Dachy użytkowe - technologie

Dachy użytkowe - technologie

przygotowanie membrany do montażu       rozkładanie membrany
Przygotowanie do montażu pojedynczego        Rozkładanie membrany wykonanej na wymiar.
prefabrykatu membrany epdm Elastoseal.        Prefabrykaty w wymiarze do 500 m²
Element po rozłożeniu zostanie połączony        optymalne do transportu i układania.
z kolejnymi fragmentami.

prefabrykaty gotowe do połączenia       taśma wulkanizacyjna
Dwa prefabrykaty gotowe do połączenia         Przygotowanie membrany do zgrzewania przez
w jeden element. Zgrzewanie w technologii     naklejenie taśmy wulkanizacyjnej Hotbond.
Hotbond pozwala uzyskać połączenia              Hotbond umieszcza się pomiędzy membranami  
równie mocne jak wykonane fabrycznie.          ułożonymi na zakład.

kształtowanie zakładu membrany        zgrzewanie membrany
Ukształtowanie zakładu membrany Elastoseal    Zaciśnięcie membrany w zgrzewarce na 2 minuty
(z taśmą wulkanizacyjną Hotbond pomiędzy       w temperaturze 190ºC. Po ostygnięciu
brzegami) do zgrzewania dedykowanym            połączenie uzyskuje swoją pełną wytrzymałość.
automatem.

gotowa hydroizolacja       uszczelnienie attyki
Gotowa hydroizolacja wykonana z kilku          Do całopowierzchniowego mocowania
wielkopowierzchniowych prefabrykatów.         membrany Elastoseal do attyk należy użyć
Zgrzewy są w pełni odporne na przerost         Contact Adhesive 5000 i uszczelniacza Sealant
korzeni (niemiecki raport FLL).                       5590. Taras w konstrukcji pogrążonej
umożliwia wykonanie próby szczelności.

pas obróbkowy       wykończenie detali dachu
Podstawowym materiałem do wykonania detali  Wszelkie profile ostro krawędziowe należy
jest pas obróbkowy Thermobond mocowany     wzmocnić elementem wykonanym z pasa 
z użyciem ręcznej zgrzewarki i wałka                 obróbkowego Thermobond TPE 100. Można
dociskowego.                                                    wykorzystać systemowe narożniki.

wpusty z pierścieniem dociskowym       uszczelnienie elementów dachu
Zalecamy wpusty z pierścieniem dociskowym,  By uszczelnić przejście należy wyciąć 
który należy zabezpieczyć uszczelniaczem        w membranie niewielki otwór, naciągnąć
Sealant 5590. Wpusty do zgrzewania muszą    membranę na element, założyć systemowy
mieć kołnierz kompatybilny z epdm.                  profil obróbkowy i zgrzać.

membrana drenażowa        wykończenie nawierzchni tarasu
Na wykonanej hydroizolacji należy rozłożyć        Na tak przygotowanej powierzchni można
membranę drenażową Platon Double                wykonać nawierzchnię z gresu na szlichcie
Drain (DD). Membranę instalować z zakładem    betonowej, płyt z betonu prasowanego
na 2 kubełki.                                                       na podbudowie lub desek na legarach.

zastosowanie membrany drenażowej        nawierzchnia żwirowa
W tarasie o konstrukcji odwróconej pomiędzy   Nawierzchnię ze żwiru zalecamy rozdzielić
hydroizolacją a polistyrenem ekstrudowanym    od termoizolacji warstwą prasowanej włókniny
rekomendujemy instalację membrany               separacyjnej typu Typar SF 40.
drenażowej Platon Perfo Drain, co eliminuje
ciśnienie hydrostatyczne.

Beton prasowany na podbudowie       Gres na szlichcie betonowej
- taras klasyczny
- balkon

warstwy tarasu

Oznaczenia: 1 - membrana epdm Elastoseal 1,5 mm; 2 - klej do epdm Contact Adhesive 5000; 3 - uszczelniacz do epdm Sealant 5590; 4 - membrana kubełkowa Platon Double Drain; 5 - membrana kubełkowa Platon Perfo Drain; 6 - folia paroizolacyjna PE 0,2; 7 - folia separacyjna PE 0,2; 8 - prasowana włóknina separacyjna typu Typar SF 40; 9 - płyty lub kostki z betonu prasowanego; 10 - gres z zaprawą mrozoodporną; 11 - deski na legarach; 12 - żwir płukany Ø 16-32; 13 - substrat dla roślin ekstensywnych; 14 - obróbka blacharska; 15 - klej do blachy typu Enkolit (Enke); 16 - płyta OSB.3 zamocowana mechanicznie; 17 - polistyren ekstrudowany typu Ursa XPS; 18 - polistyren ekstrudowany z zaprawą elastyczną; 19 - styropian dachowy EPS 100; 20 - styropian fasadowy EPS 70 z zaprawą elastyczną; 21 - dylatacja ze styropianu; 22 - strop żelbetowy; 23 - warstwa spadkowa; 24 - zbrojona szlichta betonowa; 25 - podbudowa piaskowo-cementowa; 26 - zbrojona wyprawa tynkarska; 27 - element rozdzielający; 28 - balustrada kotwiona do spodu płyty balkonowej

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Trelleborg Industries Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także