Izolacje przewodów kominowych - część 1

Sprawność techniczna przewodów kominowych warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo całego obiektu.

Wszelkie niedrożności spalinowych i dymowych przewodów kominowych, bądź ich wady konstrukcyjne mogą  powodować niszczenie ścian kominowych wraz z zawartymi w nich urządzeniami kominowymi, zwiększać pobór energii, zaniżać efektywność urządzeń grzewczych, a w najgorszych przypadkach przyczyniać się do zaczadzeń lub powstawania pożarów w budynkach. Dlatego przepisy prawa budowlanego określają warunki, jakie muszą spełniać  konstrukcje kominowe, procedury odbiorów technicznych budynków oraz nakładają stałe kontrole i nadzór służb kominiarskich.

Urządzenia kominowe wykorzystują zależne od zmian temperatury właściwości ruchu molekuł powietrza i gazów: dla ogrzanych mas - prądy wznoszące, dla oziębionych - opadające. Cyrkulacja tych mas wewnątrz budynku pozwala na wymianę powietrza, a urządzeniom płomieniowym (kuchenki, piece itp.) umożliwia sprawną pracę. Ogrzane masy powietrza i gazów wydostają się przez komin, a kanałami nawiewnymi napływa powietrze dostarczające tlen niezbędny do procesów spalania. Podciśnienie, jakie tworzy się u wierzchołka komina, dodatkowo "zasysa" napływającą z dołu cieplejszą warstwę powietrza i gazów, co przyspiesza wymianę powietrza wewnątrz obiektu.

Sprawność systemu kominowego zależy od: warunków atmosferycznych, topografii terenu, wysokości komina, a przede wszystkim od konstrukcji przewodów kominowych:

  • powierzchnie kanałów kominowych (zwłaszcza spalinowych i dymowych) muszą być na całej powierzchni zaizolowane hermetycznie;
  • zastosowane materiały termoizolacyjne muszą chronić ściany kominowe przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysokich temperatur;
  • izolacja ogniowa musi chronić nie tylko przed pożarem sadzy osiadającej na ściankach przewodów kominowych, ale także przed rozprzestrzenianiem się ognia poza obszar przewodów kominowych;
  • zadaniem izolacji chemicznej jest ochrona konstrukcji kominowych przed korozją oraz destrukcyjnym działaniem kwaśnych związków siarki powstających przy reakcjach spalania;
  • hydroizolacja chroni przegrody kominowe przed skutkami wilgoci;
  • izolacja akustyczna tłumi wibracje powstające w paleniskach dużych kotłów gazowych;
  • izolacja wylotu komina (nasady kominowe) zabezpieczają przed złymi warunkami pogodowymi (opady, duże wahania temperatur, wiatr).

Hermetyczność (gazoszczelność) przewodów kominowych
Podstawowym warunkiem szczelności jest staranne przeprowadzenie prac murarskich. Prawidłowo wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (zasysanie przez przewody), który zapewnia ujście dymu, spalin lub zużytego powietrza ponad dach. Przewody kominowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Do wykonywania przewodów dymowych, z możliwością używania ich jako przewodów spalinowych, należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy 150 lub 100 wg PN-75/B-12001. Dla przewodów wentylacyjnych dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 150 wg PN-75/B-12003. Zaprawę należy dobrać zależnie od nośności ściany kominowej zgodnie z normą PN-90/B-14501. Przewodów wentylacyjnych wykonanych z cegły wapienno-piaskowej nie wolno zmieniać na przewody dymowe lub spalinowe.

Przewody kominowe muszą być drożne na całej długości i należy je prowadzić wg dokumentacji technicznej od otworów wycierowych (przewody dymowe), rewizyjnych (spalinowe) i krat wentylacyjnych (wentylacyjne) do wylotów komina lub nasady kominowej.

Wewnętrzna powierzchnia przewodów spalinowych powinna być gładka, szczelna, odporna na destrukcyjne oddziaływanie gazów spalinowych, wilgoci, ciśnienia, temperatur oraz na korozję. Obudowa takich przewodów powinna mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut. Do wykonywania przewodów spalinowych zaleca się stosowanie tylko takich materiałów, które mają atest uprawnionego organu administracyjnego, na przykład szamotu szkliwionego, stali kwasoodpornej, specjalnego szkła, aluminium (tylko na czopuchy kotłów gazowych o mocy do 35 kW) oraz tworzyw sztucznych (tylko dla kotłów kondensacyjnych).

Płaszcz zewnętrzny kominów powinien być wykonany z muru ceglanego, kształtek z lekkiego betonu, bądź innych, atestowanych materiałów. Wszystkie materiały izolacyjne muszą w warunkach eksploatacji zachować trwałość, potwierdzoną odpowiednimi atestami.

Oceń artykuł
4,60 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także