Energia na wagę złota

Energia staje się dziś dobrem luksusowym. W zaawansowanej gospodarce surowce energetyczne są konsumowane w zastraszającym tempie. Głównym beneficjentem wytwarzanej energii jest budownictwo – sektor ten pochłania jej aż 40%.

blok mieszkanyDoradca energetyczny
Wzrost cen surowców odbija się bezpośrednio na cenach w budownictwie, co widać już teraz. Co w takim razie powinni zrobić zarządcy nieruchomości i developerzy?
Z pomocą developerom i zarządcom przychodzą tzw. doradcy energetyczni. Głównym zadanie doradcy energetycznego jest analiza i ocena aktualnego stanu energetycznego budynku lub też projektu nowopowstającego obiektu. Ponadto wskazanie możliwych usprawnień i modernizacji, przynoszących poprawę jakości energetycznej budynku. Wynikiem tego jest redukcja kosztów eksploatacji. Działania takie można określić pojęciem auditingu energetycznego. Dodatkowo poprzez wprowadzenie w życie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków działania doradcy energetycznego rozszerzają się o tzw. certyfikację energetyczną. Należy przy tym zaznaczyć, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie wymagane dla każdego nowo wybudowanego, sprzedawanego lub wynajmowanego budynku lub lokalu już od 1 stycznia 2009 roku. Wynika z tego, iż zarządcy i developerzy będą główną grupą korzystającą z usług doradców energetycznych.

Konsulting energetyczny
Szerzej pojmowane działanie doradców to konsulting energetyczny. Ma on na celu nie tylko indywidualne podejście do poszczególnych obiektów, lecz również całościowe spojrzenie na kwestie zaopatrzenia w energie całych osiedli, kompleksów budynków. Zaawansowanym stadium rozwoju świadomości oszczędzania energii jest tworzenie strategii energetycznych dla obszarów administracyjnych, takich jak np. gminy. Przykładem mogą być kraje zachodnie Unii Europejskiej.

Zachodnie praktyki przykładem
Dyrektywa EPBD wprowadza obowiązek certyfikacji. A co to oznacza dla najemców i jak można im to komunikować?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to rzetelna informacja o stanie energetycznym budynku zarówno dla najemcy i zarządcy jak również dla rynku. Jak pokazują przykłady holenderskie, prywatne komercyjne spółdzielnie mieszkaniowe są mocno zainteresowane przygotowaniem jak i konkretną klasą energetyczną ich budynków. Zgodnie z analizami wzrostu cen eksploatacji budynków koszty mediów wzrosną ponad trzykrotnie. Jest to spowodowane kurczącymi się zasobami surowców energetycznych. Ponadto brak powierzchni - ziemi i powierzchni budynków spowoduje, że podatki i stałe opłaty również wzrosną niewspółmiernie do poziomu zarobków. Oznacza to niewypłacalność. Dlatego też już teraz zarządcy i prywatne spółdzielnie komercyjne podejmują działania polegające na modernizacji, wymianach starych nieefektywnych instalacji, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Firma BuildDesk wspierając takie działania zarządców pomaga im dokonać wyboru dotyczącego modernizacji, a jednocześnie przygotowuje analizę pod kątem certyfikacji. 
Poniżej zaprezentowano przykład możliwych rozwiązań w celu podniesienia klasy energetycznej budynku, z jednoczesną analizą finansowa wykonywanych działań.

termomodernizacja budynkuPrzeprowadzając modernizację apartamentowca znajdującego się w Tillburg, Builddesk przygotował 11 scenariuszy zakresu prac remontowych z finansowa analizą oraz odniesieniem do klasy energetycznej.
Budynek analizowany składa się z 320 mieszkań. Zgodnie z holenderskim prawem budynek referencyjny dla tego obiektu, czyli identyczny obiekt zbudowany z godnie z obowiązującym prawem, należy do klasy D (współczynnik E=2,00). Podstawowy zakres prac to remont elewacji południowej i bocznych – poprzez dodanie odpowiednio 80 mm i 60 mm izolacji, wymiana szyb z pojedynczych i podwójnych na szyby termoizolacyjne oraz zmiana kotła. Dzięki tym pracom budynek znajdzie się w klasie C (E=1,53). Łączny koszt zaplanowanych działań do 977.772 €.
Dokonując analizy efektywności energetycznej poszczególnych rozwiązań i analizy finansowej, by osiągnąć klasę energetyczną A (E=0,81) należałoby wykonać oprócz podstawowych prac następujące działania:

  • wymiana nie izolowanych drzwi,
  • izolacja podłóg,
  • uszczelnienie wentylacji,
  • montaż wentylacji kontrolowanej, montaż pompy ciepła,
  • wymiana kotła na wysoce efektywny kocioł kondensacyjny HR107 (107% sprawności),
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Łączna wartość inwestycji to ponad 3.787.519 €. Jednakże jej zwrot może nastąpić już po 12 latach, gdyż oszczędność energii będzie na poziomie 60% w stosunku do pierwotnego zapotrzebowania. Wykonanie takiego zakresu prac przyczyni się do redukcji emisji CO2 aż o 58%.

Szczegółowe informacje odnośnie 4 z analizowanych wariantów znajdują się w tabeli.

termomodernizacja bydynku - daneBuildDesk Polska

BuildDesk jest międzynarodową firmą konsultingową specjalizującą się w efektywności energetycznej budynków. Firma powstała w 2001 roku w Danii i posiada biura w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz w Polsce. Międzynarodowe doświadczenia i wiedzę wykorzystuje jako doradca w zakresie strategii oszczędzania energii i doboru odpowiednich narzędzi dla podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Firma współpracowała z organami administracji rządowej, stowarzyszeniami architektów i inżynierów budowlanych, dostawcami energii czy właścicielami budynków. Obecność BuildDesk w Polsce jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na działania wspomagające poprawę efektywności energetycznej w budownictwie. Istotnym obszarem zainteresowań firmy jest budowa polskiego rynku doradztwa energetycznego i przygotowanie społeczeństwa do zmian, których wymagać będzie unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

*artykuł sponsorowany
Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także