Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu - część 2

Tabela 3
Czy nie jest błędem umieszczanie jednocześnie znaku budowlanego i znakowania CE?
Nigdzie w przepisach nie ma stwierdzenia, że te oznaczenia wzajemnie się wykluczają. Jeżeli spełnione są wymagania zarówno krajowego, jak i europejskiego systemu oceny zgodności, a norma PN-EN 13163:2004, jako dokument odniesienia, jest polską wersją europejskiej normy zharmonizowanej i jednocześnie posiada status Polskiej Normy, to dlaczego nie? Co prawda art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych mówi, że „wyrób budowlany (...) jest oznakowany CE (...) albo (...) znakiem budowlanym”, ale z tego nie wynika jeszcze, że nie może być oznakowany obydwoma znakami. Poza tym umieszczenie obok znaku CE znaku budowlanego B, do którego odbiorcy zdążyli się już przyzwyczaić, rozwiewa ich obawy, czy wyrób dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej spełnia także wymagania przepisów krajowych i nadaje się do stosowania w Polsce.

Jakie inne oznaczenia znajdują się na etykietach i opakowaniach styropianu?
Styropian podlega systemowi oceny zgodności 3 (deklaracja zgodności producenta). Nie zamyka to jednak producentom drogi do uzyskiwania dobrowolnych certyfikatów zgodności wyrobu zgodnie z systemem 1 lub 1+ oraz Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z systemem 2 lub 2+. Procedurę dobrowolnej certyfikacji zawiera załącznik A normy PN-EN 13172:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności”. W przypadku uzyskania takich certyfikatów producent zyskuje prawo do podawania na opakowaniu wyrobu numerów tych certyfikatów i umieszczania znaków certyfikacji, jeżeli jednostka certyfikująca takie nadała. Należy podkreślić, że uzyskanie certyfikatu zgodności, zarówno obwiązkowego, jak i dobrowolnego, nie zwalnia producenta od obowiązku wystawienia deklaracji zgodności z normą. Dokumenty te nie są już alternatywne, jak było poprzednio w przepisach.  Deklaracja zgodności oznacza potwierdzenie przez producenta, że spełnił wymagania dokumentu odniesienia oraz utrzymuje parametry wyrobu na deklarowanym poziomie.

Czy wyroby styropianowe wg nowych norm są prostym odpowiednikiem poprzednich odmian płyt?
Niestety, nie. Co prawda styropian jest taki sam, lecz stawia się mu inne wymagania. Obrazują to tabele 1 i 2, z których wynika, że albo inaczej określa się podobne cechy, inaczej nazwane i oznaczane według innych norm badawczych, albo te same cechy ustawione są na innym poziomie. Oprócz tego niektóre właściwości zniknęły i pojawiły się nowe oraz wydłużyła się lista wyrobów, w tym o płyty o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła, płyty specjalnie przeznaczone na rdzeń płyt warstwowych lub elastyczne płyty styropianowe o właściwościach akustycznych do tłumienia dźwięków uderzeniowych w tzw. podłogach pływających na stropach międzypiętrowych o symbolu EPS T.
Na odpowiedniki nowych wyrobów i starych odmian styropianu mogą wskazywać ich zastosowania, które podaje szczegółowo nowa norma PN-B-20132 (tabela 2) i to jest najistotniejsze z punktu widzenia klientów, kupujących ten materiał. Ponadto mogą oni zawsze liczyć na fachowe wyjaśnienia doradców technicznych, przedstawicieli handlowych czy służb kontroli jakości producentów styropianu zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Styropianu, których aktualną listę można znaleźć na stronie www.styropian-sps.com.pl

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: mgr Jacek Rutkowski

Zdjęcia: Styropmin, tab. - miesięcznik Materiały Budowlane

Polecamy Ci również

Zobacz także