Izolacja rur centralnego ogrzewania

Rurami grzewczymi transportowana może być woda o temperaturze ok. 90ºC. Jeśli takie rury nie są zabezpieczone, straty ciepła mogą być wysokie, szczególnie gdy rury przechodzą przez pomieszczenie, w których panuje niska temperatura. Oddawaniu ciepła można zapobiegać, odpowiednio izolując rury grzewcze.

Prawidłowa izolacja rur w instalacji grzewczej

Prawo nakłada obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń cieplnych instalacji grzewczej:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi:  "Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń [...]". Oznacza to obowiązek zastosowania normy: PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze;
 • Rozporządzenie mówi też: "Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia."

W instalacji grzewczej muszą być izolowane przewody, kształtki i połączenia, w następujących sytuacjach:

 • w części instalacji w pomieszczeniach nieogrzewanych i w pomieszczeniach źródeł ciepła;
 • na przewodach pionów prowadzonych po wierzchu ścian w pomieszczeniach ogrzewanych, w których temperatura obliczeniowa ti < 12ºC. Jeśli koszty zużycia ciepła w budynku są rozliczane na podstawie podzielników ciepła, zaleca się stosowanie izolacji także w pomieszczeniach, gdzie t 12ºC. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi należy stosować materiały izolacyjne mające atest higieniczny.

Właściwa izolacja cieplna

pianka polietylenowa pianka poliuretanowa wełna mineralna     

Aby izolacja cieplna dobrze spełniała swą rolę powinna odznaczać się następującymi cechami:
 • niski współczynnik przenikania ciepła λ [W/(m²·K)] - im niższa wartość, tym mniejsze przenikanie ciepła, a więc lepsze własności izolacyjne materiału;
 • odporność na wysokie temperatury (maksymalną temperaturę eksploatacji) oraz różnice temperatur - własność ta zapewnia niezmiennie dobrą pracę i zachowanie właściwości materiału niezależnie od temperatury;
 • odporność na działanie wody i otoczenia - w tym na działanie mikroorganizmów i gryzoni;
 • niepalność lub bardzo niska palność (co najmniej nierozprzestrzenianie ognia);
 • obojętność chemiczna wobec izolowanego materiału;
 • odporność na obciążenia statycznie i dynamiczne podczas montażu i pracy - w tym wysoka elastyczność (pod wpływem temperatury rury rozszerzają się - izolacja powinna więc "pracować");

Zadaniem izolacji cieplnej jest ograniczenie strat przesyłanego lub magazynowanego ciepła. Izolacja cieplna składa się z dwóch warstw:

 • właściwa izolacja cieplna, która musi charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła;
 • płaszcz ochronny - chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem środowiska.

Materiały na właściwą izolację cieplną
Materiały stosowane jako izolacje instalacji grzewczych są do siebie zbliżone pod względem opisanych właściwości. Pozostałe cechy materiałów (przede wszystkim zachowanie wobec wody i pary wodnej, np. opór dyfuzyjny i wodochłonność) są zróżnicowane - wpływa to na zakres stosowania poszczególnych materiałów.
Najczęściej stosuje się następujące materiały:

 • porowate tworzywa sztuczne (spieniony polietylen, styropian);
 • pianka poliuretanowa natryskiwana na izolowaną powierzchnię.
 • materiały włókniste (wełna mineralna i szklana pod warunkiem uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa "B")

Materiały te mogą występować w postaci mat, płyt, filców, otulin i odpowiednich kształtek izolacyjnych. Dostępne są też rury preizolowane, na które otulina założona jest fabrycznie.

mata izolacyjna otulina rur rura preizolowana

Polietylen spieniony charakteryzuje się następującymi cechami:

 • współczynnik przewodności cieplnej dla t = +40ºC  od 0,035 do 0,045 W/(m²·K);
 • temperatura pracy od -45ºC do +105ºC;
 • duża elastyczność;
 • wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej;
 • różne wykonania zależnie od zastosowania: np. zewnętrzna powłoka z folii polietylenowej, co ułatwia prowadzenie podtynkowe.

Poliuretan spieniony charakteryzuje się następującymi cechami:

 • współczynnik przewodności cieplnej t = +40ºC  od 0,03 do 0,04 W/(m²·K);
 • temperatura pracy od -45ºC do +135ºC;
 • dźwiękochłonność;
 • mniejsza odporność na zawilgocenie;
 • różne wykonania zależnie od zastosowania: np. wyposażenie w płaszcz ochronny PVC.

Polistyren spieniony charakteryzuje się następującymi cechami:

 • współczynnik przewodności cieplnej t = +40ºC  od 0,03 do 0,04 W/(m²·K);
 • temperatura pracy do +80ºC;
 • bardzo mały ciężar;
 • stosowany głównie do kształtek izolacyjnych.

Oceń artykuł
4,13 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także