Izolacja rur centralnego ogrzewania

Wełna mineralna (skalna i szklana) przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania w ciepłownictwie (rurociągi wysokotemperaturowe). Wełny cechują się bardzo dobrą odpornością ogniową (wełna skalna  do 1000ºC, wełna szklana do 600ºC), niepalnością i odpornością na działanie mikroorganizmów i gryzoni. Współczynnik przewodności cieplnej  dla otulin z wełny mineralnej, mierzony w temperaturze +200ºC, wynosi około 0,060 W/(m²·K).

izolacja kształtekOchrona kształtek i armatury
Na kształtki i armaturę stosuje się specjalne kształtki wykonane ze sztywnych porowatych materiałów izolacyjnych. Kształtki izolacyjne skladają się z dwóch lub więcej części. Zaleca się stosowanie kształtek o powierzchni zewnętrznej wzmocnionej włóknem szklanym i z wykładziną wewnętrzną wykonaną np. z folii aluminiowej.

Kształtki izolacyjne powinny być mocowane taśmami z blachy stalowej ocynkowanej lub taśmą z tworzywa sztucznego, z możliwością demontażu. W przypadku izolacji zaworów i zasuw ich wrzeciona muszą pozostać odsłonięte. Nie izoluje się zaworów bezpieczeństwa.

przewód w piance PE izolacja w powiększeniu

Płaszcz ochronny

Zadaniem płaszcza ochronnego jest chronić warstwę izolacji właściwej przed wpływami środowiska oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał na płaszcz powinien cechować się następującymi cechami:

 • odporność na działanie wody i otoczenia - w tym na działanie mikroorganizmów i gryzoni;
 • niepalność lub bardzo niska palność (co najmniej nierozprzestrzenianie ognia);
 • odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne podczas montażu i pracy.

Płaszcze ochronne - postaci arkuszy - mogą być wykonane z następujących materiałów:

 • taśma aluminiowa;
 • folia z tworzyw sztucznych;
 • papa asfaltowa na taśmie aluminiowej;
 • blacha stalowa ocynkowana.

Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej powinien być mocowany siatką ze stali ocynkowanej lub tworzyw sztucznych, jeśli średnica zewnętrzna nałożonej izolacji przekracza 279 mm. Średnica ta jest też wymiarem granicznym do stosowania konstrukcji wsporczych - zapewniają one właściwe mocowanie izolacji do chronionych elementów. Powinny być rozmieszczone do 1 m.
Jeśli płaszcz jest wykonany z materiału nieprzepuszczającego wody, należy zamontować przekładki lub opaski wentylacyjne. Kolejne arkusze płaszcza ochronnego powinny być łączone na zakład i mocowane wkrętami zabezpieczającymi przed korozją.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU
Zasady ogólne
Izolację cieplną montuje się na suchą i oczyszczoną powierzchnię rur po:

 • montażu odcinka lub urządzenia;
 • próbie szczelności;
 • zabezpieczeniu antykorozyjnym;
 • odbiorze technicznym potwierdzonym protokołem odbioru.

Styki czołowe dwóch odcinków izolacji powinny przylegać do siebie ściśle, a styki wzdłużne powinny być przesunięte względem siebie o kąt 10-15°. Dopuszczalne odchyłki grubości instalacji wynoszą od -5 do +10%.

Grubość izolacji (warstwy właściwej)
Grubość izolacji zależy od średnicy rury, temperatury transportowanej wody oraz od pomieszczenia, przez które biegną przewody. Norma PN-B-02421:2000 określa minimalne grubości dla izolacji o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/(m²·K).

Tabela 1. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze t12ºC dla różnych temperatur wody grzewczej

średnica
rury [mm]
do
60ºC
95ºC 135ºC
20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35
40 15 25 40
50 20 25 40
65 20 30 45

Tabela 2. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12ºC oraz nieogrzewane o ti ≥-2º dla różnych temperatur wody grzewczej

średnica
rury [mm]
do
60ºC
95ºC 135ºC
20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 45
50 35 35 50
65 40 40 55

Tabela 3. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane o temperaturze  ti < -2º dla różnych temperatur wody grzewczej

średnica
rury [mm]
do
60ºC
95ºC 135ºC
20 50 45 45
25 50 45 50
32 50 45 55
40 50 45 60
50 55 50 60
65 60 55 65

Jeżeli współczynnik przenikalności cieplnej jest inny niż 0,035, należy wybrać grubość odpowiednią dla danej średnicy, temperatury i rodzaju pomieszczenia, a następnie wyliczyć właściwą grubość, korzystając ze wzoru:

e1 = D · [(D + 2e)/D](λ1/0,035) - 1]/2
e1 - właściwa grubość instalacji [mm]
D - średnica rury [mm]
e -  grubość izolacji dla λ = 0,035 W/(m²·K), [mm]
λ1 - rzeczywisty współczynnik przenikalności cieplnej [W/(m²·K)]

Przykład 1.
Jaka powinna być grubość izolacji z polietylenu o λ = 0,035 W/(m²·K) dla pionu o średnicy 25 mm, który transportuje wodę grzewczą o temperaturze 95ºC i przechodzi przez klatkę schodową, gdzie temperatura obliczeniowa ti = 8ºC?

Według tabeli 2 określamy grubość izolacji dla λ = 0,035  - jest to 30 mm. Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:
e1 = 25 · [(25 + 2 · 30)/25](0,038/0,035) - 1]/2 = 34,70 mm
Grubość izolacji będzie o ponad 4 mm większa.

Przykład 2.
Jaka powinna być grubość izolacji z poliuretanu o  λ =0 ,032 W/(m²·K) dla przewodu o średnicy 15 mm, który transportuje wodę grzewczą o temperaturze 95ºC i przechodzi przez pomieszczenie, gdzie temperatura obliczeniowa ti = 20ºC?

Według tabeli 1 określamy grubość dla  λ = 0,035 W/(m²·K) dla λ = 0,035 - jest to 20 mm. Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:
e1 = 15 · [(15 + 2 · 20)/25](0,032/0,035) - 1]/2 = 17,1 mm
Grubość izolacji będzie o prawie 3 mm mniejsza.

Oceń artykuł
4,13 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: Rockwool, "Izolacje", InGremio, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także