Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków

Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków

Czy ze świadectwa charakterystyki energetycznej rzeczywiście można jasno wyczytać, który budynek jest bardziej energooszczędny względem drugiego? Jakie dane powinny nas szczególnie interesować oraz w jaki sposób należałoby je interpretować, aby uzyskać komplet informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku?


Wszystkie te informacje, choć zawarte w świadectwie, nie wystarczą, aby prawidłowo odczytać dane dotyczące budynku. Eksperci BuildDesk Polska przedstawiają krok po kroku analizę porównawczą cech energetycznych dwóch „prawie identycznych” wariantów budynku jednorodzinnego. Bryła budynku, powierzchnie pomieszczeń i przegród są jednakowe dla obu wariantów. Elementami odróżniającymi przykłady omawianych budynków są zastosowane materiały przegród, elementy techniki grzewczej i wentylacyjnej. Jak przekłada się to na efektywność energetyczną poszczególnych budynków? Podstawę analizy stanowi metodologia dotycząca sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wzory świadectw. 

Budynkiem poddanym analizie jest dom jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni ogrzewanej ponad 165 m², w tym około 126 m² zajmuje część mieszkalna budynku, a ponad 38 m² stanowią pomieszczenie techniczne oraz garaż. W części mieszkalnej, jako temperaturę wewnętrzną przyjęto 20ºC, a w części niemieszkalnej 5ºC. Budynek zamieszkiwany jest przez czteroosobową rodzinę.

Warianty budynków
Na początku przyjrzyjmy się, jak przedstawiają się wskaźniki EP (jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną, kWh/(m²rok)) obliczone dla dwóch wariantów analizowanego budynku jednorodzinnego, na tle wymagań Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wariant A
Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 1

Wariant B
Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 2


Jak widać oba warianty budynku spełniają wymagania Warunków Technicznych odnośnie oszczędności energii. Pokazane wskaźniki EP, wg WT są głównym kryterium decydującym o oszczędności budynku pod względem energetycznym. Z tego względu, wskaźniki EP są także najbardziej eksponowanymi wartościami w świadectwach charakterystyki energetycznej budynków.

Czym różnią się warianty?
Oba warianty budynku różnią się przede wszystkim zastosowanymi instalacjami, rodzajem ogrzewania oraz budową przegród. Wariant A budynku to obiekt nieocieplony, ze ścianami z cegły pełnej grubości 38 cm (U = 1,44 W/(m²·K)), pokryciem dachu ze słomy (grubość 0,1 m; U = 0,63), z zastosowaną wentylacją naturalną i kotłem na biomasę. Natomiast wariant B budynku został wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (sprawność 70%), gazowy kocioł kondensacyjny, energooszczędne okna (U = 0,9), a przegrody ocieplone są 20 cm wełny na ścianach (U = 0,15), 30 cm wełny na dachu (U = 0,14), 20 cm styropianu na podłodze.

Jak widać „z zewnątrz” zarówno wariant A, jak i B budynku są jednakowe. To, co je odróżnia to materiały budowlane, z jakich je wykonano, a także rodzaje instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Warto jednak podkreślić, że wartości wskaźnika EP, czyli wielkość, która najbardziej skupia na sobie uwagę czytającego świadectwo charakterystyki energetycznej, są bardzo zbliżone do siebie.  Na podstawie wartości wskaźnika EP stwierdzamy także, że oba warianty mają spełnione wymagania Warunków Technicznych odnośnie oszczędności energii. (Szczegóły techniczne budowy obydwu wariantów budynków znajdują się w załączniku).

Równie istotną wartością znajdującą się na drugiej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej, jest jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową (wskaźnik EU). Jest to wielkość, która dostarcza informacji na temat jakości energetycznej budynku od strony technicznej. Wskaźniku EU przekazuje nam dane dotyczące:

  • izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród budynku (ściany zewnętrzne, okna itd.),
  • skuteczności wyeliminowania wpływu mostków cieplnych,
  • zastosowania wentylacji z rekuperacją bądź bez rekuperacji,
  • sposobu, w jaki zaprojektowano bryłę budynku, czy jest ona zwarta, czy rozłożysta,
  • stopnia wykorzystania zysków od promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste
    oraz wiele innych aspektów, które należy uwzględnić i przestrzegać na etapie projektowania i w trakcie realizacji.

Uwzględniając systemy ogrzewania, wraz z ich sprawnościami, których zadaniem jest dostarczenie do budynku odpowiedniej ilości energii użytkowej, uzyskujemy wartość energii końcowej (wskaźnik EK), czyli tej energii, którą kupujemy. Tak więc potencjalne koszty eksploatacji budynku, związane z centralnym ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie chłodzeniem i oświetleniem, szacujemy na podstawie zapotrzebowania na energię końcową. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię użytkową, tym budynek będzie miał niższe zapotrzebowanie na energię końcową, a więc konsekwentnie i na koszty eksploatacji, jak również zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP).

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także