Okna w obszarach aglomeracji miejskich

Oferta rynkowa okien jest bardzo szeroka, ale trudno znaleźć dostawcę w przypadku zamówienia okna o parametrach akustycznych określonych przez zamawiającego.

Okna w obszarach aglomeracji miejskich - zdjęcie 1Stosowanie zasad higieny akustycznej dotyczy wszystkich elementów budynku. Budynek stanowi całość i jest systemem, który zapewnia realizację funkcji użytkowych. Przegrody zewnętrzne budynku są częścią tego systemu, oddzielając wnętrze obiektu od środowiska. W akustyce architektonicznej rolą przegrody zewnętrznej, której nieodłączną częścią jest okno, jest ograniczenie dostępu hałasu środowiskowego do wnętrza obiektu przy zapewnieniu odpowiedniego doświetlenia. Zalecanym kryterium doboru izolacyjności akustycznej przegrody jest nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu według normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Aktualne potrzeby rynku budownictwa mieszkalnego
Zapotrzebowanie na okna o wyższym wskaźniku izolacyjności akustycznej wynikają ze wzrostu poziomu hałasu w środowisku, w szczególności w obszarach silnie zurbanizowanych. Obciążenie fasad hałasem tworzy głównie komunikacja. Hałas komunikacyjny działający na budynki to drogowy hałas samochodowy i kolejowy oraz lotniczy. Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako najsilniejszy. Poziom tego hałasu zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości zaludnienia i przepustowości dróg. 

Przed tymi głównymi hałasami środowiskowymi mieszkanie jest chronione przez okna, jak przed chłodem i wiatrem. Dla spełnienia minimalnych wymagań określonych przez prawo budowlane w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym konieczne jest zastosowanie okien o znanym parametrze izolacyjności akustycznej. Znając poziom hałasu na terenie inwestycji należy dobrać okno o odpowiednim wskaźniku RA2 z oferty producentów okien. Potrzebą inwestorów budujących budynki w obszarach o znanym poziomie hałasu jest dostawa okien z deklarowaną przez producenta wartością wskaźnika izolacyjności akustycznej. W tym miejscu pojawia się słabość producentów - nieznajomość wartości wskaźnika RA2 dla produkowanych przez nich okien.

Potrzeby rynku w zakresie okien o znanej izolacyjności akustycznej są szerokie i stale rosną wraz ze wzrostem świadomości klientów. W coraz większej ilości inwestycji mieszkalnych optymalizacja parametryczna stosowanych wyrobów budowlanych jest jednym ze systemów obniżenia kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Główny obszar potrzeb na rynku okien o znanym wskaźniku izolacyjność akustycznej w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym to aktualnie okna o deklarowanej wartości wskaźnika powyżej RA2 27 dB. Jest to rynek okien zarówno z wentylacją okienną, jak i bez niej. W tym zakresie wartości parametru RA2 będzie się odbywać główne zapotrzebowanie na okna w komfortowych budynkach, gdzie jakość akustyczna będzie argumentem dla przekonania klienta do zakupu powierzchni mieszkalnej.

Prognoza wzrostu potrzeb na rynku okien o wyższej izolacyjności akustycznej
Głównym motorem wzrostu zainteresowania oknami o wyższej izolacyjności akustycznej jest fakt, że większość klientów jest zainteresowana zakupem mieszkania w budynkach wielorodzinnych w dużych miastach, gdzie występuje i będzie występować łatwiejszy dostęp do informacji o stanie środowiska. Rozwój lotnictwa, który związany jest z dużym miastami, również zwiększa ilości informacji o hałasie wpływając na świadomość społeczną nt. oddziaływania hałasu. Łącząc wzrost dostępu do informacji o stanie środowiska ze wzrostem świadomości kupujących mieszkania uzyskujemy środowisko rynkowe, które z czasem zmusi deweloperów do dostosowania oferty do swoich potrzeb. Deweloperzy z kolei będą wpływać na swoich dostawców, w tym producentów okien.

Problem kupujących okna to deklaracja dostawcy okna
Problemem inwestorów budujących budynki w obszarach o znanym poziomie hałasu jest deklaracja producenta co do wartości wskaźników izolacyjności akustycznej od oferentów na dostawę okien. Odpowiednie deklarowanie parametru izolacyjności akustycznej okien to głównie zwiększenie szansy sprzedaży. Przedstawiając np. generalnemu wykonawcy dane w sposób zawikłany i niejednoznaczny w interpretacji, dostawca powoduje zwiększenie zainteresowania ofertą konkurencji.

W sytuacji, kiedy dla zdobycia jednego zamówienia trzeba złożyć od 20 do 30 ofert, warto się przyłożyć, aby podać dane w sposób dobry i łatwy do zinterpretowania przez klienta. Najbezpieczniej jest deklarować parametr w oparciu o normę wyrobu.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

Źródło: Fabryka Ciszy

Polecamy Ci również

Zobacz także