Komfort akustyczny domu

Przewidywana obowiązkowa charakterystyka akustyczna budynku w treści nowelizacji rozporządzenia określającego zawartość projektu budowlanego wyłącza wszelkie budynki jednorodzinne z obowiązku jej wykonania w projektach oddawanych do pozwolenia na budowę.

nowelizacja rozporządzeniaMinister Infrastruktury dokonał wyłączenia tych budynków przywołując art 20 ust. 3 punkt 2 Prawa budowlanego mówiący o wyłączeniu projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji z obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami. W praktyce wyłączenie będzie dotyczyć wszystkich budynków jednorodzinnych bez względu na formę zabudowy. W budynkach jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej problemy akustyczne są identyczne jak w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Jedynie skala wielkości w jednym projekcie jest mniejsza. W budynkach wielorodzinnych analiza akustyczna obejmuje wzajemne relacje jednostek mieszkalnych. A w jednorodzinnych budynkach bliźniaczych, szeregowych i grupowych również występują takie wzajemne relacje. W budynkach szeregowych można mieć dwóch uciążliwych sąsiadów, a w grupowych nawet czterech. Przecież zbyt niska izolacyjność akustyczna ściany między budynkami, czy hałas uderzeniowy od schodów opartych o ścianę międzymieszkaniową generują taką samą ocenę utraty komfortu akustycznego w domach jednorodzinnych jak w wielorodzinnych. Z tych powodów jest niezrozumiałe wyłączenie wszelkich budynków jednorodzinnych z obowiązku wykonania charakterystyki akustycznej.

Budynek jednorodzinny jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, co automatycznie pociąga za sobą konieczność zagwarantowania odpowiedniego klimatu akustycznego zgodnie z wymaganiami Działu IX warunków technicznych  - wyjaśnia inż. wibroakustyk Jacek Danielewski z firmy konsultingowej Fabryka Ciszy. - Obiekty i pomieszczenia w obiektach, w których należy zapewnić odpowiednie warunki akustyczne i zastosować technologie o wymaganych parametrach, są wymienione w polskich normach. Te normy są od kilku lat obligatoryjne do stosowania w budownictwie. Mowa tu o następujących normach:

  • PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
  • PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Wprowadzenie charakterystyki akustycznej budynku w projekcie nowelizacji wspomnianego rozporządzenia porządkuje formę ujęcia parametrów akustycznych. Poprzez zapis w punkcie 9a Minister Infrastruktury wyłączył obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe z konieczności opracowania charakterystyki akustycznej w projektach. Nie można przecież opracować charakterystyki akustycznej dla obiektów, dla których w normach z zakresu akustyki w architekturze nie zdefiniowano wymagań parametrów klimatu akustycznego. Jednak poprzez ten sam zapis Minister wykluczył z tego uporządkowania ponad połowę powstającej nowej powierzchni mieszkalnej w Polsce. Projektanta co prawda ciągle obowiązują zapisy Działu IX warunków technicznych.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Fabryka Ciszy

Polecamy Ci również

Zobacz także