Efektywność energetyczna według Komisji Europejskiej

Europosłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego głosami  36 na TAK, 11 na NIE, przy 2 wstrzymujących się podjęli decyzję o skierowaniu pod głosowanie Parlamentu Europejskiego nowelizacji Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) w sprawie poprawy efektywności energetycznej budynków.


efektywność energetycznaNastępnym krokiem będzie głosowanie za przyjęciem tego projektu. Przewidziane jest, że nastąpi to na przełomie kwietnia i maja br., podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja powinna wejść w życie w grudniu 2009 roku. Sama Dyrektywa wyjaśnia wiele kwestii, nad którymi obecnie toczy się dyskusja w Polsce.

Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do przygotowania planu zwiększania ilości budynków efektywnych energetycznie. Najlepiej, aby był on określony ich udziałem w ogólnej liczbie budynków do 2020 roku. Pozwoli to krajom wyznaczyć cel, do którego będą dążyć. Udziały powinny być osobno określone dla nowych i odnawialnych budynków mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków wykorzystywanych przez władze publiczne. Narodowy Plan, w skład którego wchodzić mają definicje budynku o emisji dwutlenku węgla bliskiego zeru oraz pomysły w zakresie promocji rozwiązań energetycznie wydajnych, powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 30 czerwca 2011. Następnie, co 3 lata kraj będzie musiał raportować postępy działań. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad zestawieniem ilości takich budynków i zaproponuje krajom program wdrażania Narodowych Planów. Na żądanie Krajów Członkowskich Komisja wesprze je w organizowaniu kampanii informacyjnych.

Nowelizacja wyjaśnia, jakie elementy powinny zostać zawarte w świadectwie energetycznym. Znajdą się w nim zalecenia efektywnych ekonomicznie ulepszeń charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. Oznacza to, że mieszkaniec danego budynku będzie miał konkretną informację o tym, co powinien zrobić, aby nie tracić ciepła. Świadectwo wskazuje także, co właściciel budynku powinien zrobić, aby efektywność energetyczna budynku wzrosła. Dodatkowo na certyfikacie znajdzie się informacja o konkretnych korzyściach, a więc jaka będzie oszczędność energii i w związku z tym opłat.

Europosłowie ustalili, że świadectwo energetyczne powinno być wydawane dla budynków nowych lub sprzedawanych i wynajmowanych oraz dla wszystkich budynków o powierzchni powyżej 250 m² będących w użytkowaniu przez urząd publiczny. Gotowe świadectwo należy przedstawić kupującemu lub wynajmującemu najpóźniej w dniu podpisywania umowy. Wskazane jest, aby informacje o efektywności energetycznej były standardowo umieszczane w treści ogłoszeń sprzedaży i wynajmu. Świadectwo energetyczne budynków publicznych ma zostać wywieszone wewnątrz budynku  w widocznym dla odwiedzających miejscu.

Dyrektywa nakazuje także, aby regularnie kontrolować systemy ogrzewania kotłów o mocy przynajmniej 20 kW. Inspekcja powinna zawierać ocenę sprawności kotła i ocenę jego mocy w stosunku do zapotrzebowania budynku na ciepło. Zaleca się, aby świadectwo charakterystyki energetycznej budynków oraz inspekcja systemów ogrzewania i klimatyzacji były przeprowadzane przez niezależnych, wykwalifikowanych i akredytowanych ekspertów, aby zapewnić obiektywność certyfikatu.

Dyrektywa kładzie nacisk na informowanie właścicieli budynków o wydajności energetycznych ich posesji. Powinni oni w jasny sposób dowiedzieć się, co wpłynęłoby na zwiększenie wskaźnika efektywności. Kraje Członkowskie powinny w szczególności poinformować właścicieli lub użytkowników budynków o potrzebie posiadania świadectw charakterystyki energetycznej, jak również raportach z inspekcji, ich celach i zakresie, a także o efektywnych ekonomicznie sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku. Z drugiej strony właściciel zostanie powiadomiony o średnio i długo trwałych konsekwencjach w przypadku zaniechania działań na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej budynku.

Nowelizacja może wejść w życie dopiero w 2011 roku, jednak już teraz kraje europejskie działają na rzecz rozwoju budownictwa wydajnego energetycznie. W Niemczech właściciele budynków publicznych lub należących do stowarzyszeń, szkół czy sali gimnastycznych mogą się ubiegać o niskooprocentowany (2% w skali roku) kredyt na działania remontowe obniżające zużycie energii. Natomiast w Bułgarii władze zamierzają wydać 1 mln euro na sporządzenie certyfikatów energetycznych najważniejszych budynków publicznych. Jak widać, niektóre kraje same wprowadzają prawo idące dalej niż zapowiadana nowelizacja. Tymczasem Polska jak najdłużej chciałaby uniknąć wprowadzenia kar za obrót mieszkaniami bez świadectwa na rynku wtórnym lub odsunąć ich wprowadzenia przynajmniej do 2014 roku.

Co więcej, sami Polacy nie dostrzegają potrzeby posiadania świadectwa energetycznego. Dotyczy to szczególnie domów i mieszkań na rynku wtórnym, gdzie posiadanie certyfikatu jest jak na razie dobrowolne. Tymczasem informacja o efektywności energetycznej kupowanego obiektu, może nam dużo powiedzieć o kosztach jego przyszłej eksploatacji. W niektórych krajach europejskich rozwiązano tę kwestie w sposób bardziej stanowczy. W Wielkiej Brytanii i Niemczech pod groźbą kary finansowej wymagane jest posiadanie certyfikatu podczas sprzedaży lub wynajmu mieszkania i domu. W Holandii zaś wynajmujący bądź kupujący może domagać się sporządzenia świadectwa na koszt właściciela.

„Nowelizacja wyjaśnia sporo wątpliwości, które obecnie są tematem dyskusji. Przede wszystkim nakłada wytyczne działań na najbliższe lata i wskazuje, które budynki muszą mieć świadectwo. Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie kar dla tych, którzy nie stosują się do krajowych przepisów o efektywności energetycznej. Dzięki temu dyrektywa ma szanse nie stać się kolejnym martwym prawem. Jestem przekonany, że konsekwencją wejścia w życie nowelizacji będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wprowadzenie systemu obowiązkowych świadectw energetycznych, a tym samym poprawy efektywności energetycznej budynków” – tłumaczy Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

 

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także