Drenaż na zewnątrz i pod budynkiem - krok po kroku

Drenaż na zewnątrz i pod budynkiem - krok po kroku

Poziom wód gruntowych bywa różny. Co zrobić, gdy wody gruntowe mogą być powyżej poziomu posadzki w piwnicy? A co zrobić, gdy teren jest wilgotny, ale poziom wód gruntowych nie sięga powyżej izolacji podposadzkowej?

Wykonaj drenaż z Leca® KERAMZYTU budowlanego L

Jeżeli poziom wód gruntowych może znaleźć się powyżej poziomu posadzki, wówczas bezwzględnie należy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego, która przeciwstawi się wodzie pod ciśnieniem (wg indywidualnego projektu). Natomiast, jeżeli stwierdzamy, że grunt jest wilgotny, ale poziom wód gruntowych wg opinii geologicznej nie przekroczy poziomu izolacji podposadzkowej, wówczas wskazane jest wykonanie drenażu pod posadzkami i wokół budynku (wg indywidualnego projektu).

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykonujemy wykopy przy budynku i rowki pod posadzką.
2. Na ścianach wykopów i rowków układamy geowłókninę.
3. Na dnie wykonujemy podsypkę (5–10 cm) z keramzytu i układamy ze spadem rury drenarskie, które łączymy i odprowadzamy do zbiorników, rowów melioracyjnych, innych sieci drenarskich itp.
4. Uzupełniamy całą przestrzeń wykopu Leca® KERAMZYTEM budowlanym L zagęszczając wypełnienie na zewnątrz budynku warstwami o grubości ok. 0,5 m.
5. Zapasem geowłókniny przykrywamy od góry wypełnienie.
6. Wewnątrz budynku wykonujemy podkład betonowy i na nim układamy izolację przeciwwilgociową. Na zewnątrz wyrównujemy teren gruntem.
7. Wewnątrz układamy podłoże betonowe pod posadzkę, natomiast na zewnątrz wykonujemy opaski betonowe, nawierzchnie itp.
8. Na podłożu w piwnicy układamy posadzkę.

drenaż  - schemat

Informacja dodatkowa:

● Należy pamiętać, aby najniższy punkt drenażu nie znalazł się poniżej poziomu posadowienia budynku. Przed wykonaniem drenażu należy zasięgnąć opinii specjalisty (geologa, geotechnika) co do zasadności i sposobu wykonania. Szczególnie jest to ważne, gdy budynek posadowiony jest na gruntach spoistych wysadzinowych i pęczniejących (iły i gliny). Czasami dla dobra konstrukcji naszego budynku i budynków sąsiednich wykonanie drenażu nie jest zalecane.

W remontach budynków Leca® KERAMZYT sprawdza się również jako wypełnienie i izolacja: stropów, stropodachów oraz w wielu innych rozwiązaniach.

 

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Weber Leca

Polecamy Ci również

Zobacz także