Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu - część 1

0
Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu - część 1

Czy w nowej normie klasyfikuje się styropian na podstawie gęstości pozornej?
Nowa norma nie narzuca żadnych wymagań dotyczących gęstości pozornej wyrobów ze styropianu i nic nie mówi o spoistości, czyli stopniu zespolenia ze sobą granulek styropianowych. Nie ma bowiem dobrej metody badawczej oznaczania spoistości. Natomiast cecha ta, podobnie jak gęstość jest w wystarczającym stopniu weryfikowana przez właściwości mechaniczne i cieplne, które zależą też od rodzaju zastosowanego surowca (polistyrenu spienialnego) oraz od technicznego zaawansowania technologii produkcji styropianu.

Co zmienia nowa norma w oznaczeniach płyt styropianowych?
Sposób podawania i deklarowania wartości poszczególnych parametrów istotnie różni się w nowej normie od poprzedniej. Wymagania podzielone są na takie, które muszą być spełnione we wszystkich zastosowaniach i takie, które są istotne tylko w określonych zastosowaniach. Do tych pierwszych należą:

 • opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła;
 • tolerancja wymiarów i kształtu;
 • stabilności wymiarowe;
 • podstawowa wytrzymałość na zginanie 50 kPa;
 • reakcja na ogień.

Natomiast najważniejsze wymagania w określonych zastosowaniach to:

 • stabilność wymiarowa w 70ºC przez 48 h;
 • odkształcenie przy obciążeniu ściskającym i temperaturze;
 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym;
 • wytrzymałość na rozciąganie;
 • wytrzymałość na zginanie od 50 do 750 kPa;
 • nasiąkliwość wodą przy całkowitym, 28-dniowym zanurzeniu;
 • absorpcja wody przez dyfuzję pary wodnej.

W przypadku niektórych deklarowanych wartości wymagań należy podawać wartości graniczne. Są to:

 • deklarowana wartość oporu cieplnego;
 • deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła;
 • wymagana wartość maksymalna zmian wymiarów (23ºC, 90% wilg. wzgl., 48 h) - 1%;
 • wymagana minimalna wartość wytrzymałości na zginanie - 50,0 kPa;
 • wymagana maksymalna wartość nasiąkliwości wodą przy częściowym, 28-dniowym zanurzeniu - 0,5 kg/m².

Tolerancje wymiarów i kształtu oraz stabilność wymiarowa w normalnych warunkach deklarowane są w klasach:

T - klasa tolerancji grubości;
L - klasa tolerancji długości;
W - klasa tolerancji szerokości;
S - klasa tolerancji prostokątności;
P - klasa tolerancji płaskości;
DS(N) - klasa stabilności wymiarowej w warunkach normalnych.

Większość pozostałych właściwości powinna być deklarowana w poziomach:

CS(10) - poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym;
BS - poziom wytrzymałości na zginanie;
TR - poziom wytrzymałości na rozciąganie;
DL(T) - poziom odkształceń przy ściskaniu i temperaturze;
DS(70,-) - poziom stabilności wymiarowej w 70ºC;
WL(T) - poziom nasiąkliwości wodą;
WD(V) - poziom absorpcji wody przez dyfuzję.

Oceń artykuł
4,43 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także