Dom energooszczędny i termomodernizacja - dopłaty

Dom energooszczędny i termomodernizacja - dopłaty

W naszym klimacie ogrzewanie to ważny punkt domowych budżetów. Ceny nośników energii z roku na rok wzrastają i niestety, należy spodziewać się utrzymania tej tendencji. Światowe zasoby energetyczne stale się kurczą, a proekologiczne postawy znajdują odzwierciedlenie w przepisach regulujących standardy budowlane. Ostatnia nowelizacja przepisów zaostrzająca wymagania dotyczące energochłonności budynków weszła w życie w styczniu 2014 roku. Kolejne zmiany planowane są na lata 2017 i 2021.

dom energooszczędny

Obniżenie poziomu energochłonności budynków to nieunikniony trend, który dotyczy zarówno istniejących, jak dopiero powstających domów. Termomodernizacja lub budowa budynku energooszczędnego to inwestycja, która zwraca się zwykle w ciągu kilku lat, a obawa, że budowa domu energooszczędnego pochłonie ogromne kwoty, jest zwykle mocno przesadzona. Szacuje się, że na dom energooszczędny trzeba wydać około 5% więcej niż na dom tradycyjny. W inwestycji pomocne są dopłaty na różne metody zmniejszenia energooszczędności budynku. Eksperci marki Purmo doradzają, jak pozyskać dodatkowe środki na termomodernizację lub budowę nowego domu.

WSKAŹNIKI ENERGII
EUco – wskaźnik energii użytkowej - podstawowy wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku. Im ten wskaźnik jest mniejszy, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne – ściany, okna i drzwi, dach, podłogę oraz na wentylację.

EK – wskaźnik energii końcowej, czyli tej dostarczonej do budynku, łącznie z kosztami jej przesyłu. To energia, za którą faktycznie płacimy.

EP – wskaźnik energii pierwotnej – określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną potrzebną do tego, by wytworzyć energię końcową do ogrzewanego domu, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko.

energooszczędne ogrzewanieDom energooszczędny czyli jaki?

– W kwestii budynków energooszczędnych panuje wiele nieuzasadnionych przesądów. Mieszają się pojęcia domów energooszczędnych i domów pasywnych. Inwestorzy obawiają się bardzo wysokich kosztów inwestycji, skomplikowanej budowy, dodatkowych problemów. Niejednokrotnie pojawiają się także wątpliwości, co do kształtu bryły budynku, rozmieszczenia okien, instalacji pompy ciepła. Tymczasem istnieje wiele metod ograniczenia energochłonności budynku i niekoniecznie ze wszystkich trzeba korzystać. Można wybrać te najbardziej optymalne dla danej działki, planowanego budynku i budżetu przeznaczonego na inwestycje. W decyzji powinien pomóc architekt oraz projektant instalacji grzewczej. Na pewno nie należy dokonywać samodzielnych adaptacji projektu, grozi to bowiem odrzuceniem wniosku o wypłatę dopłaty po weryfikacji gotowego budynku (a więc już po poniesieniu przez inwestora wszystkich kosztów budowy!) – radzi Roman Strzelczyk, kierownik działu technicznego firmy Rettig Heating, producenta marki Purmo.

Na budowę budynku o standardzie energooszczędnym lub pasywnym można uzyskać jednorazową dopłatę do kredytu w wysokości odpowiednio 30 lub 50 tys. zł Warunkiem otrzymania dotacji, jest uzyskanie przez gotowy budynek standardu EUco na poziomie 15 bądź 40 kWh/m² (certyfikowane przez uprawnionego weryfikatora).

wskaźnik EP budynków

Jak budować, aby gotowy dom otrzymał certyfikat?
– Należy zacząć od wybrania działki i odpowiedniego usytuowania na niej budynku, będzie to miało bowiem kluczowe znaczenie przy późniejszej eksploatacji domu. Pomieszczenia, w których spędzamy najwięcej czasu, muszą być usytuowane od południowej strony domu i wyposażone w duże przeszklenia. Tam bowiem pozyskamy najwięcej energii ze światła słonecznego. Okna od strony północnej powinny być mniejsze, aby nie powodować strat ciepła. Tam też najlepiej rozmieścić pomieszczenia o mniejszym zapotrzebowaniu na ogrzewanie, np. garaż, spiżarnię, sypialnie. Bryła całego budynku powinna być zwarta i prosta – im mniej wykuszy, balkonów, gzymsów, tarasów, tym mniejsze ryzyko powstawania mostków termicznych, które mogą zwiększyć zużycie energii nawet o 50 kWh/m². Na pewno trzeba budować z materiałów dobrej jakości, uwaga ta dotyczy w szczególności ścian, okien, materiałów dachowych i ociepleniowych. Konieczna będzie również dobrej jakości instalacja grzewcza dostosowana do współpracy z niskotemperaturowym systemem ogrzewania. Całościowy system grzewczy, objęty wspólną gwarancją na wszystkie urządzania wraz z montażem, dostarczają jedynie duże marki, takie jak Purmo. Przy projektowaniu i realizacji instalacji warto współpracować ze sprawdzonym wykonawcą, lista polecanych wykonawców jest dostępna na www.purmo.pl Urządzenia grzewcze zainstalowane w domu energooszczędnym powinny mieć najwyższą sprawność. Niezbędny jest nowoczesny, energooszczędny kocioł grzewczy oraz indywidualny system sterowania pogodowego do systemu ogrzewania. Warto również rozważyć montaż ogrzewania podłogowego, systemu odzyskiwania ciepła z wentylacji, pompy ciepła lub paneli słonecznych
– radzi Roman Strzelczyk z Purmo.

Pozyskiwanie środków na budowę domu energooszczędnego

Kredytów z dopłatą udzielają banki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SOB-Bank oraz Deutsche Bank PBC. Kwota kredytu nie może być mniejsza od kwoty wnioskowanej dotacji, a środki z niej pozyskane muszą zostać wydane bezpośrednio na polepszenie specyfikacji energetycznej budynku (izolacja, system grzewczy a nie na, np. wykończenie wnętrz). Pozyskana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym!

Do standardowego wniosku o kredyt bankowy należy dołączyć:

  • projekt budowalny w raz charakterystyką energetyczną budynku obliczoną i podpisaną przez projektanta
  • potwierdzenie zgodności projektu z wytycznymi programu dopłat, wydane przez certyfikowanego weryfikatora (lista specjalistów audytu energetycznego jest dostępna np. na stronie Związku Banków Polskich)
  • kopię zezwolenia na budowę
  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością

Wypłata dotacji następuje jednorazowo po zakończeniu budowy domu. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:

  • potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
  • pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy
  • wypis z księgi wieczystej
  • potwierdzenie, że inwestycja spełnia wymogi programu, wydane przez certyfikowanego weryfikatora, przy czym nie może być to ta sama osoba, która przygotowała opinię do wniosku o kredyt

Po złożeniu i weryfikacji dokumentów bank przekazuje wniosek o dotację do NFOŚiGW. Instytucja ma 30 dni na przekazanie środków do banku, a bank w ciągu następnych 2 dni roboczych przelewa dotację na konto kredytobiorcy.

Dopłaty na termomodernizacją istniejących budynków

Dopłaty można pozyskać nie tylko na nowobudowane nieruchomości, ale także na modernizację cieplną istniejących budynków. W tym przypadku funkcjonuje kilka rodzajów finansowania oraz system preferencyjnego kredytowania. Wsparcia przy termomodernizacji udzielają: Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działa formuła finansowania strony trzeciej oraz specjalna linia kredytowa Banku Ochrony Środowiska. Dofinansowania mogą pozyskać zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby prawne. Środki finansowe (w zależności od źródła) mogą zostać wykorzystane na termomodernizację budynku, wymianę systemu ogrzewania, docieplenia, ale także na zwykłe prace remontowe, które przyczynią się do ograniczenia zużycia energii przez budynek, np. wymiana okien, elewacji, dachów. Każde źródło finansowania działa na nieco odmiennych zasadach, należy więc wybrać formę najlepiej dostosowaną do potrzeb konkretnego budynku. Szczegółowe warunki korzystania z funduszy termomodernizacyjnych można znaleźć na stronie informacyjnej www.termomodernizacja.pl

Wypłata premii termomodernizacyjnej była czasowo wstrzymana, jednak od 3 stycznia 2014 r. banki kredytujące znów przyjmują wnioski.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Rettig Heating

Polecamy Ci również

Zobacz także