Ocieplanie ścian piwnic i fundamentów - XPS

Wysokie koszty ogrzewania budynków wynikają z nadmiernego zużycia energii. W przeszłości nie przywiązywano do tego wagi - przepisy nie były rygorystyczne a ogrzewanie było tańsze. Dziś, gdy szacuje się, że nawet 20% energii może uciec przez miejsca takie jak ściany piwnic i fundamentów, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest kompleksowe ocieplenie budynku.

polistyren ekstrudowanyCele termoizolacji
W czasie ostatnich kilkudziesięciu lat przepisy dotyczące wymaganej izolacyjności termicznej dla nowo wznoszonych budynków w Polsce stopniowo zmieniano i zaostrzano. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku jest w Polsce nadal o 38% większy niż w Niemczech i aż o 63% większy niż w Szwecji. Znaczenia nabiera izolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych, co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

Izolacja termiczna ścian piwnic wpływa na ograniczenie strat ciepła i jest istotnym czynnikiem tworzącym wrażenie komfortu cieplnego. Jego brak jest wyraźnie odczuwalny wtedy, gdy na skutek niedostatecznej izolacji termicznej, temperatura powierzchniowa przegród jest znacząco niższa od temperatury pomieszczenia. Wyeliminowanie dyskomfortu cieplnego następuje poprzez podwyższenie temperatury wnętrza, co odbywa się zawsze kosztem dodatkowych wydatków ponoszonych na energię. Można tego uniknąć dzięki poprawnie dobranej i wykonanej izolacji termicznej oraz skutecznej i prawidłowo zabezpieczonej hydroizolacji.

Stosowanie izolacji ścian fundamentowych, piwnic i cokołów jest konieczne, ponieważ największa gęstość strumienia cieplnego występuje na poziome gruntu i na grubości ściany fundamentowej.

W przypadku piwnic nieogrzewanych, projektanci często nie ocieplają nawet ich betonowych ścian, poprzestając tylko na ociepleniu paskiem styropianu samego wieńca. W efekcie następuje odprowadzenie ciepła po ścianie piwnicy i wychłodzenie wieńca parteru, co może zaowocować rozwojem pleśni na ścianach pomieszczeń tuż nad podłogą. Stąd celowe jest umieszczenie izolacji cieplnej po zewnętrznej stronie ściany piwnicznej i przedłużenie jej ponad górną krawędź wieńca. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub od strony pomieszczeń.

termoizolacja ścian piwnicXPS – profesjonalna izolacja
Termoizolacja ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie), materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami, m.in. wysoką trwałością i stabilnością parametrów fizyko-mechanicznych. Najbardziej odpowiednim materiałem do wykonywania termoizolacji poniżej poziomu gruntu są płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o wytrzymałości na ściskanie większej niż 300 kPa. Ich specyficzna budowa o zamkniętej strukturze (co najmniej 95% komórek całkowicie zamkniętych), pozwala na zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych bez wykonywania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyczne właściwości płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS to całkowita odporność na działanie wilgoci,  cykliczne zamrażanie i odmrażanie, bardzo duża wytrzymałość na ściskanie i niewrażliwość na korozję biologiczną oraz  bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, dzięki czemu optymalna grubość ocieplenia jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi.

izolacja ścian piwnicy od zewnątrzIzolacja ścian piwnic od zewnątrz
Systemem gwarantującym bezawaryjną eksploatację jest metoda ocieplania ścian piwnic od zewnątrz. Izolacja termiczna umieszczana jest w takim układzie od strony izolacji przeciwwodnej, w taki sposób, by nie tylko zabezpieczała przegrodę przed stratami ciepła, ale również chroniła hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Umieszczenie izolacji termicznej ścian piwnic od zewnątrz, na etapie wznoszenia budynku, daje więcej korzyści, również z punktu widzenia fizyki budowli, niż wykonywanie izolacji w późniejszym okresie - od wewnątrz. Jeżeli izolacja umieszczona od wewnątrz nie jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana, może nastąpić kondensacja pary wodnej w obrębie ściany a w następstwie może  pojawić się pleśń. W przypadku umieszczenia izolacji termicznej od strony zewnętrznej ryzyko kondensacji w ścianie zostaje wyeliminowane.

Wykonanie izolacji
warstwy izolacjiPrzed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i piwnicznych. Bezpośrednio do powłoki hydroizolacyjnej za pomocą masy bitumicznej lub kleju nie powodującego rozpuszczania polistyrenu (większość dostępnych na rynku mas hydroizolacyjnych może współpracować z polistyrenem) przyklejamy płyty XPS. Ich dokładne dociśnięcie do ściany nastąpi na skutek parcia gruntu. Nie zachodzi przy tym niebezpieczeństwo uszkodzenia samych płyt. Zastosowanie XPS umożliwia tym samym w trakcie jednej operacji roboczej wykonanie jednocześnie izolacji termicznej i warstwy zabezpieczającej izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami. Następnie wykop może zostać zasypany. Z uwagi na odporność płyt na działanie wilgoci oraz ich dużą wytrzymałość mechaniczną nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwodnej czy osłonowej.

Oceń artykuł
4,54 / 13 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także