Ocieplenie ścian - przepisy dotyczące izolacji cieplnej ścian

Ocieplenie ścian - przepisy dotyczące izolacji cieplnej ścian

ściany w nowym domuW styczniu 2014 roku zostały wprowadzone w życie nowe Warunki Techniczne. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wymagań energetycznych, jakie mają spełniać budynki.

Wprowadzenie nowelizacji w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie było związane z wprowadzeniem w życie dyrektywy unijnej 2010/31/UE, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Dlatego zmieniono przepisy, kładąc nacisk przede wszystkim na poprawę termoizolacyjności budynków, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Dyrektywa dyrektywą, ale domy budowane zgodnie z jej zaleceniami będą mniej kosztowne w utrzymaniu, przede wszystkim koszty ich ogrzewania będą niższe. Niestety ich budowa będzie nieco droższa, choć nakłady poniesione na etapie budowy, zwrócą się podczas eksploatacji domu.

Poznaj też: Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej dachu

Dla kogo zmienione Warunki Techniczne

Znowelizowane Warunki Techniczne dotyczą przede wszystkim nowych inwestycji. Nie obejmują inwestorów, którzy przed 1 stycznia 214 roku:

  • uzyskali pozwolenie na budowę (lub odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego),
  • złożyli wniosek o pozwolenie na budowę (lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego),
  • dokonali zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych (w przypadkach, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane).

Jednak jeśli w trakcie budowy już w 2014 r. wprowadzimy w projekcie tzw. istotne zmiany, wymagające wykonania projektu zamiennego i uzyskania nowego pozwolenia na budowę – będziemy musieli się liczyć z nowymi Warunkami.
W przypadku budynków przebudowywanych dopuszczalne będą odstępstwa od wymagań przewidzianych dla nowych budynków.

Wymagania dotyczące izolacyjności ścian

Dyrektywa przewiduje stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności przegród. Do niedawna współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosił 0,3 W/(m²k) (dotyczy to ścian pomieszczeń ogrzewanych, w których temperatura jest wyższa niż 16°C).
Jednak od stycznia 2014 r. jest to 0,25 W/(m²K)*. Oznacza to konieczność zastosowania grubszej warstwy izolacji lub stosowanie materiałów o lepszych parametrach termoizolacyjności niż jeszcze kilka lat temu.
Jak w praktyce wygląda wznoszenie ścian jedno- i dwuwarstwowych, tak, aby osiągnęły współczynnik przenikalności cieplnej równy lub mniejszy (0,25-0,23 W/(m²K) od wymaganego od stycznia 2014 r.? Dane dotyczące grubości warstw muru znajdują się w poniższej tabeli.

Ściana materiał grubość muru grubość izolacji
(λ 0,031-0,040 W/(m.K)
Ściany jednowarstwowe beton komórkowy 350

36,5 cm -
beton komórkowy 400

42 cm -
szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej

44 cm -
Ściany dwuwarstwowe beton komórkowy 400

24 cm 6-7 cm
beton komórkowy 500

24 cm 7-9 cm
beton komórkowy 600

24 cm 8-10 cm
pustaki ceramiczne

25 cm 10-13 cm
silikaty

18 cm 11-14 cm

Współczynnik przenikania ciepła ścian - zmiany w latach 2017 i 2020

Zmiany wprowadzane od stycznia 2014 r. to dopiero pierwszy etap, ale w Warunkach Technicznych przewidziano także wytyczne, które będą obowiązywać w przyszłości. W kolejnych latach wymagania zostaną zaostrzone i współczynnik przenikania ciepła dla ścian pomieszczeń ogrzewanych będzie wynosił w 2017 roku - 0,23 W/(m²K), a od 2021 r. – 0,2 W/(m²K). Będzie to oznaczało konieczność dalszej poprawy izolacyjności ścian, a także innych przegród.

Przeczytaj też: Dlaczego warto wybrać kompletny system ociepleń

Ocieplenie

do 2014 r.

2014 r.

2017 r.

2021 r.

Ściany

ok. 10-12 cm

+ 2 cm

+ 4 cm

+ 5 cm

Dach

ok. 15 cm

18 cm

20 cm

25 cm

Podłoga

6 cm

10 cm

10 cm

10 cm

* Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) - zobacz

Oceń artykuł
3,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Katarzyna Laszczak

Zdjęcia: Internorm

Polecamy Ci również

Zobacz także