Energooszczędna budowa

Energooszczędna budowa

Rockwool pomaga budować efektywnie, energetycznie i ekonomicznie. W firmie stworzono nowy dział - Energy Design Center.

budowa domuPlanując budowę domu, coraz częściej myślimy o późniejszych kosztach jego eksploatacji. Niestety nasze działania pozbawione są szczegółowej analizy energetycznej i ekonomicznej, uzasadniającej wybór dostępnych technologii i poprawnych rozwiązań. Rockwool, chcąc pomóc budować energooszczędnie, utworzył nowy dział w firmie – Energy Design Center (EDC). Jego zadaniem jest doradztwo
i optymalizacja projektów budynków do wysokich standardów energetycznych, z uwzględnieniem finansowych aspektów opłacalności inwestycji. Usługi Energy Design Center są dostępne dla wszystkich, którzy planują lub są
w trakcie budowy lub remontu budynku oraz dla tych, którzy zarządzają lub administrują budynkami.

Kompleksowe podejście

Złożoność procesu budowlanego, uwarunkowania prawne, a przede wszystkim wytyczne inwestorów wymagają od architektów i projektantów nowego, bardziej kompleksowego podejścia do projektowania. Coraz częściej specyfikacje inwestorów dotyczą bowiem nie tylko samego obiektu i jego aspektów wizualnych, lecz również usadowienia, architektury przestrzeni, przyszłych kosztów eksploatacji. Rosnąca kompleksowość procesu budowlanego wyznacza konieczności posiadania adekwatnych kompetencji i analizowania wielu aspektów konstrukcyjnych, technologicznych i finansowych. Wymaga to szerokiej wiedzy, bardzo często wykraczającej poza obszar samego budownictwa i projektowania.

Obecnie w projektowaniu dąży się do tworzenia obiektów wysoce energooszczędnych, czy nawet pasywnych. Często takie budynki, wyposażone w drogie na etapie inwestycji rozwiązania wykraczają poza możliwości finansowe inwestora. Alternatywą jest proponowany przez EDC budynek optymalny pod względem energetycznym i ekonomicznym (OTPIHOUSE – Dom Optymalny Rockwool). Jest to taki obiekt, dla którego dokonuje się nie tylko analizy energetycznej samego projektu, lecz również uwzględnia się koszty związane z inwestycją oraz czas zwrotu nakładów w trakcie eksploatacji. Dla każdego budynku szukamy najlepszej kombinacji elementów mających wpływ na jego zużycie energii – czyli izolacji, jakości stolarki, urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii – mówi Piotr Pawlak, Manager Energy Design Center, Rockwool Polska.

planowanie obniżenia kosztów eksploatacjiEnergy Design Center – nowa usługa Rockwool Polska

Mając na uwadze oczekiwania i potrzeby osób planujących budowę lub remont domu, firma Rockwool Polska powołała nowy dział - Energy Design Center (EDC). Skupia on doświadczonych ekspertów dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie. EDC świadczy usługi w  obszarze analizy odnośnie możliwości zaprojektowania i budowy najbardziej efektywnego budynku pod względem energetycznym i ekonomicznym. Misją nowej jednostki jest stworzenie silnego zaplecza specjalistów, którzy będą świadczyli usługi dla klientów Rockwool na wczesnych etapach powstawania projektu budynku. To wtedy podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące nie tylko aspektów estetycznych i funkcjonalnych budynku, ale również jego efektywności energetycznej, a przez to późniejszych kosztów eksploatacji - mówi Andrzej Kielar, Prezes Rockwool Polska.

Zespół specjalistów EDC analizuje możliwość zastosowania w projekcie najnowszych energooszczędnych technologii oraz sprawdzonych w innych krajach rozwiązań, uwzględniając przy tym lokalne przepisy i indywidualne uwarunkowania inwestycji. Bliska współpraca pomiędzy projektantem, klientem, a ekspertami firmy umożliwia wypracowanie optymalnych ekonomicznie dla danego budynku rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych.

Usługi świadczone przez EDC skierowane są również do szerokiego grona inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych, jak również jednostek samorządów terytorialnych. Oprócz szczegółowej analizy energetycznej obejmują również swoim zakresem takie obszary jak analiza form finansowania, strategie zaopatrzenia w energię czy też rozwiązania ESCO.

Szkolenia i troska o środowisko

Poza wsparciem eksperckim podczas prac projektowych dział EDC oferuje także specjalistyczne seminaria poświęcone zarówno teorii, jak i praktycznym aspektom wydajnego energetycznie planowania budynków. Tematyka seminariów jest bardzo szeroka i obejmuje takie obszary jak: obowiązujące międzynarodowe regulacje prawne, najnowsze rozwiązania w obszarze zwiększania efektywności energetycznej oraz możliwe scenariusze rozwoju rynku energii. Międzynarodowa sieć ekspertów EDC będzie się ponadto starała przybliżyć i objaśnić uczestnikom szkoleń ideę zrównoważonego rozwoju oraz zwiększyć ich świadomość tego, że energooszczędne budynki mają długofalowy, pozytywny wpływ na środowisko. Aby skorzystać z usług Energy Design Center, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Rockwool Polska.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: ROCKWOOL Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także