Czego wymagać od producenta okien i drzwi

Czego wymagać od producenta okien i drzwi

drzwi wewnętrzneDokonując zakupu ważnego dla nas produktu kierujemy się nie tylko ceną, ale również jego jakością. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku nabywania rzeczy, które mają spełniać swoją rolę przez lata. Takimi z pewnością są okna i drzwi.

Jak sprawdzić, czy ich jakość spełnia kryteria, które pozwolą użytkować je przez lata? Wystarczy wymagać od producentów odpowiednich aprobat technicznych, deklaracji zgodności z normami lub certyfikatów.

Niejednokrotnie decydując się na kupno okien lub drzwi pomijamy ten aspekt, a przecież mamy prawo jako konsumenci zażądać od producentów odpowiednich dokumentów stwierdzających, że interesujący nas produkt wykonano zgodnie z zasadami sztuki konstrukcyjnej i ze stosownych surowców.

Pamiętajmy, że prawo stawia przed producentem szereg wymagań zarówno w fazie projektowania wyrobu, jak i podczas produkcji. Producent ma obowiązek zapewnić, że proces wytwarzania gwarantuje zgodność z odpowiednimi wymogami. Jeżeli istnieje taka prawna konieczność, producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, mającą odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzenia zakładowego systemu jakości, czyli tzw. jednostkę notyfikowaną. Do obowiązków producenta należy także opracowanie dokumentacji technicznej, umieszczenie na towarze odpowiedniego oznakowanie np. CE i sporządzenie deklaracji zgodności. Jako klienci możemy zatem wymagać od producentów odpowiednich dokumentów potwierdzających, że ze swoich obowiązków się wywiązali. Chodzi o aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowania.

Aprobaty Techniczne
aprobata technicznaAprobata Techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. „W przypadku np. drzwi wewnętrznych producent wykonuje drzwi, które muszą spełniać właściwości zawarte w aprobacie technicznej. Jest to dokument, który m.in. stwierdza przeznaczenie wyrobu, zakres i warunki stosowania oraz właściwości i parametry jakie mają dane drzwi – mówi Augustyn Zioło, technolog Stolbud Włoszczowa. - Ważnym aspektem jest także zawarta informacja o materiałach i elementach, z których zbudowane są drzwi, zakresie wymiarowym itp. Do niedawna okna i drzwi zewnętrzne także produkowało się z wykorzystaniem aprobat technicznych. Obecnie jednak większość producentów, w tym Stolbud Włoszczowa S.A ma deklaracje zgodności produktów z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.”

certyfikat zgodnościZnak CE
Okna i drzwi zewnętrzne są wyrobami budowlanymi, których dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie Polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. Od 1 lutego 2007 r. obowiązuje w Polsce zharmonizowana europejska norma PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. Dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania wyrobów znakiem CE. Warto jednak dodać, że oznakowanie CE zawsze dopuszcza wyroby budowlane do obrotu, natomiast nie zawsze do stosowania. Wynika to ze specyficznych wymagań przepisów prawnych dotyczących warunków stosowania wyrobów obowiązujących w poszczególnych państwach Unii lub wymagań odnoszących się do określonego budynku. W Polsce dokumentem określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest głównie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Symbol CE na produktach jest deklaracją producenta, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wraz z informacją towarzyszącą stanowi wiążące prawnie poświadczenie przeprowadzenia w całości i zakończenia procedury zgodności. Oznacza przyjęcie przez producenta odpowiedzialności za wprowadzenie wyrobu na rynek.
Oznakowanie CE umieszczone jest na naklejce znamionowej okna, jego opakowaniu,  w dokumentach handlowych i nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt spełnia postanowienia europejskiej normy.

Oceń artykuł
4,14 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także