Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu - część 2

Norma europejska nie mówi nic o zastosowaniach wyrobów styropianowych ani nie przypisuje określonym typom wyrobów odpowiednich klas i poziomów innych właściwości, oprócz wytrzymałości na zginanie. Podaje jedynie wartości graniczne niektórych właściwości do wszystkich zastosowań.

Tabela 1
Tak naprawdę nowa norma nie dokonuje też klasyfikacji wyrobów, tylko podaje jej zasady. Zresztą jest w niej zapis mówiący, że o zastosowaniach decydują przepisy kraju członkowskiego UE lub krajowe normy niesprzeczne. W związku z tym Stowarzyszenie Producentów Styropianu podjęło inicjatywę napisania takiej normy i sfinansowało to przedsięwzięcie. W pracach nad jej przygotowaniem uczestniczyli przedstawiciele producentów styropianu, zrzeszonych w Stowarzyszeniu i zarazem członkowie Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, a głównym autorem normy był prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski - kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej ITB. Zaletą normy PN-B-20132 (tabela 1, 3) jest dokonanie klasyfikacji wyrobów styropianowych i szczegółowe wyliczenie, wraz z rysunkami przekrojów przegród budowlanych, wszystkich najważniejszych aplikacji styropianu w budownictwie, w tym także takich, których nie uwzględniają nawet doświadczeni projektanci. Jest to także znakomity materiał dla inwestorów i dla wykonawców robót budowlanych. Prace nad jej przygotowaniem trwały około pół roku, natomiast próby skierowania jej do zatwierdzenia zakończyły się sukcesem dopiero po ponad roku od powstania pierwszej, roboczej wersji projektu. Główną przeszkodą był zapis o dobrowolnej certyfikacji, który rzekomo miał rodzić sprzeczność z normą europejską i w końcowej fazie uzgodnień Stowarzyszenie musiało z niego zrezygnować. W związku z tym, że normę stosowano przed jej formalnym zatwierdzeniem, wielu producentów poddaje się dobrowolnej certyfikacji.

Tabela 2
Co jeszcze zmienia nowa norma PN-EN 13163:2004 w oznaczeniach styropianu?
Nowością jest dwoistość oznaczania wyrobów znakiem zgodności. Dokonanie oceny zgodności z normatywną częścią normy umożliwia oznaczenie wyrobu krajowym znakiem zgodności, czyli znakiem budowlanym B. Natomiast w przypadku dokonania oceny zgodności łącznie z informacyjnym załącznikiem ZA, harmonizującym postanowienia normy z dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane” można oznaczać wyrób znakowaniem europejskim – CE. Oczywiście przed wprowadzeniem wyrobu na rynek poprzedzone musi to być spełnieniem przez producenta wymagań dotyczących oceny zgodności, polegających na:
1. Przeprowadzeniu zgodnie z normą wstępnych badań typu ITT (z ang. Initial Type Test). 2. Utrzymywaniu określonej normą Zakładowej Kontroli Produkcji i stałym potwierdzaniu osiągania deklarowanych parametrów. 3. Wystawieniu na każdy wyrób deklaracji zgodności – krajowej na znak budowlany B lub deklaracji zgodności EC na znakowanie CE – zgodnie z normą i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
W przypadku krajowej deklaracji zgodności producent zobowiązany jest do dołączenia do informacji o wyrobie także numeru i daty wystawienia tej deklaracji. Oznaczeniu znakowaniem CE towarzyszyć musi na wyrobie lub opakowaniu następująca, dodatkowa informacja: dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia znakowaniem CE;

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także