Ogród na dachu

hydroizolacja ogrodu na dachuHydroizolacja w detalach
W tym momencie nie sposób zapomnieć o detalach, które będą stanowić o jakości tej warstwy, czyli uszczelnienie elementów odpływów, rozwiązanie detali przy attykach i naświetlach oraz w przypadku dużych powierzchni dachów zielonych, uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej. Elementy odpływów na ogół fabrycznie są wykonane z kołnierzem w postaci papy wysokiej jakości umożliwiającym wklejenie przy pomocy gotowych, elastycznych mas bitumicznych. Dylatacje konstrukcyjne uszczelniane są przy pomocy specjalnych taśm wklejanych masami bitumicznymi. Pozostaje jeszcze strefa cokołu od strony zielonego dachu powyżej projektowanego poziomu roślinności. Jeżeli w tym obszarze przewidywane jest ocieplenie z wykończeniem w postaci tynku lub inny rodzaj obudowy na ruszcie można wykonać izolację konstrukcji cokołu w ten sam sposób co pozostałej części stropu. Natomiast w przypadku wykończenia bezpośrednio tynkiem, izolacja tego obszaru  musi być wykonana materiałem pochodzenia mineralnego ze względu na umożliwienie odpowiedniej przyczepności dla później układanych warstw. Materiałami zalecanymi są elastyczne mikrozaprawy uszczelniające. Izolację należy wbudować do takiego poziomu, aby zapewnić połączenie "na zakład" z warstwą izolacji przeciwwodnej stropu, która nie powinna sięgać powyżej warstwy humusu. 

W momencie kiedy wykonaliśmy izolację przeciwwodną dalsze prace stanowią już czystą przyjemność. Warto czasami pokusić się w tym momencie o sprawdzenie skuteczności funkcjonowania hydroizolacji, ponieważ po ułożeniu kolejnych warstw naprawa błędów będzie kłopotliwa.

Żeby dach był ciepły
Kolejną warstwą konstrukcji zielonego dachu jest izolacja termiczna. Podstawowymi parametrami stawianymi płytom termoizolacyjnym są: wysoka wytrzymałość mechaniczna (min. 300 kPa – EN 826) oraz bardzo niska nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie (max. 0,5% objętościowo – EN 12087). Ze względu na olbrzymią różnorodność funkcjonujących na rynku płyt termoizolacyjnych, zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym, dopuszcza się stosowanie dowolnych pod warunkiem, że mają stosowne aprobaty do użycia w danym obszarze. Natomiast grubość izolacji termicznej powinna być dobrana na podstawie parametrów wybranej płyty, tak aby zapewnić odpowiednie warunki cieplne pomieszczeń poniżej. Płyty termoizolacyjne układane są luźno na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwodnej.
Czwartą warstwę konstrukcji zielonego dachu stanowi warstwa rozdzielająca, której funkcje mogą pełnić geowłókniny o gramaturze od 200 g/m².

Podłoże dla roślin
Bardzo istotny elementem właściwie zaprojektowanej konstrukcji dachu zielonego jest warstwa drenująca, która oprócz zapewnienia możliwości do odprowadzania wody powinna się cechować zdolnością do gromadzenia wilgoci niezbędnej do wzrostu roślin. Dodatkową funkcją tej warstwy jest stwarzanie miejsca do penetracji korzeni. Materiałem do jej wykonania może być żwir rzeczny o uziarnieniu 8/32 mm. Natomiast należy pamiętać, że użyte uziarnienie będzie zależało od grubości warstwy wegetacyjnej i samej warstwy drenażowej. Coraz częściej i chętniej ostatnio stosowanym rozwiązaniem jest keramzyt, który jest dużo lżejszy, przez co zmniejsza obciążenie konstrukcji, i jest znacznie bardziej nasiąkliwy, co pozwala na stworzenie z warstwy drenażowej dodatkowej warstwy akumulującej wodę. Grubość warstwy drenażowej w zależności od rodzaju przewidywanej roślinności waha się przeciętnie od 10 do 30 cm.

Kolejną, szóstą warstwą, jest warstwa filtracyjna. Stosowana pomiędzy warstwą wegetacyjną a warstwą drenującą stanowi filtr zapobiegający wypłukiwaniu drobnych cząstek z warstwy wegetacyjnej i zamulaniu warstwy drenującej, przy czym nie może ograniczać przepuszczalności wody. Wykonuje się ją zazwyczaj z geowłókniny o gramaturze 150-200 g/m².

Ostatnim elementem konstrukcji zielonego dachu jest warstwa wegetacyjna. Grubość takiej warstwy zazwyczaj wynosi 10-15 cm i może być wykonana z mieszaniny humusu i materiałów pochodzenia mineralnego np. żwiru, keramzytu. Alternatywą może być stosowanie specjalnych mat i płyt wegetacyjnych. Dla intensywnej roślinności grubość warstwy wegetacyjnej wynosi min. 35 cm ale może również dochodzić do 2 m. Dla wyższych roślin może składać się z kilku typów podłoża.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego dachu i rodzaju roślinności konieczne jest dokładne wykonanie obróbek elementów dachowych. Dodatkowo można zainstalować systemy nawadniające zapewniające stosowną ilość wody o właściwej, na ogół wieczornej porze, co nie jest bez znaczenia na powierzchniach bezpośrednio narażonych na stałe działanie promieni słonecznych.

Dach zielony daje nam atrakcyjną przestrzeń zarówno użytkową, jak i dekoracyjną. Pokryty zielenią ma korzystny wpływ na lokalny mikroklimat. Taki dach może być wykorzystany jako oaza spokoju lub punkt widokowy.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Robert Socha

Opracowanie: Marta Balcerowska

Polecamy Ci również

Zobacz także