Certyfikaty energetyczne - wprowadzanie przepisów

Zarządcy i właściciele mają jeszcze 1,5 roku na pozyskanie certyfikatów energetycznych swoich budynków. Jednak polski rząd wciąż nie wprowadził odpowiednich przepisów, żeby im to umożliwić.

W styczniu 2006 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy 2002/91/EC (dot. jakości energetycznej budynków) przez polskie władze, jednak dotychczas Rada Ministrów nie przesłała do Sejmu odpowiednich aktów prawnych. W Ministerstwie Budownictwa wciąż trwają prace, tymczasem Polsce mogą grozić sankcje z tytułu opóźnień we wdrażaniu prawa unijnego. Komisja Europejska ogłosiła podjęcie działań prawnych przeciwko Grecji, Estonii i Polsce w związku z opóźnieniem wdrożenia Dyrektywy 2002/91/EC dot. jakości energetycznej budynków.
W trudnej sytuacji mogą znaleźć się właściciele i zarządcy budynków, którzy będą musieli uzyskać certyfikaty energetyczne dla swoich nieruchomości. Mają na to jeszcze tylko 1,5 roku, a według szacunków w Polsce ocenie energetycznie może podlegać nawet 10 milionów budynków. Jeżeli polskie władze nie wdrożą odpowiedniego ustawodawstwa, to spora część z tych budynków może nie uzyskać na czas wymaganej certyfikacji (tzw. paszportów), co może znacznie utrudnić np. ich sprzedaż.

Dyrektywa przewiduje, że każdy projekt budynku musi określać klasę energetyczną, czyli wartość całkowitego zapotrzebowania na energię, wykorzystywaną na wszystkie cele: ogrzewanie, oświetlenie, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzację i wentylację. Dyrektywa wprowadza klasy energetyczne od A do G. Podczas oceny energetycznej budynku będą brane pod uwagę: właściwości cieplne obiektu, właściwości energetyczne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, oświetleniowych i wodociągowych wody ciepłej, a także miejsce położenia budynku i warunki nasłonecznienia. Jeżeli po ukończeniu budowy okaże się, że całkowite zapotrzebowanie na energię przekracza wartość zakładaną w projekcie to oznacza to, że budynek został źle wykonany lub jest niewłaściwie użytkowany.

Paszporty energetyczne (certyfikaty) będą ważne przez 10 lat, po tym czasie budynki będą poddawane ponownej ocenie. To pozwoli zweryfikować klasę energetyczną i sprawdzić, czy stan techniczny budynku nie ulega pogorszeniu. Dyrektywa zaleca, aby świadectwa energetyczne wydawali niezależni eksperci. W Polsce będą to licencjonowani audytorzy. Natomiast kontrole mają być przeprowadzane przez osoby mające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.
Nowe przepisy wprowadzą paszporty energetyczne, opisujące sprawność energetyczną danego budynku. Na początku mają one obowiązywać dla budynków nowych, remontowanych oraz wystawianych na sprzedaż na rynku wtórnym, natomiast w kolejnym etapie będą one wprowadzone również dla wszystkich budynków. Dyrektywa 2002/91/EC podaje również wytyczne dotyczące obliczania charakterystyk energetycznych w budownictwie. Certyfikacją budynków będą zajmować się audytorzy energetyczni, posiadający specjalne uprawnienia.Świadectwem energetycznym będzie musiał legitymować się prawie każdy budynek i lokal mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego czy użyteczności publicznej zarówno nowo wznoszony, jak i poddawany gruntownemu remontowi, a także budynki przeznaczone do sprzedaży lub zawarcia nowej umowy najmu. Certyfikacji nie podlegają budynki objęte ochroną konserwatorską, budynki kultu religijnego, czasowego użytkowania oraz o powierzchni poniżej 50 m².

Dyrektywa EPBD
Dyrektywa (the Energy Performance of Buildings Directive) została przyjęta 16.12. 2002 r., a 4. 1. 2003 r. została ogłoszona. Dotyczy ona sprawności energetycznej budynków, zużycia energii na ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. Głównym celem dyrektywy jest poprawa jakości energetycznej budynków tak, aby zwiększyć niewykorzystane możliwości w zakresie zaoszczędzenia energii w budynkach. Zawiera ona także wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków, inspekcji kotłów i systemów klimatyzacji oraz oceny instalacji grzewczych w budynkach.
Dyrektywa wprowadza przepisy prawne i administracyjne, których efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie, jak również motywowanie właścicieli budowanych domów i mieszkań do optymalnego wykorzystania energii cieplnej.

Certyfikat Energetyczny (paszport energetyczny)
Certyfikat jest świadectwem energetycznym, którym będzie musiał legitymować się prawie każdy budynek i lokal mieszkalny, jak i budynek poddawany remontowi (o koszcie przekraczającym 25% wartości budynku). Certyfikat EPBD to informacja o klasie energetycznej budynku w przyjętej skali; informacja o zapotrzebowaniu budynku na cele wentylacyjne i grzewcze; informacja o zaopatrzeniu budynku w ciepłą wodę; informacja o zaopatrzeniu budynku w klimatyzację oraz oświetlenie; informacja o możliwościach podniesienia przyznanej klasy energetycznej.
Certyfikaty EPBD mają być sporządzane przez audytorów energetycznych, którymi są osoby mające uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Warunkiem uzyskania tytułu audytora energetycznego jest ukończenie szkolenia w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz wpis do rejestru osób uprawnionych, prowadzonego przez Izbę Architektów oraz Izbę Inżynierów Budownictwa.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Knauf Insulation

Zdjęcia: buildup.com

Polecamy Ci również

Zobacz także