Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków

Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków
Wariant A Wariant B
wskaźnik EK kWh/(m²rok) 408,12 91,66
powierzchnia ogrzewana 165,3 165,3
zapotrzebowanie na energię końcową kWh/rok 64 462 15 152
nośnik energii biomasa gaz ziemny
cena za kWh energii zł/kWh 0,14 0,21
roczny koszt ogrzewania zł/rok 9 445 3 168

Do obliczenia kosztów energii z biomasy przyjęto wartość opałową paliwa 18 GJ/t i cenę 700 zł/t. Do obliczenia kosztów energii z gazu ziemnego przyjęto wartość opałową paliwa 34,43 MJ/m³ i cenę 2 zł/m³ (cena uwzględnia opłatę za gaz oraz przesył). Wskaźniki EK dla obu wariantów nie uwzględniają energii urządzeń pomocniczych.

Wariant A                                                                      Wariant B
Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 1Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 2

Zestawienie parametrów energetycznych obu wariantów budynków

Wariant A Wariant B
wskaźnik EU kWh/(m²rok) 308,80 87,26
wskażnik EK kWh/(m²rok) 408,12 91,66
energia końcowa kWh/rok 67 462 15 152
cena za kWh energii zł/kWh 0,14 0,21
roczny koszt ogrzewania (c.o. i c.w.u.) zł/rok 9 445 3 168
wskaźnik EP kWh/(m²rok) 91,51 117,24
dopuszczalna wartość EP wg wymagań Warunków Technicznych kWh/(m²rok) 144,83 144,83


Warto podkreślić, że w celu odczytania informacji zawartych w świadectwie w sposób zrozumiały, nie jest wymagana olbrzymia wiedza z zakresu fizyki budowli i dziedzin pokrewnych. „Prostym i łatwym rozwiązaniem może być dołożenie dwóch dodatkowych strzałek na „suwaku”. Umożliwi to zarówno inwestorowi, jak i właścicielowi obiektu uzyskanie znacznie pełniejszej oraz bardziej obiektywnej informacji o budynku, z uwzględnieniem wszelkich jego elementów mających wpływ na szeroko pojętą charakterystykę energetyczną” – podkreśla Konrad Witczak, konsultant ds. efektywności energetycznej BuildDesk Polska.

Wariant A
Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 3

Wariant B
Efektywność energetyczna „prawie identycznych” budynków - zdjęcie 4

Usytuowanie na „suwaku” trzech wskaźników (EP, EU oraz EK) względem siebie, dostarczyłoby nam bardzo wielu informacji o energetycznych właściwościach budynku. Uwzględnienie nie tylko wskaźnika EP (w stosunku do wymagań Warunków Technicznych), ale również położenie wskaźnika EU mówi nam, jak budynek jest zaprojektowany od strony strat i oszczędności ciepła - izolacyjności przegród, eliminacji mostków cieplnych, bryły budynku itd. Są to straty, które zawsze będziemy musieli pokryć, niezależnie od tego, jaki system ogrzewania zastosujemy oraz co będzie jego paliwem. Z kolei położenie wskaźnika EK względem wskaźnika EU informuje nas, jak skuteczne (sprawne) są zastosowane systemy dostarczające ciepło do budynku.

„Warto spojrzeć na aktualną metodologię obliczania charakterystyki energetycznej nie tyle krytykując ją, ile wskazując na proste i łatwe możliwości jej poprawy poprzez np. dołożenie informacji o pozostałych wskaźnikach energii (EU i EK). Ważne jest również to, aby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przedstawia się i odczytuje świadectwa pod kątem szeregu ważnych informacji o budynku, niekoniecznie wskazujących tylko na poziom zużycia energii pierwotnej. Należy także skupić więcej uwagi na wyłuskaniu ze świadectwa informacji, które są najistotniejsze i najbardziej przydatne z punktu widzenia użytkownika budynku” – podsumowuje Witczak.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: BuildDesk Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także