Hydroizolacja basenów - koszty

0
Basen przy domu
Basen przy domu, bez względu na jego rozmiary, musi być profesjonalnie wykonany i dobrze izolowany.

Osoby, które posiadają duże, przestronne ogrody lub wolne otwarte przestrzenie wokół domu – myślą pewnie czasami o zbudowaniu basenu na własny użytek. Jednak pomimo, że basen służący jedynie rekreacjom rodzinnym nie musi być bardzo obszerny, to jego budowa jest dość kosztowna.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są trudne do wykonania oraz bardzo pracochłonne – prace hydroizolacyjne i okładzinowe.
Oczywiście inaczej kształtują się koszty wykonania hydroizolacji i okładzinowania profesjonalnej pływalni dla sportowców, inaczej kosztują prace związane z budową basenu usytuowanego przy ekskluzywnym hotelu i jeszcze inaczej – ulokowanego w przydomowym ogrodzie. Jednak w każdym przypadku zamiar należy mierzyć według posiadanych sił, a nie na odwrót. Do oszacowania kosztów dobrze jest zatrudnić kosztorysanta. Jednak warto zaznaczyć, że koszty te nigdy nie zostaną skalkulowane poprawnie bez znajomości specjalistycznych technologii prowadzenia prac budowlanych.

Kształt basenu, a koszt hydroizolacji

Basen może przybierać dowolne kształty, jak i posiadać różne rozmiary. To, że planowana wielkość basenu ma znaczenie dla poniesionych w przyszłości wydatków dla każdego jest oczywiste. Jednakże nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż czynnikiem decydującym o kosztach prac hydroizolacyjnych i wykonaniu okładziny basenowej jest także kształt zbiornika wodnego. Najmniej kłopotów wykonawczych sprawiają na ogół typowe baseny w kształcie prostokąta. Wszelkiego rodzaju zaokrąglenia brzegów i inne nietypowe załamania krawędzi mogą utrudniać prace hydroizolacyjne oraz powodować konieczność zastosowania nietypowych technologii i rozwiązań. Tym samym trzeba przewidywać, że koszty mogą w takich sytuacjach znacznie wzrastać.

Do hydroizolacji basenu tylko specjalistyczne materiały

W przypadku basenów, o użytym do ich hydroizolacji materiale oraz o tym, czym zostanie wykończone dno – decyduje się już na etapie projektu. Materiały te muszą posiadać wysokie parametry fizyko – chemiczne, ponieważ tylko takie wartości są gwarancją na odpowiednią ich jakość i długotrwałą eksploatację obiektu. Zatem projektant powinien przyjąć określone systemowe rozwiązania, które następnie wykonawca wdroży i zastosuje bez dokonywania zmian. Należy przy tym uwzględniać, że materiały budowlane będą narażone na ciągłe działanie wody. Powinny być zatem zarówno wodo-, jak i mrozoodporne. I właśnie takie specjalistyczne materiały powinniśmy uwzględnić, kalkulując koszty hydroizolacji basenu. Nie można także pomijać specjalistycznych technologii budowlanych, których stosowanie kosztuje zdecydowanie więcej, aniżeli wykonawstwo tradycyjne. Basen jest obiektem specjalnym i jeśli ma należycie wypełniać swoje zadanie i służyć użytkownikom przez długie lata – wymaga zastosowania innowacyjnych i zdecydowanie droższych rozwiązań podczas jego wykonywania.

Zadaszenie basenu to praktyczne rozwiązanie w naszym klimacie. Dowiedz się jakie zadaszenie przydomowego basenu warto zastosować.

Wyższa estetyka basenu – większe koszty

Niecki basenowe z żelbetu można wykładać wykładzinami PCV, wykładzinami zbrojonymi poliestrem z podwójną folią PCV,

specjalnymi płytkami basenowymi, mozaiką szklaną lub można malować je przeznaczonymi do tego celu – farbami basenowymi. Można także stosować barwione mikrozaprawy uszczelniające, które jednocześnie stają się wierzchnią warstwą niecki. Trzeba jednak zaznaczyć wyraźnie, że najlepsze efekty estetyczne osiąga się dzięki basenowej ceramice lub szklanej mozaice. Materiały te, jak wszystkie pozostałe wchodzące w skład wybranego sytemu prezentują się odpowiednio i są wystarczająco trwałe jedynie pod warunkiem, że wybrano system o najwyższej jakości. Jak wiadomo, za odpowiednią jakość trzeba płacić więcej, co także należy uwzględnić planując przyszłe wydatki.

Kosztorys hydroizolacji basenu

Kosztorysant, który kalkuluje koszty prac hydroizolacyjnych i okładzinowych w planowanym basenie – może posłużyć się dostępnymi Katalogami Nakładów Rzeczowych. Jednakże skorzystanie z nich zawsze powinna poprzedzać dokładna znajomość stosowanych w tym zakresie technologii wykonawczych. Trzeba bowiem zaznaczyć, że istniejące KNR-y nie obejmują wszystkich niezbędnych robót lub opracowano je na zlecenie konkretnych firm. Zdarza się także, iż różne katalogi przyjmują różną pracochłonność wykonania jednej i tej samej pracy, jak również inne zużycie konkretnego materiału. Dodatkowo, niektóre KNR-y są zwyczajnie przestarzałe i wymagają opracowania ich na nowo. Z tych też powodów kosztorysanci częściej stosują do skalkulowania kosztów określonych robót tzw. metodę indywidualną. Ta jest jednak wiarygodna przy znajomości
i wiedzy na temat budowy i izolowania basenów.

Zobacz: Pomysły na aranżacje przydomowych basenów

Hydroizolacja basenu i układanie okładziny - etapy prac

W powyższym zakresie można wyróżnić trzy etapy robót. Należą do nich:

  • przygotowanie lub naprawa podłoża;
  • hydroizolacja, tj. zabezpieczenie niecki, przelewów, pozostawienie dylatacji, wpustów, itp.;
  • położenie okładzin w obrębie niecki, przelewów i plaży.

W przypadkach, kiedy niecka jest wykonana z betonu wodonieprzepuszczalnego – nie potrzeba jej dodatkowo uszczelniać. Tyczy się to jednak jedynie samej niecki, a nie, jak myślą niektórzy – dylatacji głównej i plaży.

Etap pierwszy - przygotowanie podłoża basenu pod hydroizolację

Podłoże betonowe można przygotować na dwa sposoby: mechanicznie oraz ręcznie. Drugi sposób, choć jest bardziej pracochłonny – okaże się z pewnością tańszy. Wynika to głównie z braku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu do hydropiaskowania, oczyszczania płomieniowego itp. czynności. W sposób ręczny podłoże odkurza się, czyści, zmywa i szoruje tak, aby nadawało się do przyklejenia do niego okładziny. Wszelkie braki w podłożu, jego uszkodzenia i ubytki – należy uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi, zaprawą cementowo – epoksydową lub specjalnymi szpachlami oraz zaprawą epoksydową. Rysy i pęknięcia niecki powinny zostać sklejone siłowo – poprzez iniekcję żywicami epoksydowymi. Trzeba pamiętać, że warstwa szczepna i zaprawa naprawcza nie mogą pochodzić od różnych producentów, ponieważ różna ich szybkość wiązania oraz twardnienia może spowodować problemy z przyczepnością do podłoża. Ponadto, do wypełniania ubytków o większej głębokości, tj. nawet do 10 cm należy posługiwać się zaprawami o grubym kruszywie. Owa grubość kruszywa, jak i konieczność stosowania warstwy szczepnej – wiąże się w takich sytuacjach z koniecznością użycia szpachli wygładzającej, co znowu zwiększa koszty robocizny i materiału. Szpachlę tę można jednak zastosować dodatkowo na niewielkich spękaniach oraz do całościowego wygładzenie powierzchni. Trzeba też wiedzieć, że zaprawy naprawcze mają różną gęstość, a ta przyczynia się bezpośrednio do ich zużycia na określoną grubość i powierzchnię nakładanej warstwy. 

Oceń artykuł
2,70 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także