Drenaż - wsparcie izolacji ścian

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki. Wówczas wilgoć wykorzysta wszelkie niedoskonałości izolacji, by dostać się do ścian położonych poniżej poziomu gruntu. Rozwiązaniem problemu jest instalacja drenażowa.

Zagrożenie ze strony wody gruntowej
drenaż - układ warstwWody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istnieje nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Są one zasilane przez opady, dlatego ich poziom zmienia się w ciągu roku - latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr. Może to oznaczać stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy. Jej zalewanie wiąże się nie tylko z niedogodnością wypompowywania wody, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla ścian i fundamentów. Drenaż - w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych - nawet wówczas gdy mamy wykonaną zaawansowaną hydroizolację ścian piwnic i fundamentów jest na dobrą sprawę koniecznością.

Poziom wody gruntowej ulega też długookresowym zmianom związanym z warunkami wodnymi i klimatycznymi. Może zostać zagrożona już istniejąca, sucha piwnica. W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest drenaż - sieć rur uniemożliwiająca wodzie gruntowej docieranie do budynku. Sieci drenarskie ułożone wokół budynku mieszkalnego na poziomie fundamentów noszą nazwę drenażu opaskowego.

Czy drenaż jest potrzebny?
To pytanie powinno pojawić się już na etapie projektu budynku. Odpowiedź mogą przynieść badania geotechniczne - muszą być przeprowadzone równolegle na działce budowlanej i w archiwum hydrogeologicznym. Dzięki badaniom można dowiedzieć się, jakie jest podłoże (przepuszczalne, nieprzepuszczalne), jaki był najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych i jak się on zmienia. Drenaż nie jest potrzebny, jeżeli podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry), poziom wód jest niski (woda gruntowa zalega głęboko) oraz gdy poziom wód gruntowych obniża się lub jest stały (podlega rocznym wahaniom). Jeżeli natomiast w podłożu są warstwy nieprzepuszczalne (gliny, iły), poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko) lub poziom wód gruntowych podwyższa się, drenaż  (jeśli nie zmieni się decyzja o podpiwniczeniu domu) jest konieczny. Jeśli brakuje danych archiwalnych, nie można określić najwyższego poziomu wód gruntowych. Zagrożenie dla piwnicy można wtedy oszacować pośrednio:

  • według "wizji lokalnej", czyli na podstawie tego, co dzieje się na sąsiednich posesjach. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w sąsiednich domach piwnice albo są okresowo zalewane, albo nie ma ich w ogóle;
  • według roślinności - na niezagospodarowanych terenach podmokłych występuje typowa roślinność wodna: trzciny, sitowie, pałki. Na terenach piaszczystych i suchych (co oznacza głębokie zaleganie wód gruntowych) występują najczęściej lasy sosnowe.

Zmiany poziomu wody gruntowej są zależne od wielkości opadów, a tym samym nieprzewidywalne, dlatego warto budować drenaż opaskowy dla każdego powstającego domu.

rura drenarskaElementy drenażu
Podstawowymi elementami drenażu są:

  • rury drenarskie w zwojach lub sztangach;
  • studzienki rewizyjne narożne;
  • studzienka zbiorcza (główna);
  • kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki).

Podstawą działania drenażu są rury drenarskie z tworzywa sztucznego (PVC lub PE) albo z ceramiki. Rury są perforowane - mają na powierzchni odpowiednio rozstawione otwory o niewielkim przekroju (ok. 10 mm²), którymi do wnętrza rury przesącza się woda gruntowa. Rury są umieszczane w otulinie (filtrze), co zabezpiecza przed zatykaniem otworów przez cząstki gruntu. Materiał zależy od rodzaju gruntu: w gruntach piaszczystych stosuje się otulinę z włókien syntetycznych, w gliniastych z włókien kokosowych.

Oceń artykuł
3,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także