Izolacja bentonitowa

Jednym z mniej znanych inwestorom typów izolacji są izolacje bentonitowe - służące do zabezpieczania przed wodą podziemnych części budynków. Popularność izolacji bentonitowych systematycznie rośnie - są niezwykle proste w zastosowaniu, a jeśli nawet ulegnie uszkodzeniu, ma zdolność samouszczelniania się.

izolacja bentonitowa

Bentonit sodowy CETCO jest niezwykłym minerałem - pod wpływem wody pęcznieje co najmniej 15-20-krotnie (jeśli nic go nie ogranicza). W wyniku oddziaływania wody przekształca się w żelową przeponę blokującą jej infiltrację. Przepona taka działa przez cały czas istnienia zabezpieczonej konstrukcji. Dodatkową zaletą hydroizolacji bentonitowych Cetco  jest ich zdolność samouszczelniania. Jeśli w trakcie instalacji lub po jej zakończeniu nastąpi z jakiegoś powodu uszkodzenie materiału, miejsce to zabliźni się samoczynnie. Konsekwencją tej właściwości jest również zdolność do uszczelniania nieznacznych zarysowań betonu, spowodowanych np. osiadaniem gruntu, ruchami sejsmicznymi czy skurczem betonu. Tym samym przezwycięża się problemy, nad którymi nie da się zapanować w zwyczajny sposób.

Jak wygląda konstrukcja maty Voltex
Jednym z podstawowych bentonitowych materiałów hydroizolacyjnych jest mata o nazwie Voltex. W jej skład wchodzą dwa geosyntetyki: włóknina i tkanina polipropylenowa. Pomiędzy tymi dwoma warstwami znajduje się granulowany bentonit Cetco. Wszystkie te trzy warstwy ulegają zespoleniu w jednorodny produkt podczas procesu igłowania. Polega on na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową. Uzyskuje się w ten sposób doskonałą, aktywną izolację przeciwwodną budowli podziemnych oraz  podziemnych części budynków. W wyniku mocnego igłowania Voltex nabywa pewnych właściwości, które znacząco wyróżniają ten materiał.

mata izolacyjna

Zastosowania izolacji z bentonitu

  • Izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków;
  • Izolacje fundamentów wykonywanych w stałych zabudowach wykopów;
  • Izolacje stropodachów;
  • Izolacje tuneli.

mata hydroizolacyjnaZalety stosowania wykładzin hydroizolacyjnych Voltex
Maty Voltex mają właściwości samouszczelniające, zakres prac przygotowawczych podłoża jest ograniczony do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane. Na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany, może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu. Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu, nie stosuje się żadnych warstw podkładowych, możliwość popełnienia błędów wykonawczych  jest więc zmniejszona do minimum. Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność. Voltex może być stosowany na wilgotne podłoża, nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża, nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej. Voltex można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcz), również zimą. 

Oceń artykuł
4,20 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także