Mostki termiczne - straty ciepła w budownictwie

Zawilgocone ściany w mieszkaniach i domach, a co po tym następuje – rozwój pleśni i grzybów to często efekt powstawania mostków termicznych. Powodują one także niekontrolowaną utratę ciepła – dochodzącą nawet do trzydziestu oraz uszkodzenia mechaniczne konstrukcji.

łącznik termoizolacyjny

Kiedy powstaną, są bardzo trudne do zlikwidowania. Dlatego warto zapobiegać mostkom termicznym, już na etapie projektowania, choćby poprzez zastosowanie gotowych elementów nośnych izolacji termicznej.

Czym jest mostek termiczny?
Mostek termiczny (zwany także cieplnym) to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Poprzez mostek termiczny następuje więc wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła. Jest ona wprost proporcjonalna do wielkości mostka termicznego. W miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni ściany obniża się często do tego stopnia (przede wszystkim w zimnych porach roku), że przekroczony zostaje temperatura punktu rosy - skraplania się pary wodnej. Zjawisko to niesie ze sobą duże ryzyko zawilgocenia ścian pomieszczenia oraz wielu innych negatywnych konsekwencji.

Miejsca zagrożone przez mostek termiczny
Istnieje wiele powodów powstawania mostków termicznych. Jednym z nich może być źle zaprojektowany i wykonany obiekt. W tym przypadku błędy dotyczą przede wszystkim: kształtowania i orientacji bryły budynku czy rozmieszczenia i wielkości okien. Jednak najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku. Do miejsc takich należy:

 • połączenie dachu i ściany zewnętrznej,
 • miejsce obsadzenia okien,
 • połączenie balkonu ze stropem,
 • wieńce i nadproża,
 • ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą.

Skutki powstania mostków termicznych
Konsekwencje powstania mostków termicznych są niezwykle uciążliwe i powodują wiele problemów. Jednym z nich jest niekontrolowana utrata ciepła, skutkiem której są duże straty energetyczne oraz  ujemny wpływ na bilans cieplny budynku. W takim przypadku znacznie rosną koszty ogrzewania pomieszczenia, których można by uniknąć w odpowiednio zaizolowanym termicznie budynku.

Kolejną negatywną konsekwencją wywołaną przez mostek termiczny jest wychłodzenie przegrody budynku. Może ono doprowadzić do jej zawilgocenia na skutek skraplania się pary wodnej. Sytuacja taka sprzyja tworzeniu i rozwojowi grzyba lub pleśni w pomieszczeniach i budynkach mieszkalnych. Oprócz tego, że zjawisko to jest niezwykle nieestetyczne, ma również negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Przyczynia się do powstania lub nasilenia alergii, może także powodować choroby reumatyczne, układu oddechowego, grzybice, a nawet nowotwory. Mostek termiczny może przyczyniać się również do poważnych uszkodzeń elementów konstrukcji budynku. Sytuacja taka jest prawdopodobna, m.in. w miejscu nieizolowanego połączenia płyty balkonowej ze stropem.zastosowanie łącznika termoizolacyjnegoTemperatura pierwszego elementu zmienia się wraz z warunkami atmosferycznymi. Strop budynku posiada natomiast temperaturę pokojową. Wynikająca z tego różnica na styku elementów powoduje zarysowania i pęknięcia płyty balkonowej. Wszystkim tym szkodom pozwala zapobiec zastosowanie wkładek Schöck Isokorb, które umożliwiają skuteczne termiczne oddzielenie leżącej na zewnątrz płyty balkonowej od ciepłego wnętrza, przy jednoczesnym zapewnieniu wymogów statycznych tego elementu budowlanego. Silnie zredukowany odpływ ciepła skutkuje wysokimi temperaturami powierzchniowymi w obszarze wewnętrznym, dzięki czemu w pomieszczeniach nie może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej (skraplania).

W zależności od typu wkładki Schöck Isokorb można stosować m.in. do izolacji balkonów wspornikowych (wylewanych na budowie i prefabrykowanych), w tym balkonów narożnych, loggi i balkonów na podporach, konsoli stropowych będących podporą dla dodatkowej warstwy muru/okładziny, powierzchni pomiędzy wysuniętą balustradą a stropem, pomiędzy attyką a stropem, belek, płyt ściennych, połączenia wsporników stalowych z żelbetem oraz wsporników stalowych z konstrukcją stalową.

Zastosowanie łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb przynosi następujące korzyści:

 • Oddziela termicznie znajdujące się na zewnątrz od budynku elementy, dzięki czemu redukuje do minimum straty ciepła w obrębie połączeń,
 • Pomaga obniżyć koszty ogrzewania, tym samym redukując ilość produkowanego CO2 oraz oszczędzać naturalne źródła energii,
 • Podnosi wewnętrzną temperaturę powierzchniową stropu lub (w zależności od technologii) wewnętrznej konstrukcji stalowej, co pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej (skraplania) i powodowanych przez nią szkód budowlanych,
 • Zapobiega powstawaniu rys betonu wynikających ze skurczu i rozszerzalności na połączeniu płyty balkonowej i stropowej,
 • Zapobiega niszczeniu otuliny styropianowej przez przechodzące przez nią pręty,
 • Ułatwia montaż zarówno w prefabrykatach, jak i na budowie.
Oceń artykuł
3,29 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Schöck

Polecamy Ci również

Zobacz także