Izolacja ogrzewania podłogowego

Układając ogrzewanie podłogowe należy zadbać o odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego? Aby ciepło ogrzewało podłogi, a nie grunt pod budynkiem czy sufit piętro niżej.

W przypadku ogrzewania podłogowego można stosować kilka zróżnicowanych układów warstw podłogowych.

1. Elementy grzewcze w jastrychu,        2. Elementy grzewcze w jastrychu,
odstęp tych elementów od spodu          odstęp od spodu warstwy zawiera się
warstwy nie przekracza 5 mm.                w przedziale 5-15 mm.3. Elementy grzewcze w jastrychu,          4. Elementy grzewcze pod jastrychem,
odstęp od spodu warstwy przekracza      w lub pod warstwą izolacyjną.
15 mm.5. Elementy grzewcze w warstwie jastrychu wyrównawczego, na którym wylana jest główna warstwa podkładowa podłogi, oddzielona podwójną warstwą rozdzielczą.
Oznaczenia na rysunkach:
01 strop konstrukcyjny
02 dźwiękoizolacyjne płyty styropianowe EPS T
03 warstwa rozdzielcza
04 element grzewczy
05 jastrych
06 jastrych wyrównawczy
07 podwójna warstwa rozdzielcza

Grubość warstwy wyrównawczego jastrychu musi być większa przynajmniej o 20 mm od średnicy elementów grzejnych. Warstwa wierzchnia powinna mieć natomiast przynajmniej 45 mm grubości.
Wymagania odnośnie grubości i wytrzymałości jastrychu przy ogrzewaniu podłogowym są zależne od zastosowanego układu warstw i powinny odpowiadać warunkom podanym w tabeli 1. Grubość warstwy nad elementami grzewczymi powinna być, ze względów wykonawczych, nie mniejsza niż 25 mm (układ warstw na rys. 3).
Przy stosowaniu materiałów o innej wytrzymałości, dopuszczana jest inna grubość niż podana w tabeli. Nie może być jednak ona mniejsza, w przypadku rozwiązań 1 i 3, niż (30 + d) mm, dla układu warstw 2 (35 + d) mm i dla układu 4 i 5 przynajmniej 30 mm.

Warstwa jastrychu wyrównawczego w rozwiązaniu 5 musi również spełniać takie wymagania jak podane w tabeli 1. Jeśli stosuje się warstwę wyrównawczą z anhydrytu, to jej wilgotność masowa, przed ułożeniem na niej szczelnej warstwy rozdzielczej, nie może przekraczać 0,5%. W warstwach jastrychu wyrównawczego mogą występować, ze względu na małą grubość warstwy osłonowej nad elementami grzewczymi, pęknięcia. Nie wpływają one jednak w żaden istotny sposób na funkcjonowanie tej warstwy w podłodze.

W przypadku ogrzewania podłogowego całkowite odkształcenie warstw izolacyjnych nie może przekroczyć 5 mm (tabela, przypis 2). Jeśli w podłodze umieszczane są razem płyty izolacji termicznej i akustycznej, to na wierzchu powinien być układany materiał o mniejszej ściśliwości. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku płyt dźwiękoizolacyjnych z elementami grzewczymi.

Grubość nominalna i wytrzymałość jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, dla obciążeń
do 1,5 kN/m  (budynki mieszkalne)
Rodzaj jastrychu Układ
warstw
Grubość nominalna1),2) mm Grubość warstwy
ochronnej mm
Wytrzymałość
na zginanie N/mm²
anhydrytowy
cementowy
1
2
3
4,5
45 + d
50 + d
45 + d
45
45
-
253)
-
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5

1) d jest średnicą zewnętrzną elementu grzewczego
2) całkowite odkształcenie warstw izolacyjnych nie może przekroczyć 5 mm
3) sumaryczna odległość elementu grzewczego od górnej i dolnej krawędzi płyty musi wynosić przynajmniej 45 mm.

Oceń artykuł
3,50 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Fundacja Polska Droga

Zdjęcia: Fundacja Polska Droga, Purmo

Polecamy Ci również

Zobacz także