Eurokody

Eurokody to powszechnie stosowana nazwa norm europejskich dotyczących projektowania i zapewnienia niezawodności konstrukcji budowlanych. Europejski Komitet Normalizacji (CEN) opracowuje Eurokody w celu zastąpienia przez nie norm krajowych dotychczas stosowanych w krajach zrzeszonych w CEN.

Uzgadnianie Eurokodów przebiega mozolnie z uwagi na ich olbrzymie znaczenie w dziedzinie budownictwa, a pośrednio dla całych gospodarek narodowych. Aby ułatwić osiągnięcie międzynarodowej zgody co do treści tych norm, CEN opracował specjalną procedurę ich wdrażania. W pierwszym etapie, norma opracowana przez krajowy organ normalizacyjny (w naszym kraju - Polski Komitet Normalizacyjny) zostaje wprowadzona w poszczególnych krajach jako prenorma (ENV/EC) - do próbnego stosowania równolegle z obowiązującymi w poszczególnych krajach normami krajowymi. Okres próbnego stosowania trwa 2-3 lata i ma na celu zapoznanie właściwych środowisk z Eurokodem oraz zebranie dotyczących go uwag. Etap opracowania ENV/EC został już praktycznie zakończony.
W drugim etapie zostanie opracowany tekst Eurokodów w językach angielskim, francuskim i niemieckim (normy EN/EC), najprawdopodobniej prace te dla poszczególnych norm będą trwały do roku 2005. Następnie Eurokody zostaną wprowadzone do poszczególnych krajowych zbiorów norm (przewiduje się, że potrwa to ok. 3 lat) i będą funkcjonowały wespół z dotychczasowymi normami krajowymi aż do ostatecznego ich zastąpienia w okresie do 7 lat.

Polski Komitet Normalizacyjny rozpoczął prace mające na celu wprowadzenie Eurokodów do Polskich Norm już na początku lat 90. Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że w Polskich Normach dotyczących projektowania wprowadzono podstawowe postanowienia zawarte w Eurokodach. Do roku 2001 procedura ta została zastosowana w następujących Polskich Normach:

  • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie (ze zmianą PN-90/B-03200/Az3:1995) ;
  • PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe;
  • PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie;
  • PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie;
  • PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie (ze zmianą Az 1 PN-B-03150:2000/Az 1:2001);
  • PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (ze zmianami PN-B-03002:1999/Az1:2001);
  • PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne;
  • PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
  • PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.

 

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Serwis Przepisów Budowlanych (www.polskienormy.pl)

Polecamy Ci również

Zobacz także