Drzwi dla wymagających

Na początek pokażemy, jakie złożenie kształtowników zostało przedstawione do badań przenikalności cieplnej w laboratorium w Rosenheim.

Zgodnie z raportem badań przenikalności cieplnej dla kształtowników drzwi HST wykonanym przez laboratorium w Rosenheim dla tego złożenia kształtowników uzyskano wynik taki jak na rysunku po prawej stronie.

Dla wszystkich ciepłolubnych czytelników, w oparciu o uzyskany w badaniach wynik dla kształtowników okiennych, wykonamy teraz wyliczenie współczynnika przenikania ciepła dla drzwi balkonowych HST Aluplast Ideal 4000 o wymiarach 6000 x 2250 mm przeszklonych standardową szybą dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła dla środkowej części szyby Ug = 0,7 W/(m²·K) i wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyby z ramą  = 0,045 W/(m·K).

Do obliczeń zastosujemy powszechnie znany wzór służący do obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych:gdzie:
Uwwspółczynnik przenikania ciepła okna, W/(m²·K)
Ug- współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej,  W/(m²·K)
AS- pole powierzchni szyby, m²
Uf- współczynnik przenikania ciepła ramy, W/(m²·K)
AR- pole powierzchni ramy, m²
- liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą, W/(m·K)
L - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, mb
A - całkowite pole powierzchni okna, m²Od dnia 01.01.2009 Minister Infrastruktury ustalił, że maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi wynosi Uw (max) = 1,7 W/(m²·K).

Porównując maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła z wartością ustaloną na podstawie przedstawionych badań i wykonanych obliczeń z łatwością można ustalić, że drzwi HST systemu Aluplast Ideal Intertec 4000 charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła aż o 60% lepszym od wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

Bezpieczeństwo – klasa 2 (WK 2)
Dokonując wyboru okien na potrzeby własnych inwestycji, wielu inwestorów z pewnością kieruje się również koniecznością zapewnienia domownikom poczucia bezpieczeństwa oraz ochroną obiektu przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. Z policyjnych statystyk wynika, że elementem stolarki okiennej najbardziej narażonym na włamania są okna i drzwi balkonowe. Jedną z metod zabezpieczania budynków przed niepowołanymi wtargnięciami jest stosowanie okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Powszechną, aczkolwiek nieprawidłową praktyką na rynku okien jest sugerowanie nabywcom, że okno wykonane z komponentów, dla których w badaniach określono jakąś klasę odporności na włamanie, również będzie ją miało. Niestety użycie okuć i szyb o zbadanej odporności na włamanie nie daje żadnej gwarancji, że całe okno też będzie miało klasę odporności na włamanie wyższą niż najsłabsza klasa 1.

Ustalenie klasy odporności okna lub drzwi na włamanie odbywa się wyłącznie w trakcie specjalistycznych badań. Drzwi balkonowe HST z kształtowników Ideal 4000 przeszły takie badania i dla ich określonej konstrukcji oznaczona została odpowiednia klasa odporności na włamanie. Aby nie zanudzać wieloma szczegółami określanymi w tych badaniach, łącznie z proponowanym sposobem montażu, przedstawiamy tylko dwa fragmenty dokumentacji z badań, z których będzie wynikało jaki typ drzwi HST był badany i jaki osiągnięto w badaniach ostateczny wynik. W konkluzji i wnioskach z badań notyfikowane holenderskie laboratorium Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) ustala dla przedstawionych do badań drzwi HST klasę 2 odporności na włamanie.


Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także