Czy warto zbudować dom energooszczędny?

Czy warto zbudować dom energooszczędny?

Daniel Bednarczyk, EcoTherm

Daniel Bednarczyk, EcoTherm

Podczas budowy wymarzonego domu powinniśmy nie tylko kalkulować koszty inwestycji, lecz także koszty eksploatacji, w których skład wchodzą między innymi koszty ogrzewania.

Cena energii
Na koszty ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest cena energii, wykorzystywana do ogrzewania budynku. Najczęściej jest to gaz ziemny.

Jak wiemy, cena gazu wzrasta każdego roku, poza tym jest ona mniejsza o ok. 30% niż w krajach UE. Ma to ulec zmianie i ceny gazu mają zostać wyrównane we wszystkich krajach Unii. Z analizy na przełomie ostatnich 9 lat możemy stwierdzić, że ceny gazu w tym okresie wzrosły aż o 260%.

Średnia cen gazu dla gospodarstw domowych wraz z opłatami przesyłowymi [zł/m³]
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
0,90 1,22 1,31 1,35 1,40 1,49 1,85 2,01 2,43 2,41

Źródło: na podstawie danych GUS i URE.

Zobowiązania klimatyczne nakładają na kraje UE obowiązek redukcji emisji CO2 do atmosfery, poprzez minimalizacje produkcji energii z węgła kamiennego, którego ceny będą sztucznie podnoszone. A więc ani w przypadku gazu, ani innych nośników energii nie możemy być pewni wysokości cen podczas całego cyklu eksploatacji naszego budynku.

Aby zminimalizować wysokość kosztów ogrzewania, powinniśmy zastanowić się nad wykonaniem budynku co najmniej w systemie budynku energooszczędnego lub w jeszcze wyższym standardzie, czyli budynku pasywnego.

Dom energooszczędny
Wykonanie budynku zgodnie z obecnie obowiązującym prawem budowlanym nazywamy budynkiem wykonanym w standardzie. Budynki standardowe, których współczynnik przenikania ciepła przez ściany wynosi U = 0,30 W/(m²·K), dachu U = 0,25 W/(m²·K), a posadzki U = 0,45 W/(m²·K) (są to wartości zgodne z prawem budowlanym) będą zużywać rocznie 80-180 kWh/m². Dla porównania standard zużycia energii w ciągu roku w Niemczech wynosi 55-100 kWh/m². Różnica w standardzie kraju, który ma dużo większe doświadczenie w budowaniu domów pasywnych i energooszczędnych jest znaczna.

Przykłady zużycia energii przez budynki standardowe budowane obecnie i o wyższej klasie energetycznej.

zużycie energii w różnych typach budynków

Źródło: EcoTherm

Wykonanie budynku energooszczędnego wiąże się ze znajomością zagadnień fizyki budowli. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zwiększenie grubości termoizolacji to nie wszystko w budownictwie energooszczędnym.

Oprócz zwiększania grubości termoizolacji powinniśmy zadbać o maksymalną minimalizację mostków termicznych, których w budynku jest dużo. Nie możemy również pominąć tak ważnego tematu, jakim jest wentylacja budynku. Nieważne, czy będzie ona grawitacyjna, czy mechaniczna – ważne, by w budynku panował zdrowy klimat niesprzyjający rozwojowi pleśni i grzybów oraz aby para wodna nie wykraplała się na powierzchni przegród. W tym celu należy zadbać o odpowiednią wymianę powietrza.

Zastanawiając się nad wyborem rodzaju termoizolacji nie powinniśmy ulegać powszechnemu mitowi, że stosować należy materiały włókniste, ponieważ tylko przez nie przenika powietrze (dyfuzja). Już nie raz udowodnione zostało m.in. przez ITB, iż nie ma to żadnego wpływu. 

Udział dyfuzji przez ściany zewnętrzne [%], w usuwaniu pary wodnej z mieszkania

Temperatura powietrza
zewnętrznego
Rodzaj izolacji
cieplnej
Wentylacja przeciętna 
(0,8 h-1)
Wentylacja słaba
(0,3 h-1)
0°C styropian 0,5 1,5
wełna mineralna 1,0 2,6
-20°C styropian 0,5 1,4
wełna mineralna 0,9 2,4

Źródło: artykuł „Ściany oddychają” inż. A. Sobocińskiego i prof. J. A. Pogorzelskiego

Jak widać zjawisko dyfuzji przez ściany jest znikome i przy niesprawnej wentylacji sięga zaledwie do 2,4%. Resztę pary wodnej zawartej w powietrzu należy usunąć wentylacją poprzez wymianę powietrza. W przypadku, gdy zaniedbamy ten temat, para wodna będzie skraplać się na powierzchniach ścian najczęściej w narożach, a kolejnym etapem jest rozwój zarodników pleśni i grzybów.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także