Okno to nie tylko szyba

Jednym z czynników decydującym o jakości okna jest współczynnik przenikania ciepła, oznaczany jako U. Jego wartość jest inna dla szyb i dla ram, znaczenie ma też połączenie oszklenia z ramą. Powstaje pytanie - ile wynosi współczynnik przenikania ciepła dla całego okna?

Wiele osób popełnia błąd, sądząc, że skoro szyba zajmuje największą powierzchnię w oknie, współczynnik przenikania ciepła dla okna będzie w przybliżeniu taki sam jak dla szyby. Tymczasem należy uwzględnić wpływ ram oraz połączenia oszklenia z ramą.

Okno to nie tylko szyba - zdjęcie 1W przypadku ram na wartość współczynnika przenikania ciepła wpływa zarówno materiał, jak i powierzchnia. Z kolei połączenie okno-szyba stanowi mostek termiczny (miejsce, gdzie przenikanie ciepła jest większe niż w pozostałej części konstrukcji)i może dodatkowo podwyższać współczynnik dla całego okna. Należy też pamiętać, że podany przez producenta współczynnik przenikania ciepła jest prawdziwy tylko dla dobrze zamontowanego okna!

O współczynniku przenikania ciepła
Współczynnik przenikania ciepła mówi o tym, jaka ilość ciepła przenika przez przegrodę (w budownictwie – przez ściany i dach). W sezonie grzewczym, kiedy temperatura w pomieszczeniu jest większa niż temperatura na zewnątrz, współczynnik ten informuje nas o tym, ile ciepła ucieka przez przegrody. Im większa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym większe będą straty. Według obowiązujących w Polsce przepisów współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi nie może przekraczać 0,3 W/(m²·K).

Miejscami, przez które ciepło ucieka szczególnie łatwo, są elementy stolarki – drzwi i okna. Współczynnik przenikania ciepła przez te elementy jest nawet kilkukrotnie większy niż dla ściany (szczególnie dla dobrze zaizolowanej). W przepisach prawnych określono odrębne wartości współczynników przenikania ciepła dla okien i drzwi.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien w różnych rodzajach budynków. Polska podzielona jest na V stref klimatycznych. Dla budynku mieszkalnego maksymalna wartość w I, II i III strefie klimatycznej wynosi 2,6. Dla strefy IV i V (dla klimatu surowego) wartość współczynnika nie może przekraczać 2,0 W/(m²·K). Dla okien dachowych (połaciowych) maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich stref klimatycznych określono jako 2,0 W/(m²·K).

Informacja od producentów
Producenci przeprowadzają dla swoich okien badania współczynnika przenikania ciepła, a ich wynikami dzielą się z odbiorcami. Kiedy słyszymy o niskim współczynniku przenikania ciepła, powinniśmy zapytać – czy dotyczy on tylko szyby, czy całego okna?
Współczynniki, które mogą podawać producenci definiuje norma PN-EN ISO 10077:

  • współczynnik przenikania ciepła wynikowy, oznaczany jako Uw, to współczynnik przenikania ciepła dla całego okna;
  • współczynnik Ug dotyczy tylko szyby;
  • współczynnik Uf – dotyczy samych ram, rzadko podawany do wiadomości konsumenta.

Norma PN-EN ISO 10077 określa też orientacyjne wartości współczynnika przenikania ciepła dla różnych rozwiązań szyb i dla ram, podaje tez sposób uwzględnienia wpływu połączenia szyba-rama. W artykule przedstawione są wartości pochodzące właśnie z tej normy. Trzeba jednak pamiętać, że technika idzie cały czas naprzód i producenci oferują okna o wartościach współczynników przenikania ciepła znacznie poprawionych w odniesieniu do normy.

Szyba – największa powierzchnia w oknie
Intuicja podpowiada, że dla każdego materiału współczynnik przenikania ciepła będzie inny. Wykorzystując tę wiedzę producenci okien starają się obniżyć współczynnik przenikania ciepła przez zastosowanie właściwych materiałów. Okazuje się, że najbardziej efektywnie można obniżyć ten współczynnik właśnie dla szyby.

Dla zwykłej, pojedynczej szyby o grubości 4mm współczynnik przenikania ciepła wynosi 5 W/(m²·K). Zastosowanie okna jednokomorowego (dwie szyby w odległości najczęściej 15-16 mm) wypełnionego suchym powietrzem pozwala zmniejszyć ten współczynnik prawie dwukrotnie! Wyniesie on od 2,7 d0 3,1 W/(m²·K).

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także