Izolacje przewodów kominowych - część 2

Izolacje przewodów kominowych - część 2

Po zabudowie przewodu spalinowego w kominie ceramicznym zmniejsza się jego przekrój. Taki komin należy oznakować tabliczką o wymiarach 50 × 100 mm z informacją: "Zmniejszenie przekroju zgodnie z § 176 pkt. 4 Rozporządzenia Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 (Dz.U. nr 10 z dn. 8.02.1995 poz. 46) - tylko dla paliw olejowych i gazowych".

komin ze stali kwasoodpornejStal kwasoodporna - nierdzewna „wytwarza” warstwę pasywacyjną, czyli powierzchniową warstwę chroniącą przed działaniem warunków zewnętrznych. Warstwy takie tworzą się dzięki dodawaniu do surówki hutniczej pierwiastków stopowych, głównie chromu, przez co stal uzyskuje właściwą odporność na korozję.  

Stal kwasoodporna nie zapewnia całkowitej odporności na wszystkie związki chemiczne. Jeżeli w pomieszczeniu, z którego czerpane jest powietrze do spalania, znajdują się związki chloru, bromu czy fluoru, to w spalinach i ich skroplinach mogą tworzyć się związki niszczące warstwy ochronne stali. Szkodliwe może być także oddziaływanie świeżej zaprawy cementowej zawierającej znaczne ilości związków chloru.

Producenci stosują do produkcji elementów kominowych specjalistyczne urządzenia i technologie (spawanie i zgrzewanie rur oraz poszczególnych elementów metodą WIG lub laserem, prowadzone w osłonach gazowych oraz cięcie i tłoczenie materiałów narzędziami, które nie powodują uszkodzeń materiału) gwarantujące zachowanie reżimu technologicznego, dla uzyskania jednorodnego chemicznie i niezmienionego fizycznie produktu.

Kominy ze stali kwasoodpornych stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Zadecydowała o tym odporność na działanie wysokich temperatur, zróżnicowanych i agresywnych składników gazów spalinowych oraz na kondensację wody zawartej w produktach spalania. Odmienne warunki pracy kominów dymowych (paliwa stałe) od spalinowych (gaz lub olej) wymagają doboru odpowiednich gatunków stali.  

W instalacjach spalinowych najważniejsza jest ochrona przed dużą ilością agresywnego kondensatu oraz działaniem podwyższonej temperatury. Na takie warunki odporne są tylko dwa gatunki stali kwasoodpornych: wg PN 00H17N14M2 (wg DIN 14404) oraz H17N14M2 T (wg DIN 14571). Taka stal można także wykorzystać do wykonywania kominów na paliwo stałe pod warunkiem, że w kotłach nie będą spalane odpady.

Do budowy kominów dymowych charakteryzujących się stałą, wysoką temperaturą pracy  (mniejszą ilością skroplin) i silnie zanieczyszczonymi paliwami, zaleca się stosowanie stali żaroodpornej w gatunku wg DIN 14828. Zgodnie z opinią IGNiG minimalna grubość elementów kominowych nie może być niższa niż 0,6 mm w przypadku kominów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych i olejowych oraz od 0,8 do 1,0 mm - w zależności od temperatur spalin - dla kominów dymowych.

Izolacja termiczna
Wewnętrzna powierzchnia instalacji kominowych musi być odporna na destrukcyjne działanie spalin. Obudowa powinna mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut i spełniać wymagania w zakresie ciśnienia, temperatury i wilgotności określonych w warunkach eksploatacji. Zadaniem izolacji termicznej jest złagodzenie różnic termicznych, które mają destrukcyjny wpływ zarówno na ścianki komina (rozszerzalność cieplna i skurcz materiałów) oraz niwelują mostki cieplne, które mogłyby przyczyniać się do powstawania ognisk skroplin kondensatu na wewnętrznych ściankach i powodować korozję.

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na całej jej długości. Z tego powodu przewody kominowe muszą być zaizolowane termicznie, dotyczy to również kominów, w których doszło do zamiany paliwa ze stałego na płynne, gdzie trzeba dostosować przewody kominowe do nowych warunków i zabezpieczyć istniejącą instalację odprowadzania spalin przed wykraplającym się kondensatem.  W przypadku kotłów kondensacyjnych kominy dostosowane są do wykorzystywania części ciepła zawartego w spalinach poprzez schłodzenie i wykroplenie pary wodnej z produktów spalania.

W konsekwencji kondensacja spalin powoduje obniżenie temperatury wylotowej spalin poniżej punktu rosy, ściany kominów nie są w stanie nagrzać się do temperatury powyżej punktu rosy, spaliny wykraplają się więc na ściankach.

Oceń artykuł
4,83 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także