Geowłókniny, czyli filtracja, separacja...

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie – w wyniku igłowania, tkania lub zgrzewania.

geowłóknina umacniająca brzegGeowłókniny stosuje się do separacji słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Geowłókniny stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

geowłókninaZe względu na spełniane funkcje oraz obszary inżynierii, w jakich są stosowane, można wyodrębnić kilka zasadniczych grup geowłóknin.

Geowłókniny filtracyjne – ich główną funkcją jest filtracja, czyli zatrzymanie cząstek stałych, przy jednoczesnym swobodnym przepływie wody między dwiema różnymi warstwami gruntów. Stosuje się je głównie do konstrukcji drenów francuskich (drenów kamiennych), owijania rur drenarskich, jako warstwę filtracyjną ograniczającą erozję wewnętrzną w budownictwie wodnym oraz pod gabionami i geokratami.

zastosowanie geowłókninyGeowłókniny filtracyjno-separacyjne – tworzące najszerszą grupę geowłóknin, spełniające funkcje separacji i filtracji. Trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża. Właściwości filtracyjne geowłóknin pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez odfiltrowanie wody. Główne obszary zastosowań geowłóknin z tej grupy to separacja poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg tymczasowych, dojazdów, dróg leśnych, dróg stałych, lotnik, autostrad, torowisk parkingów, placów składowych, boisk, nasypów, wałów, falochronów i innych konstrukcji ziemnych.

wykorzystanie geowłókninyGeowłókiny ochronno-drenażowe – są to grube geowłókniny o dużej odporności na przebicie oraz zdolności do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Mają zastosowanie jako ochrona geomembran oraz drenaż przy budowie zbiorników, składowisk odpadów, placów składowych, tuneli.

Zastosowanie geowłóknin

1. Warstwy wzmacniające:

 • wzmacniają dolne warstwy nawierzchni (drogi tymczasowe i place składowe, tymczasowe drogi leśne, rolnicze i wojskowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i korty tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje benzynowe);
 • spowalniają deformację nawierzchni dróg i powstawanie kolein;
 • wzmacniają grunt;
 • jako zbrojenie nasypów;
 • jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty.

2. Warstwy filtracyjne:

 • zabezpieczają równowagę gruntu przy przeciekaniu wody między poszczególnymi warstwami podłoża oraz zatrzymują drobne cząstki materiału, nie przeszkadzając przy tym przepływowi wody.

3. Warstwy separacyjne:

 • ograniczają przemieszanie warstw gruntu o różnych funkcjach,
 • separują podłoże wysadzinowe od warstwy filtracyjnej jako podsypki pod warstwę tłucznia,
 • jako osłona przeciwkolmatacyjna drenaży poziomych i pionowych.

4. Warstwy odwadniające:

 • odprowadzają wodę z powierzchni podłoża;
 • do zbierania opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie geowłókniny.

Geowłókniny w ofercie firmy Gutta

 • Guttatex – geowłóknina igłowana, biała, nie tkana, wykonana z pasm włókien poliestrowych.
 • Guttatex Color – geowłóknina igłowana, nie tkana, wykonana z włókien poliestrowych.
 • Guttatex PP Color – geowłóknina igłowana, nie tkana, wykonana z barwionych włókien polipropylenowych.
 • Guttatex PP– geowłóknina igłowana, nie tkana, termokolendrowana, wykonana w 100% z pasm włókien polipropylenowych. Odporna jest na promieniowanie UV. Ma wysokie parametry hydro-mechaniczne oraz wytrzymałościowe, a dzięki temu szeroki zakres zastosowań:
  • separacja podłoża od warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
  • budowa dróg tymczasowych, leśnych, placów postojowych i parkingów;
  • warstwy podkładowe przy budowie skarp i nasypów;
  • osłona systemów drenarskich przed zamuleniem;
  • osłona geomembran.
Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Gutta Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także