Ocieplenie dachu - przepisy dotyczące izolacji dachu

Odpowiednie ocieplenie dachu chroni przed stratami ciepła i przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Parametry, jakie musi spełniać ocieplenie, są również regulowane przepisami. Poznaj aktualne przepisy dotyczące ocieplenia dachu.

Bardziej energooszczędne domy - zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zmienione Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - kładą one nacisk przede wszystkim na poprawę termoizolacyjności budynków oraz zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Budynek ma tracić mniej energii przez przegrody (dachy, stropy, ściany, okna, podłogi na gruncie) oraz mieć sprawne i wydajne instalacje. Obecnie aż 70% energii zużywanej w budynkach jest przeznaczone na ogrzewanie. W nowo budowanych budynkach ta sytuacja ma się zmienić.

Co oznaczają zmiany w Warunkach technicznych dla inwestorów?

Co oznaczają zmiany w Warunkach technicznych dla inwestorów? Przede wszystkim konieczność zastosowania materiałów o lepszych parametrach termoizolacyjnych i zwrócenie uwagi na detale. Zmiany w przepisach dotyczą w dużej mierze izolacji budynku - w tym ocieplenia dachów, stropów i stropodachów. Przede wszystkim określono bardziej restrykcyjne wartości współczynnika przenikania ciepła dla dachu (i innych elementów budynku).
Niestety oznacza to zwiększenie kosztów budowy – według ogólnych szacunków o około 115 zł za 1 m². Ale są i dobre wiadomości. Budynek wzniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie bardziej energooszczędny, co przełoży się na niższe koszty eksploatacji domu, przede wszystkim – ogrzewania. I będą to korzyści długofalowe.
 

Kogo obowiązują zmienione Warunki techniczne?

Zmiany w Warunkach techniczne dotyczą nowych inwestycji. NIE obejmują inwestorów, którzy przed 1 stycznia 2014 r.:

  • uzyskali pozwolenie na budowę (lub odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego),
  • złożyli wniosek o pozwolenie na budowę (lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego),
  • dokonali zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych (w przypadkach, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane).

Jeśli jednak spełniono wyżej wymienione warunki przed 1.01.2014 r., ale w czasie budowy zostaną wprowadzone tzw. istotnie zmiany (wymagające wykonania projektu zamiennego i uzyskania nowego pozwolenia na budowę), będzie trzeba uwzględnić już nowe wytyczne.
Pewne odstępstwa od wymagań będą możliwe w przypadku budynków przebudowywanych.

Zmiany w Warunkach technicznych - ciąg dalszy nastąpi

Wprowadzone w 2014 roku wytyczne to nie koniec zmian. W obowiązujących już przepisach przewidziano zmiany, które będą wprowadzane w życie etapami - kolejne zaczną obowiązywać w 2017 r., a następne - w 2021 r. Oczywiście będą one obowiązywać inwestorów rozpoczynających budowę w tych latach.

Izolacja dachu - przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła dachu

Warunki techniczne określają maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc poszczególnych przegród. Wymagania dla dachów, stropów i stropodachów, z uwzględnieniem kolejnych etapów, przedstawiono w tabeli poniżej.

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla dachów, stropów i stropodachów

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/m²K)
Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r.
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
przy ti ≥ 16° C  0,20  0,18  0,15
przy 8°C ≤ ti < 16°C  0,30  0,30  0,30
przy ti < 8°C  0,70  0,70  0,70
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
 przy ti ≥ 16° C  0,25  0,25  0,25
 przy 8°C ≤ ti < 16°C  0,30  0,30  0,30
 przy ti < 8°C  1,00  1,00  1,00
 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne   
 przy Δti ≥ 8°C  1,00  1,00  1,00
 przy Δti < 8°C  bez wymagań  bez wymagań  bez wymagań
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego  0,25  0,25 0,25 

Mostki termiczne w dachu

Aby dach naszego domu miał odpowiednio niski współczynnik przenikania ciepła, trzeba uwzględnić zarówno parametry materiałów ociepleniowych, jak i zwrócić uwagę na występowanie mostków termicznych. W przypadku dachu trzeba uwzględnić poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady działające na dach o odwróconym układzie warstw (obliczone zgodnie z odpowiednimi normami).
Trzeba również pamiętać o mostkach liniowych, które wpływają na straty ciepła z budynku. W zależności od liczby balkonów, wykuszy, loggi itp. ich udział w stratach ciepła może wynosić od kilku do kilkunastu procent.

Dowiedz się więcej o: Mostkach termicznych w izolacji dachu

Czym ocieplić dach - parametry materiałów ociepleniowych

Producenci materiałów ociepleniowych już od pewnego czasu oferują materiały, zapewniające izolację cieplną określoną w zmienionych Warunkach technicznych.

Wymagane parametry ocieplenia dachu możemy osiągnąć na dwa sposoby – albo zwiększając grubość izolacji, albo stosując bardziej nowoczesne materiały, m.in. o niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda (λ). Im niższy ten współczynnik, tym termoizolacyjność materiału lepsza.

Jak wygląda zastosowanie materiałów, stosowanych do ocieplenia międzykrokwiowego i nakrokwiowego dachów stromych? W tabelach poniżej zamieszczono przykładowe zestawienia materiałów ociepleniowych i ich parametrów.

Grubość ocieplenia - ocieplenie międzykrokwiokwiowe wełną mineralną

Ocieplenie międzykrokwiowe - wełna mineralna
Wymaganie Produkt
[współczynnik przewodzenia ciepła λ=…W/m.K]
Grubość izolacji [cm]
1 stycznia 2014 r.Uc(max) 0,20 W/(m²K) Uni-Mata [0,039] 20
Super-Mata [0,033] 16
ISOVER Multimax 30 [0,030] 15
1 stycznia 2017 r. Uc(max) 0,18 W/(m²K) Uni-Mata [0,039] 21
Super-Mata [0,033] 18
ISOVER Multimax 30 [0,030] 16
1 stycznia 2021 r. Uc(max) 0,15 W/(m²K) Uni-Mata [0,039] 26
Super-Mata [0,033] 22
ISOVER Multimax 30 [0,030] 20

Grubość izolacji bez uwzględnienia mostów termicznych

Grubość ocieplenia - ocieplenie nakrokwiowe płytami poliuretanowymi

Ocieplenie nakrokwiowe - płyty poliuretanowe Bauder PIR
Produkt
[współczynnik przewodzenia ciepła λ=…W/m.K]
Współczynnik przenikania ciepła U W/(m²K)   Grubość izolacji [cm]
BauderPIR Plus
[0,022]
  
 0,18  12
 0,16  14
 0,14  16
BauderPIR SWE
[0,022]
  
 0,18  14
 0,16  16
 0,14  18

Grubość izolacji bez uwzględnienia mostów termicznych

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Katarzyna Laszczak

Zdjęcia: Fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także