Materiały hydroizolacyjne

Materiały hydroizolacyjne

Oprócz powyższych zastosowań szlamy weber.tec 824 (Superflex D 1) i weber.tec Superflex D 2 mogą być stosowane jako:

 • izolacje basenów, zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych,
 • izolacje balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych,
 • czasowe uszczelnienia i hydroizolacje wykonywane w trakcie budowy,
 • powłoki uszczelniająco-ochronne,
 • uszczelnienia przecieków (w systemach z innymi materiałami).

Na tak szerokie zastosowania pozwalają parametry mikrozapraw - weber.tec Superflex D 2 cechuje się przyczepnością do podłoża betonowego powyżej 2,4 MPa, zdolnością mostkowania rys powyżej 1,5 mm, odpornością na działanie ścieków bytowych, mrozoodpornością oraz szczelnością przy ciśnieniu powyżej 0,5 MPa.

Innymi własnościami cechują się grubowarstwowe, bitumiczne, modyfikowane polimerami masy uszczelniające, z których wymienić tu należy weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100/100 S, weber.tec 906 (Plastikol UDM 2). Są to masy dwuskładnikowe, wiążące na skutek reakcji chemicznej, co powoduje, że są dużo mniej wrażliwe na wpływ warunków atmosferycznych. Pozwala to na znaczne uniezależnienie procesu wysychania powłoki hydroizolacyjnej (i związanego z tym momentu zasypywania wykopów) od pogody. Jest to szczególnie istotne przy wykonywaniu wtórnych hydroizolacji pionowych przy odcinkowym odkopywaniu fundamentów.

masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100 S

Do najważniejszych zalet mas bitumicznych należą:

 • bezspoinowość, a co za tym idzie łatwość obrobienia detali, przejść rurowych, dylatacji itp.,
 • możliwość układania na nieotynkowanych powierzchniach,
 • znaczna elastyczność po związaniu (zdolność mostkowania rys rzędu 5 mm),
 • znaczna elastyczność w ujemnych temperaturach (zdolność mostkowania rys rzędu 1,5-2 mm),
 • szybka odporność na opady atmosferyczne (już po ok. 60 minutach od nałożenia),
 • możliwość szybkiego zasypania wykopu (po ok. 24 godzinach od nałożenia),
 • dobra przyczepność, nie pozwalająca na penetrację wilgoci pomiędzy masą uszczelniającą a podłożem,
 • możliwość nakładania także na lekko wilgotne podłoże.

Materiały te stosuje się na ogół do:

 • hydroizolacji płyt dennych,
 • hydroizolacji fundamentów,
 • hydroizolacji dachów zielonych,
 • pośrednich uszczelnień pod jastrychami w konstrukcjach tarasów, balkonów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych.

Masy są składnikiem systemowych rozwiązań konstrukcyjnych. Mogą być stosowane jako izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna, zarówno pierwotna, jak i wtórna.

Parametry prawidłowo zastosowanych materiałów systemów hydroizolacji marki Weber DEITERMANN umożliwiają przejęcie oddziaływujących na nie obciążeń (nie chodzi tu tylko o szczelność, ale i o zdolność mostkowania rys, mrozoodporność, przyczepność, odporność na agresywne media itp.). Równie ważne są własności pozostałych materiałów wchodzących w skład systemu, pozwala to na wykonanie innych robót, niezbędnych z technologicznego punktu widzenia (np. dla systemu hydroizolacji balkonów istotne są parametry elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, kleju do okładzin ceramicznych, zaprawy spoinującej i elastycznej masy do wypełnień dylatacji). Materiały stosowane w systemie cechują się tzw. przestrzenią dobrej współpracy, oznacza to, że są kompatybilne ze sobą oraz z podłożem, co przy prawidłowym ich zastosowaniu zapewnia długoletnie zabezpieczenie przed oddziaływaniem wody czy wilgoci oraz czynników atmosferycznych.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: mgr inż. Maciej Rokiel/Weber DEITERMANN

Zdjęcia: Weber DEITERMANN

Polecamy Ci również

Zobacz także