Parametry akustyczne budynków

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. wprowadza normy oceniające parametry akustyczne wyrobów budowlanych, w tym dźwiękochłonnych, metodami dokładnymi, które są słuszne przy badaniu parametrów typu wyrobu.

pomiar hałasuMinister Infrastruktury wprowadza w nowelizacji normy oceniające budynki również metodami dokładnymi, pomijając normę oceniającą parametry użytkowe wybudowanego budynku metodą uproszczoną. Niewprowadzenie normy PN-EN ISO 10052: 2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego - Metoda uproszczona nie ułatwia dostępu do możliwości przeprowadzenia pomiarów i oceny akustycznych parametrów użytkowych obiektów z ekonomicznego punktu widzenia. Dyrektywa UE 89/106/EEC dotycząca wyrobów budowlanych w dokumencie interpretacyjnym nr 5 Ochrona przed hałasem dopuszcza metody uproszczone oceny, ale tylko w zakresie ocen parametrów użytkowych obiektów. Wymaganie stosowania norm prezentujących metody dokładne zwiększa koszt badań parametrów użytkowych obiektów i znacznie zmniejsza skłonność do weryfikacji parametrów komfortu akustycznego w procesie odbioru budynku. Wykonywanie oceny parametrów akustycznych obiektu jest uznaniowe, podobnie jak same odbiory budynków, co przy wymogu stosowania bardziej skomplikowanych norm nie zachęca do wykonywania ocen akustycznych jako rutynowych działań wykonawców oddających do użytkowania np. budynki mieszkalne wielorodzinne, czy zamieszkania zbiorowego. Różnica w cenie między pomiarami wykonywanymi metodą dokładną a uproszczoną jest spora, gdyż pomiar metodą dokładną wymaga oceny znormalizowaną metodą pomiarową jednego parametru więcej - czasu pogłosu.

Natomiast nowe wymaganie dotyczące eliminacji hałasu pogłosowego zawarte w par. 326 p.5 nowelizacji zostało pozostawione bez wskazania metodologii rozliczenia się wykonawców z Inwestorem. Nowelizacja Warunków technicznych wskazuje tylko na normy dla dźwiękochłonnych wyrobów budowlanych petryfikując w ten sposób skostniałą zasadę panującą w krajach wspólnotowych, że parametry wyrobu budowlanego to parametry obiektu. Do nowych wymagań zawartych w par. 323 i 326 w punkcie 5 nie przypisano takich norm z zakresu oceny akustycznych warunków użyteczności obiektów jak:PN-EN ISO 9921:2005 Ergonomia - Ocena porozumiewania się mową, czy PN EN 60268-16 Urządzenia systemów elektroakustycznych - część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy z wykorzystaniem współczynnika jakości transmisji, ani normy absolutnie wskazanej przy ocenie nadmiernego pogłosu w pomieszczeniach oddawanych do użytkowania tj. PN-EN-ISO 3382 Akustyka - Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami.

Brak wskazań do oceny parametrów użytkowych w zakresie jakości użytkowania obiektów nie wspiera poprawy jakości stanu technicznego budynków budowanych w Polsce. Nieprzywołanie norm pomiarowych związanych z użytkowaniem obiektu byłoby zrozumiałe w przypadku braku takowych. Jednak kiedy Polski Komitet Normalizacji ustanowił kilka norm, niezrozumiałe jest niekorzystanie z tej wiedzy technicznej opracowanej za pieniądze podatnika.

 

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

Źródło: Fabryka Ciszy, www.akustyka.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także