Geowłókniny w budownictwie

Geowłókniny w budownictwie - zdjęcie 1

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie - w wyniku igłowania, tkania lub zgrzewania.

Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych.

Geowłókniny wydłużają żywotność konstrukcji, zwiększają wytrzymałości i znacznie lepiej odwodniają w porównaniu do tradycyjnych metod. Geowłókniny ochronne chronią geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi – przebiciem i przetarciem, na składowiskach odpadów, w tunelach oraz zbiornikach wodnych. Stosowane są także m.in. do ochrony złóż filtracyjnych przed zanieczyszczeniem i zamuleniem drobnymi cząsteczkami i pyłem pochodzącym z wyżej położonych warstw gruntu lub piasku. Geowłókninę w rulonie stosuje się dla ochrony wypełnienia rowów drenarskich. Szerokie płachty używane są w przypadku wykonywania złóż żwirowo-piaskowych w wykopach szerokoprzestrzennych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych. W budownictwie mieszkaniowym geowłókniny stosuje się najczęściej podczas budowy dachów zielonych, parkingów czy systemów drenażu.

Z powodu bardzo wielu obszarów, w których zastosowanie geowłóknin stało się pożądane z technologicznego punktu widzenia, materiały te produkowane są dziś w kilku gatunkach o konkretnym przeznaczeniu.

Geowłókniny filtracyjne
Geowłókniny w budownictwie - zdjęcie 2Geowłókniny, których główną funkcją jest filtracja (czyli zatrzymanie cząstek stałych przy jednoczesnym swobodnym przepływie wody między dwiema różnymi warstwami gruntów) stosuje się głównie do konstrukcji drenów francuskich (drenów kamiennych), owijania rur drenarskich, jako warstwa filtracyjna ograniczająca erozję wewnętrzną w budownictwie wodnym oraz pod gabionami i geokratami.

Geowłókniny filtracyjno-separacyjne
Najszersza grupa geowłóknin spełniająca funkcje separacji i filtracji. Trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża. Właściwości filtracyjne geowłóknin pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez odfiltrowanie wody. Główne obszary zastosowań to separacja poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg tymczasowych, dojazdów, dróg leśnych, dróg stałych, lotnisk, autostrad, torowisk parkingów, placów składowych, boisk, nasypów, wałów, falochronów i innych konstrukcji ziemnych.

Geowłókniny w budownictwie - zdjęcie 3Geowłókniny w budownictwie - zdjęcie 4

Geowłókniny ochronno-drenażowe
Są to grube geowłókniny o dużej odporności na przebicie oraz zdolności do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Mają zastosowanie jako ochrona geomembran oraz drenaż przy budowie zbiorników, składowisk odpadów, placów składowych, tuneli.

Zastosowanie
R - Warstwy wzmacniające:

 • wzmacniają dolne warstwy nawierzchni (drogi tymczasowe i place składowe, tymczasowe drogi leśne, rolnicze i wojskowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i korty tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje benzynowe),
 • spowalniają deformację nawierzchni dróg i powstawanie kolein,
 • wzmacniają grunt,
 • jako zbrojenie nasypów,
 • jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty.

F - Warstwy filtracyjne:

 • zabezpieczają równowagę gruntu przy przeciekaniu wody między poszczególnymi warstwami podłoża oraz zatrzymują drobne cząstki materiału nie przeszkadzając przy tym przepływowi wody.

S - Warstwy separacyjne:

 • ograniczają przemieszanie warstw gruntu o różnych funkcjach,
 • separują podłoże wysadzinowe od warstwy filtracyjnej jako podsypki pod warstwę tłucznia,
 • jako osłona przeciwkolmatacyjna drenaży poziomych i pionowych.

D - Warstwy odwadniające:

 • odprowadzają wodę z powierzchni podłoża,
 • zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie geowłókniny.


Geowłókniny w budownictwie - zdjęcie 5

Zakres stosowania geowłóknin Gutta
Drogi kolejowe, roboty ziemne, fundamentowanie i konstrukcje oporowe, systemy drenażowe, zabezpieczenie antyerozyjne (ochrona i umocnienia brzegów), zbiorniki wodne i zapory, kanały, tunele i konstrukcje podziemne, składowiska odpadów stałych, zbiorniki odpadów ciekłych.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Gutta Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także