Ciekła folia uszczelniająca

Wysokoelastyczna, przepuszczająca parę wodną, nakładana przez natryskiwanie, wałkiem lub pędzlem, ciekła folia uszczelniająca.

Rodzaj i właściwości
Wysokoelastyczna, 1-komponentowa folia płynna z tworzywa sztucznego przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu SUPERFLEX FDF tworzy wodoszczelną, ale jednocześnie przepuszczającą parę wodną folię, charakteryzującą się nadzwyczajną rozciągliwością, strukturą gumy oraz brakiem szwów i spoin.

Szczególne właściwości:Ciekła folia uszczelniająca - zdjęcie 1

 • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia,
 • przepuszczająca parę wodną,
 • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2 zgodnie z DIN 4102, część 7),
 • odporna na temperatury od -30°C do +100°C.

Wydłużenie przy zerwaniu folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF wynosi 350% w temperaturze +23°C. Ponadto jest ona samogasnąca, odporna na starzenie się, promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy i alkalia oraz agresywne gazy przemysłowe. W zależności od koloru odbija do 70% padających na nią promieni słonecznych. W efekcie tej własności redukowane są również termiczne naprężenia konstrukcji dachowej.

Dane techniczne
Baza
- tworzywo sztuczne
Rozpuszczalnik - niska zawartość rozpuszczalnika
Kolor - jasnoszary, biały, brunatny, zielony, antracytowy
Konsystencja - półpłynna
Gęstość - ok. 1,6 kg/dm³
Twardość w stopniach Shore’a - ok. 40 ±5
Wydłużenie przy zerwaniu - ok. 350% przy +23ºC
Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej - µH2O = 12550
Wodoszczelna - do 0,5 bar
Urządzenia do nakładania - wałek, pędzel, urządzenie natryskowe
Czas schnięcia - ok. 48 godz. przy +20ºC i 50% względnej wilgotności powietrza
Temperatura obiektu i powietrza w czasie obróbki - co najmniej +10ºC
Odporność na temperaturę - ok. -30ºC do +100ºC
Czyszczenie - w stanie świeżym wodą
Przechowywanie (w temp. dodatnich) - w zamkniętych pojemnikach do 1 roku

Zastosowanie
Folia uszczelniająca SUPERFLEX FDF jest wodoszczelnym oraz odbijającym promienie słoneczne pokryciem bitumicznych i eternitowych powierzchni dachowych. Może być układana na dachach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej o różnych kątach nachylenia, także o pochyleniu zerowym i na powierzchniach sufitowych. SUPERFLEX FDF może być nakładany na beton, cynk, aluminium. Nie nadaje się na powierzchnie, na które działa woda pod ciśnieniem. 

Obróbka
Podłoże. Podłoże musi być nośne oraz wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru i innych obniżających przyczepność elementów. Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach zalecamy nakładanie kolejno kilku cienkich warstw, aby w ten sposób zapewnić wyschnięcie całego pokrycia. Warstwy o dużej grubości wymagają znacznie dłuższych czasów schnięcia.

Pęknięcia i szczeliny. Zastosowanie wkładki z włókniny elastycznej nr 1 podnosi odporność pokrycia na pękanie. Zabieg ten jest zalecany przy podłożach narażonych na tworzenie się rys (mikropęknięć). Należy też zwrócić uwagę na należyte zwilżenie i zaimpregnowanie włókniny elastycznej przez SUPERFLEX FDF, w przeciwnym przypadku powstaje niebezpieczeństwo rozwarstwiania się włókniny. Krawędzie cięcia pokryć starannie folią SUPERFLEX FDF. Rysy ruchome występujące w powierzchni należy przykryć taśmą SUPERFLEX 100/5, przyklejaną i niezwłocznie pokrywaną folią SUPERFLEX FDF. Szczeliny dylatacyjne, uwarunkowane konstrukcyjnie, np. pomiędzy dwiema budowlami, uszczelniamy za pomocą trwale elastycznych taśm SUPERFLEX B 240 lub SUPERFLEX B 400. W przypadku szczelin o znacznej rozwartości należy taśmę uszczelniającą ukształtować w postaci wstęgi wystającej powyżej powierzchni dachu.

Pokrycia bitumiczne. Stare powłoki bitumiczne i pokrycia papowe należy po wyczyszczeniu zagruntować materiałem SUPERFLEX V za pomocą pędzla lub szczotki z naturalnego włosia. W celu osiągnięcia należytej wytrzymałości podłoża nie należy warstwy gruntującej nanosić metodą natryskową, lecz jedynie technikami malarskimi. Po wyschnięciu powłoki gruntującej należy pokryć ją materiałem SUPERFLEX FDF za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub urządzenia do natryskiwania. W przypadku stosowania urządzenia natryskowego SUPERFLEX FDF należy rozcieńczyć, dodając 5% wody. Nie należy przekraczać podanej wartości rozcieńczenia.
Przy podwyższonym ciśnieniu natryskiwania należy pamiętać, aby utrzymać odpowiednią odległość pomiędzy dyszą a pokrywaną powierzchnią, dzięki czemu powstaje uszczelniająca pory warstwa zewnętrzna. W przeciwnym przypadku niezbędna jest natychmiastowa obróbka ostateczna wałkiem wykonanym ze skóry jagnięcej.

Dachy pokryte eternitem. Stare dachy pokryte eternitem należy oczyścić odpowiednią metodą (np. oferowaną przez firmy von Oertzen, Ammersbek). Pozostałości po procesie czyszczenia muszą zostać zebrane i usunięte z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska naturalnego. W czasie czyszczenia płyt eternitowych należy m.in. przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe po czyszczeniu resztki mchów i glonów należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Wymagane może być kilkakrotne nakładanie tego środka. Następnie, w celu wzmocnienia oczyszczonych i suchych płyt eternitowych, należy całą powierzchnię dachu zagruntować preparatem SUPERFLEX V. Kolejną operacją jest nałożenie, zgodnie z podanym powyżej opisem, SUPERFLEXu FDF.
W poziomych strefach połączeń płyt na zakładkę, po wyschnięciu powłoki gruntującej, należy zaszpachlować styki płyt elastyczną masą szpachlową z tworzywa sztucznego SUPERFLEX 8, tak aby w obrębie styków płyt uniemożliwić przenikanie wody.

Dachy betonowe i nowe dachy eternitowe. Po oczyszczeniu powierzchni dachu należy najpierw ją zagruntować materiałem SUPERFLEX V lub EUROLAN TG 2 (o niskiej zawartości rozpuszczalnika), a po jej wyschnięciu pokryć ją następnie płynną folią SUPERFLEX FDF, zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Pokrycia bitumiczne”.
W celu osiągnięcia szczelnej powłoki o zamkniętych porach należy przed wykonaniem właściwej powłoki wykonać zamykającą pory warstwę wstępną, rozcieńczając SUPERFLEX FDF poprzez dodanie 15-20% wody.

Dachy metalowe. Cynk lub aluminium: metalową szczotką należy usunąć luźne powłoki malarskie a miejsca skorodowane wyczyścić do osiągnięcia metalicznie błyszczącej powierzchni. W celu zwiększenia przyczepności zalecamy zagruntowanie materiałem SUPERFLEX V. W przypadku porośnięcia dachu mchem i glonami należy postępować zgodnie z opisem podanym w rozdziale "Dachy pokryte eternitem".
Po wyschnięciu powłoki gruntującej nakładany jest SUPERFLEX FDF, zgodnie z opisaną wcześniej metodą.

Zużycie
Minimalne zużycie wynosi 1,6 kg/m² (1 l/m²).

 • Zużycia minimalne
  Dachy spadziste: pokrycie odbijające promienie słoneczne 1,6 kg/m² (1 l/m²), 1 operacja robocza; powłoka: 3,2 kg/m² (2 l/m²), 2 operacje robocze.
  Dachy pokryte falistymi płytami eternitowymi: powłoka: 2 kg/m² (1,25 l/m²), 1 operacja robocza.
  Dachy metalowe: powłoka: 2 kg/m² (1,25 l/m²), 1 operacja robocza.
 • Powłoki gruntujące
  Podłoża bitumiczne: SUPERFLEX V, 200 do 300 cm³/m².
  Podłoża mineralne: EUROLAN TG 2, 200 do 300 cm³/m².
  Podłoża metalowe: SUPERFLEX V, 200 cm³/m².

Składowanie i transport
SUPERFLEX FDF dostarczany jest w pojemnikach 33-kilogramowych, w kolorach jasnoszarym, białym, brunatnym, zielonym, antracytowym.
SUPERFLEX V dostarczany jest w 6- i 32-litrowych pojemnikach.
SUPERFLEX FDF może być użyty do obróbki nawet po rocznym przechowywaniu w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, ale w temperaturze dodatniej.

Wskazówki
Przy wszystkich podłożach należy unikać obróbki w przypadku zbliżania się opadów deszczu. Jeżeli obróbka prowadzona jest w temperaturze niższej od +10ºC, należy, szczególnie przy większych grubościach nakładania, liczyć się z niewłaściwym przebiegiem procesu tworzenia się folii i w związku z tym z obniżeniem się jej elastyczności oraz, ewentualnie, z powstawaniem rys na powłoce. Proces schnięcia opóźniany jest przez niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza (np. mgłę), a przyspieszany jest przez suszę i wysokie temperatury. Powierzchnie bitumiczne, które mają być pokryte materiałem SUPERFLEX FDF, muszą być nośne oraz starsze niż 1 rok.
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Deitermann

Polecamy Ci również

Zobacz także