Jak dobrać grubość izolacji w instalacjach grzewczych i innych

Jak dobrać grubość izolacji w instalacjach grzewczych i innych

Izolacje techniczne instalacji HVAC pełnią ważną rolę w ograniczaniu strat ciepła w budynku. Podpowiadamy jak optymalnie dobrać grubość materiałów izolacyjnych.

grubość materiału izolacyjnego instalacji jest regulowana przez przepisy

Znaczenie izolacji technicznych instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych

Ograniczanie strat ciepła w budynkach to temat, do którego trzeba podejść kompleksowo. Dlatego należy uwzględnić nie tylko izolację przegród zewnętrznych, ale także instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych. Zadaniem izolacji technicznych jest ograniczenie i utrzymanie na założonym poziomie strat ciepła z urządzeń oraz przewodów instalacyjnych, a także ochrona poszczególnych elementów przed działaniem wilgoci i korozją. Odpowiednia izolacja instalacji jest tym ważniejsza, im większe różnice temperatur występują pomiędzy transportowanym czynnikiem (grzewczym lub chłodzącym), a otoczeniem.

Przeczytaj też: Jak mocować rury, aby nie powstawały mostki termiczne w ich izolacji

Trzeba sobie zdawać sprawę, że izolacja instalacji w znacznym stopniu przekłada się na zapotrzebowanie budynku na energię. Dla każdego obiektu jest określany tzw. wskaźnik energii pierwotnej, a z kolei jego ważnym składnikiem jest – wskaźnik energii końcowej (EK). Ten parametr informuje jakie jest roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, uwzględniając przy tym sprawność instalacji oraz możliwe straty ciepła z układu.
Transport ciepła kosztuje, a jego koszt w bardzo dużej mierze zależy od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji instalacji – wyjaśnia Robert Kotwas, ekspert Paroc Polska – Wskaźnik EK, który w niewielkim stopniu przekracza wartość wskaźnika energii użytkowej, sugeruje wysoko sprawny układ ogrzewania, na który składa się wydajna pompa ciepła lub kocioł grzewczy, wysokiej jakości system termostatyczny i przede wszystkim – odpowiednio zaizolowane instalacje. Ma to bezpośrednie przełożenie na faktyczne koszty eksploatacji budynku – dodaje.

Obowiązujące przepisy dotyczące izolacji technicznych instalacji

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przepisy regulują bardzo wyraźnie te elementy, które wpływają na zapotrzebowanie budynków na energię. Wskaźnik energii pierwotnej to jeden z ważniejszych parametrów, na który zwrócono uwagę nowelizując Warunki Techniczne, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (obecnie maksymalny wskaźnik energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla domu jednorodzinnego wynosi 120 kWh/(m² · rok). Ponieważ na ten wskaźnik wpływają m.in. straty ciepła z instalacji, przepisy określają dokładnie jaka powinna być minimalna grubość izolacji cieplnej elementów instalacji.

Dowiedz się też: Jaką grubość materiałów izolacyjnych stosować do ocieplenia ścian

Zgodnie z załącznikiem 2 Warunków Technicznych, punkt 1.5 – izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów instalacji

Lp. rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m·K) 1)
 1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
 2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
 3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
 4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
 5 przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1-4
 6 przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej  wg l.pl 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  50% wymagań z lp. 1-4
 7  przewody wg lp. 1-6 ułożone w podłodze  6 mm
 8 przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)  40 mm
 9 przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)  80 mm
 10 przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50% wymagań z lp. 1-4
11 przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 100% wymagań z lp. 1-4
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podano w tabeli - należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Określenie grubości izolacji technicznych w praktyce

Wprawdzie Warunki Techniczne precyzyjnie określają minimalne grubości izolacji dla poszczególnych typów przewodów, ale tylko dla materiału izolacyjnego, którego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,035 W/(mK). W przypadku materiałów o innej wysokości λ należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. W tym przypadku można się wspomóc normą PN-B-02421:2000, która podaje wzór do obliczenia właściwej grubości materiału:

 Jak dobrać grubość izolacji w instalacjach grzewczych i innych - zdjęcie 2

gdzie:

e - grubość izolacji określona zgodnie z WT [mm],
D - średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],
λ1 - współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(mK)].

Szybkie dobranie grubości izolacji ułatwiają też specjalne programy – kalkulatory, opracowane przez producentów materiałów izolacyjnych.

Fachowcy mogą skorzystać z profesjonalnych programów lub posłużyć się poniższą tabelą grubości izolacji dla różnych współczynników przewodzenia ciepła – podsumowuje ekspert Paroc.

Tabela 2. Grubości izolacji przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) i instalacji chłodu dla różnych współczynników przewodzenia ciepła.

Jak dobrać grubość izolacji w instalacjach grzewczych i innych - zdjęcie 3

Dowiedz się też: Jakie parametry powinna mieć izolacja cieplna dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oceń artykuł
0,00 / 0 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Paroc

Polecamy Ci również

Zobacz także