Izolacja rurociągów i instalacji

materiał izolacyjnyProblem transportu medium o wysokiej (lub niskiej) temperaturze pojawia się nie tylko w gospodarce, ale także w życiu codziennym – np. centralne ogrzewanie, ciepła woda w budynkach, instalacje klimatyzacyjne. W tych przypadkach energia jest zazwyczaj wytwarzana w miejscu odległym od miejsca jej wykorzystywania – wiąże się to ze stratami energii, a w konsekwencji z pogorszeniem parametrów końcowych przesyłanego medium.

termoizolacja rurociągów i instalacjiMinimalizacji tych strat służy termoizolacja rurociągów i instalacji przesyłowych – jedną z praktycznych możliwości są otuliny termoizolacyjne. Wyboru rodzaju termoizolacji dokonuje się w oparciu o szereg kryteriów. Podstawowe z nich to:

 • temperatura transportowanego medium,
 • miejsce wykonywania termoizolacji (na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, wewnątrz budynku,  w piwnicy itp.),
 • remont starej czy budowa nowej instalacji,
 • możliwości finansowe i wykonawcze inwestora.

Typowa izolacja cieplna rurociągu składa się z dwóch zasadniczych elementów:

 • warstwy izolacyjnej wykonanej z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, na przykład wata szklana, wata bazaltowa, wełna mineralna, spieniony poliureatan, spieniony polietylen, spieniony kauczuk syntetyczny, styropian,
 • płaszcza ochronnego chroniącego materiał izolacyjny przed oddziaływaniami zewnętrznymi – w szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią, działaniem agresywnych czynników chemicznych, światłem słonecznym itp.

Otulina termoizolacyjna najczęściej zawiera w sobie oba wymienione elementy – stanowi więc kompletny system termoizolacji. Produkowany asortyment otulin termoizolacyjnych odpowiada stosowanym w praktyce instalatorskiej średnicom rur, natomiast dostępne grubości otulin pozwalają na izolację czynników o różnych temperaturach. Obliczenia minimalnej grubości otuliny dokonuje się w oparciu o normę PN-85/B-02421. Grubość ta waha się w granicach 6-40 mm dla otulin stosowanych przy izolowaniu mediów o temperaturze do 130ºC.

Próba klasyfikacji dostępnych na rynku otulin termoizolacyjnych
otuliny termoizolacyjneDostępne na rynku otuliny termoizolacyjne można sklasyfikować według kilku kryteriów. Pierwsze, najbardziej oczywiste kryterium, to temperatura stosowania otulin. Możemy tutaj wyodrębnić trzy zasadnicze grupy – otuliny pracujące w temperaturach ujemnych i pokojowych, otuliny stosowane do temperatury +95ºC oraz otuliny pracujące w wysokich temperaturach (powyżej 100°C). Każda z tych grup, oprócz zasadniczego zadania – ograniczenia strat energii musi charakteryzować się innymi cechami. Na przykład otuliny pracujące na przemian w temperaturze ujemnej i pokojowej muszą dodatkowo chronić przed kondensacją pary wodnej. Drugim kryterium klasyfikacyjnym może być dziedzina, w której otuliny są stosowane – na przykład otuliny do instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, instalacji klimatyzacyjnych, rurociągów przesyłowych itp.

Wreszcie trzecie kryterium – materiał, z którego wykonana jest otulina termoizolacyjna. Według tego kryterium otuliny dostępne na polskim rynku możemy podzielić na otuliny wykonane ze:

 • spienionego polietylenu,
 • spienionego poliuretanu elastycznego,
 • spienionego poliuretanu sztywnego,
 • wełny mineralnej,
 • waty szklanej lub bazaltowej,
 • spienionego kauczuku syntetycznego,
 • styropianu (spienionego polistyrenu),
 • dwóch lub więcej wymienionych materiałów.

Oceń artykuł
4,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także