Europejska aprobata dla taśmy illmod 600

Taśma uszczelniająca illmod 600 jako pierwszy produkt z tej branży otrzymała europejską aprobatę techniczną. Tym samym w odniesieniu do niej można używać znaku CE. Jest to o tyle wyjątkowe, że Komisja Europejska pierwotnie nie przewidywała żadnych jednolitych regulacji w tej kwestii.

taśma uszczelniającaWedług firmy illbruck rezygnacja z większego bezpieczeństwa produktu i z porównywalności nie jest dla niej korzystna. Dlatego przedsiębiorstwo złożyło wniosek o aprobatę techniczną taśmy uszczelniającej illmod 600 w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej już przed dziesięcioma laty, w trakcie rozwoju powszechnie obowiązującej podstawy kwalifikacyjnej.

Europejska aprobata techniczne może zostać nadana zgodnie z dyrektywami dla produktów budowlanych, jeżeli takowe odpowiadają wymaganiom zdefiniowanym w wytycznych dla aprobaty, uprawniającej producenta do oznaczenia certyfikowanego produktu europejskim znakiem zgodności (znak CE). O tym, jakie produkty w toku harmonizacji powinny podlegać standaryzacji jak również i o tym, które zostaną pominięte, decyduje Komisja Europejska. Dotyczyło to początkowo także taśm uszczelniających, dla których nie zostały sformułowane żadne wytyczne i dlatego obowiązywały dla nich jedynie regulacje pojedynczych państw. Po pewnym czasie cel został osiągnięty - wyznaczono jednolite kryteria sprawdzalności cech technicznych taśm uszczelniających i uzgodniono z pozostałymi narodowymi urzędami rejestracji.

Przedsiębiorstwo z Leverkusen wspólnie z Niemieckim Instytutem Techniki Budowlanej rozwinęły samodzielnie standard jakości. Ten obowiązuje na terenie całej Europy. Poprzez inicjatywę na rzecz jakości i certyfikację taśmy illmod 600 firma illbruck przoduje ze swoim produktem na europejskim rynku.Wraz z certyfikacją taśmy illmod 600 firma illbruck ustaliła nową, wymagającą skalę, według której można obiektywnie mierzyć roszczenia jakościowe i bezpieczeństwo produktu.

Sprężona, impregnowana, wyprodukowana z tworzywa piankowego taśma uszczelniająca illmod 600 firmy illbruck jest jedyną posiadającą znak zgodności UE. Stosuje się ją w odpornych na działanie intensywnego deszczu uszczelnieniach spoin i złączy, a jednocześnie umożliwia dyfuzję pary wodnej. Przy fachowej obróbce firma illbruck przyznaje gwarancję działania swojego produktu na dziesięć lat.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: illbruck

Polecamy Ci również

Zobacz także